Category Archives: Avaleht

Kesk 25 õppehoone ümberehitustööd

Kesk 25 õppehoone ümberehitustööd

PROJEKTI NR 2014-2020.1.04.17-0066
Projekti periood: 01.01.2017 – 31.12.2018
Projekti toetus:   2 023 022 eurot
Projekti maksumus: 2 402 170 eurot
Meede: Koolivõrgu korrastamine
Tegevus: Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine

Kirjeldus
Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Projekti raames ehitatakse ümber ja sisustatakse Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone B ja C korpus. Söökla ehitatakse B korpusesse, raamatukogu projekteeritakse sobivamasse kohta. Õpetajate ja administratsiooni tööruumid tuuakse õpperuumidele lähemale (õppehoone kesksesse asukohta C-korpusesse).

Read more… →