All posts by Põlva Kool

Kesk 25 õppehoone ümberehitustööd

Kesk 25 õppehoone ümberehitustööd

PROJEKTI NR 2014-2020.1.04.17-0066
Projekti periood: 01.01.2017 – 31.12.2018
Projekti toetus:   2 023 022 eurot
Projekti maksumus: 2 402 170 eurot
Meede: Koolivõrgu korrastamine
Tegevus: Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine

Kirjeldus
Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Projekti raames ehitatakse ümber ja sisustatakse Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone B ja C korpus. Söökla ehitatakse B korpusesse, raamatukogu projekteeritakse sobivamasse kohta. Õpetajate ja administratsiooni tööruumid tuuakse õpperuumidele lähemale (õppehoone kesksesse asukohta C-korpusesse).

Read more… →

05/01/2018

Tunniplaan muutub alates 8. jaanuarist

Muudatustega tunniplaan hakkab kehtima alates 08.01.18.
Tutvu uue tunniplaaniga siin.
Palun jälgi kindlasti esimese nädala jooksul tunniplaani, tunniplaanis võib tulla veel muudatusi!

Tööpakkumine loodusõpetuse õpetajale

Tööpakkumine loodusõpetuse õpetajale

Põlva Kool võtab konkursi korras tööle
loodusõpetuse õpetaja
Töö sisu: loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetamine II ja III kooliastmes
Tööle asumise aeg: 08. jaanuar 2018
Kandidaadilt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 18. detsembriks 2017.a. elektroonselt aadressil info@polvakool.ee
Lisateave  telefonil 513 4363 või koit.nook@polvakool.ee