Huvialaringidesse registreerimine

Huvialaringidesse registreerimine

Põlva Kooli kodulehel on väljas käesoleva õppeaasta huvialaringide töögraafik. Ringidesse registreerimine toimub algklasside õpilastele Stuudiumi kaudu (link on leitav Stuudiumi menüüs “Registreeri”) alates 12.09 kell 18.00 – 17.09 kell 23.59. Lapsevanema konto alt registreerimisel lisada kommentaari lahtrisse lapse nimi.
5. – 9. klasside õpilased saavad ringidesse registreeruda juhendaja juures või kirjutades tema meiliaadressile.
Ringid alustavad tööd alates 18. septembrist.
Kutsume kõiki õpilasi aktiivselt osalema!