Tugikeskuse kontaktid

Tugikeskuse spetsialistide kontaktid e-posti aadress Telefon
Tugikeskuse juht Külli Oja kulli.oja@polvakool.ee tel 799 9205, 5885 9270
Psühholoog
Sotsiaalpedagoog Margit Vahtra margit.vahtra@polvakool.ee  5749 3987
Sotsiaalpedagoog Maiu Menning maiu.menning@polvakool.ee tel 799 9206,
5347 1607
Eripedagoog Ave Kõlli ave.kolli@polvakool.ee
Eripedagoog Veronika Grigorjev veronika.grigorjev@polvakool.ee
Logopeed Riina Lond riina.lond@polvakool.ee

Tugispetsialistidega on võimalik kontakteeruda ka Stuudiumi kaudu.