Category Archives: Avaleht

Lastevanemate koosolek

Lastevanemate koosolek (25.09.2017)

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 56 kutsun kokku Põlva Kooli õpilaste vanemate koosoleku 25. septembril 2017.a. algusega kell 17.30 Koolimaja tee 1 aulas.

Päevakord:

  1. Uusi andmeid õppimise rindelt: kuidas pidevalt uuenevad teadmised aitavad selgitada õppimismuresid, millega ajast aega oleme maadelnud – Grete Arro (PhD), TLÜ Haridusteaduste Instituudi teadur
  2. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook, õppejuhid Aigi Sikkal ja Kaie Lõhmus
  3. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse (II ja III kooliaste) – direktor Koit Nook

Tunniplaan 2017/18

Tunniplaan 2017/18. õa

2017/18. õa tunniplaaniga saad tutvuda siin.
Tunniplaan hakkab kehtima alates 04.09.17.
NB! Palun jälgi kindlasti esimese nädala jooksul tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi!

Õpikute ja töövihikute väljastamine

Õpikute ja töövihikute väljastamine

Õpilastele, kes õpivad Kesk tn 25 õppehoones, väljastab Põlva Kooli raamatukogu 2017/2018. õa õpikud ja töövihikud järgmiselt:

päev

kuupäev

klass

kellaaeg

T

22. august

III

9.00 – 14.00

K

23. august

V

9.00 – 14.00

N

24. august

IV

9.00 – 14.00

R

25. august

VI

9.00 – 14.00

E

28. august

VII

9.00 – 14.00

T

29. august

VIII

9.00 – 14.00

K

30. august

IX

9.00 – 14.00

Õpilased, kes õpivad Lina tn 21 ja Koolimaja tee 1 (Mammaste) õppehoonetes, saavad õpikud ja töövihikud klassijuhatajalt esimestel koolipäevadel.

Lisainfo tel 799 9208