All posts by Põlva Kool

Kesk 25 puhkeala kujundamine

Kesk 25 puhkeala kujundamine

Hetkel on käimas projekteerimine Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone B-korpuse renoveerimiseks (AS Resand).
Selle käigus on plaanis kujundada ka õpilaste õuepuhkeala.
Kõiki huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja esitama oma ettepanekuid ala atraktiivseks kujundamiseks.
Kavandatav ala on B-korpuse ja jalgpallistaadioni vahel olev muruplats suurusega 45×11 m. Maja seina äärde tuleb jalgrada, 1.korrusel hakkab asuma söökla.
Lisatud on kaks plaani, millest üks trükkimiseks A4-le, teine A3-le.
Direktor ootab paberile joonistatud ettepanekuid nädala jooksul (kuni kolmapäeva, 6.detsembrini). Teretulnud on kirjalikud selgitused mõeldust. Kindlasti palun lisa tööle ka oma nimi.

Õppetöö korraldusest 2.-6. oktoobril 2017

Õppetöö korraldusest 2.-6. oktoobril 2017

2.-6. oktoobri tunniplaan 5.-9. klassidele

5.-9. klasside klassijuhatajad/asendusklassijuhatajad

Esmaspäev, 2. oktoober toimub õppetöö ajutise tunniplaani aluses (2.oktoobri tunniplaan)
Teisipäev, 3. oktoober toimub õppetöö ajutise tunniplaani alusel (3.oktoobri tunniplaan)
Kolmapäev, 4. oktoober Tähistame ÕPETAJATE päeva :

  • 1.-4. klassidel toimub tunniplaanijärgselt 1.-4. tund.
  • 5.-8. klassidel toimub tunniplaanijärgselt 1.-5.tund (4.oktoobri tunniplaan).
  • Tunde annavad sel päeval Põlva Kooli 9. klasside ja 8.a klassi õpilased ning Põlva Gümnaasiumi abituriendid.
  • Klassiga koos on sel päeval tundides klassijuhataja või asendusklassijuhataja!
Neljapäev, 5. oktoober toimub õppetöö ajutise tunniplaani alusel (5.oktoobri tunniplaan)
Reede, 6. oktoober E-õppe päev:

  • Kõigil klassidel on e-õppe päev. Toimub iseseisev õppimine kodus. Vastavad juhised ja ülesanded on Stuudiumis.
  • Kellel ei ole kodus arvuti kasutamise võimalust, siis sel päeval on avatud kooli arvutiklassid, kus saab soovi korral e-õppe ülesannetega tegeleda.

Huvialaringidesse registreerimine

Huvialaringidesse registreerimine

Põlva Kooli kodulehel on väljas käesoleva õppeaasta huvialaringide töögraafik. Ringidesse registreerimine toimub algklasside õpilastele Stuudiumi kaudu (link on leitav Stuudiumi menüüs “Registreeri”) alates 12.09 kell 18.00 – 17.09 kell 23.59. Lapsevanema konto alt registreerimisel lisada kommentaari lahtrisse lapse nimi.
5. – 9. klasside õpilased saavad ringidesse registreeruda juhendaja juures või kirjutades tema meiliaadressile.
Ringid alustavad tööd alates 18. septembrist.
Kutsume kõiki õpilasi aktiivselt osalema!

Lastevanemate koosolek

Lastevanemate koosolek (25.09.2017)

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 56 kutsun kokku Põlva Kooli õpilaste vanemate koosoleku 25. septembril 2017.a. algusega kell 17.30 Koolimaja tee 1 aulas.

Päevakord:

  1. Uusi andmeid õppimise rindelt: kuidas pidevalt uuenevad teadmised aitavad selgitada õppimismuresid, millega ajast aega oleme maadelnud – Grete Arro (PhD), TLÜ Haridusteaduste Instituudi teadur
  2. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook, õppejuhid Aigi Sikkal ja Kaie Lõhmus
  3. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse (II ja III kooliaste) – direktor Koit Nook

Tunniplaan 2017/18

Tunniplaan 2017/18. õa

2017/18. õa tunniplaaniga saad tutvuda siin.
Tunniplaan hakkab kehtima alates 04.09.17.
NB! Palun jälgi kindlasti esimese nädala jooksul tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi!