Category Archives: Lapsevanemale

Kooli vastuvõtutaotlused

1.klassi vastuvõtt 

Hiljemalt 31. maiks 2018 esitada Põlva Kooli direktorile järgmised dokumendid:
1) taotlus; pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
6) lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Põlva Kooli vastuvõtutaotlus 2-9.klassi doc

 

Avaldus koolivälise nõustamismeeskonna soovituse rakendamiseks pdf/doc

Avaldus õpilase iseloomustuse koostamiseks ja väljastamiseks pdf/doc

 

1.klassi laste ja vanemate infopäev

Põlva Kool ootab kõiki 1. klassi astuvaid lapsi ja nende vanemaid infopäevale.

Infopäev toimub 7. juunil kell 16.30-18.30 Koolimaja tee 1 (Mammaste õppehoones). Vanematele tutvustatakse õppekorraldust koolis 2016/17 õppeaastal ning sellele järgneb lastevanemate vestlusring teemal „Meie laps läheb kooli“.

Vestlusringi juhendab kliiniline psühholoog Triinu Niiberg-Pikksööt.

Lastele toimuvad samal ajal tegevused õpetajate juhendamisel. Kohtumiseni!

Info tlf 520 6547 Aigi Sikkal, õppejuht