Õpilasesindus

Põlva Kooli õpilasesinduse koosseis 2017/18 õa

Ees- ja perekonnanimi Klass
Merit Lutsar – president 9.a
Kristin Käo – asepresident 9.c
Anete Konks – esindaja kooli hoolekogus 9.c
Mailis Rebane – esindaja kooli tervisenõukogus 9.c
Marten Hinn – protokollija 6.c
Kermo Saksing 8.a
Eliise Haabma 7.b
Markus Villako 8.a
Laura Nemvalts 6.a
Kristin Kooskora 9.a
Patric Kurvits 8.a
Mari-Liis Reemets 9.d
Andero Viljus 7.d
Ken Martti Holberg 8.a
Marcus Adamson 5.b

Palju õnne liikmetele ja tegusat õppeaastat!

e-mail: polvaoe@gmail.com

Õpilasesinduse koosolekute protokollidega saab tutvuda Kesk 25 õppehoones õpilasesinduse ruumis (B-35).