Lapsele tugiisiku taotlemine

Lapsele tugiisiku taotlemine

 • Tugiisikut saab taotleda lapsele, kellele on määratud raske või sügav puue ning talle on koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan. Rehabilitatsiooniplaanis on märge tugiisiku vajaduse kohta.
 • Vanem tegeleb oma lapsele sobiva tugiisiku leidmisega ise. Nõustamise ja abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda.
 • Kui vanema hinnangul on lapsele sobiv tugiisik leitud ja vastav dokumentatsioon täidetud, jätkub lapsevanema edasine tegevus.
 1. Lapsevanem korraldab tugiisiku, lapse ja oma perega tutvumise; Tugiisik alustab lapsega kontakti loomist.
 2. Lapsevanem kirjeldab ausalt tugiisikule oma lapse eripära ning tutvustab reegleid, mis on kodus lapse jaoks kehtestatud.
 3. Lapsevanem ja tugiisik lepivad kokku, missuguste kodus kokkulepitud reeglite täitmist järgib tugiisik ka koolis. Kokkulepe vormistatakse kirjalikult.
 4. Kui lapsevanem veendub lapse ja tugiisiku vahelise kontakti olemasolus, teavitab ta kooli/ning palub luba koos tugiisikuga kooli tulemiseks.
 5. Koolis kohtub kõigepealt tugiisik lapse õpetajaga. Lepitakse kokku aeg, millal tugiisik alustab oma tööd lapse vaatlejana koolikeskkonnas ja millal saatjana.
 6. Lapsevanem teavitab kooli juhtkonda tugiisiku õppetundidesse tulemisest.
 7. Vaatlusperioodi ajal püüab tugiisik tasapisi integreeruda oma rolli. Iga koolipäeva lõpus toimub õpetaja ja tugiisiku vaheline lühike nähtu analüüs.
 8. Kool korraldab kokkulepitud perioodi järel kokkusaamisi, kus osalevad kõik lapsega tegelevad osapooled.