Hoolekogu

Põlva Kooli hoolekogu koosseis 2017/2018. õa

e-posti aadress: hoolekogu@polvakool.ee

Hoolekogu esimees Ülo Plakso II kooliastme vanemate esindaja
Liikmed:
Koit Jostov kooli pidaja esindaja
Kaire Palo õppenõukogu esindaja
Mait Kuusik õppenõukogu esindaja
Anete Konks õpilasesinduse esindaja
Jaan Konks I kooliastme vanemate esindaja
Piret Valdmaa I kooliastme vanemate esindaja
Toomas Nigola II kooliastme vanemate esindaja
Marika Rehemets III kooliastme vanemate esindaja
Maichl Suur III kooliastme vanemate esindaja