Lastevanemate koosolek

Lastevanemate koosolek (25.09.2017)

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 56 kutsun kokku Põlva Kooli õpilaste vanemate koosoleku 25. septembril 2017.a. algusega kell 17.30 Koolimaja tee 1 aulas.

Päevakord:

  1. Uusi andmeid õppimise rindelt: kuidas pidevalt uuenevad teadmised aitavad selgitada õppimismuresid, millega ajast aega oleme maadelnud – Grete Arro (PhD), TLÜ Haridusteaduste Instituudi teadur
  2. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook, õppejuhid Aigi Sikkal ja Kaie Lõhmus
  3. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse (II ja III kooliaste) – direktor Koit Nook