EL struktuuritoetus

Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus “Tugev ja efektiivselt toimiv meeskond”

                   

Sihtasutuse Innove 2016-2018 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ taotlusvooru eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Sihtasutus INNOVE rahuldas tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks Põlva Kooli projekti taotluse „Tugev ja efektiivselt toimiv meeskond“.

Toetuse saaja: Põlva Kool
Projekti nimetus: “Tugev ja efektiivselt toimiv meeskond”
Toetuse summa: 4426 € (100% abikõlbulikest kuludest)
Projekti kokkuvõte: Koolituse peamiseks eesmärgiks on tugeva ja efektiivselt toimiva meekonna kujundamine läbi kollektiivi iga liikme isikliku arengu ja nende tugevuste kasutamise. Koolituse tulemusel õpivad osalejad paremini tundma iseennast, teadvustavad oma tugevusi, nende sisemine motivatsioon tõuseb. Läbi meeskonnarollide analüüsi õpitakse paremini tundma ka oma kolleege, mis loob eelduse usalduslike suhete ja tulemusliku koostöö tekkimiseks.
Projekti abikõlblikkuse periood: 03.04.-10.07.2017
Projekti elluviimise koht: Põlva, Eesti

Andmed uuendatud 03.04.17


Määruse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevuse 5 “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused”

          

Põlva Kooli uue meeskonna loomise koostöökoolitus “Üheskoos tugevamalt edasi” (2014-2020.1.02.16-0233)

Koolituse eesmärk:
Põlva Kooli meeskonnakoolitus „Üheskoos tugevamalt edasi“ toimub elamusliku meeskonnatreeningu ning aktiivõppena. Kasutatakse grupiarutelusid, videoanalüüsi, praktiliste situatsioonide lahendamist, erinevaid loovmeetodeid. Koolitus läbi praktilise tegevuse tõstab oluliselt koolituse kasutegurit edasiseks.

Õpitakse märkama juba olemasolevaid positiivseid ressursse ning õpitakse neid oskusi rakendama ka oma tööelus nii töökaaslaste motiveerijana kui üldise õhkkonna parandajana.

Koolituse teemad:

 • meeskonnaliikme vastutus
 • planeerimisoskuste arendamine
 • usalduse ja selge eneseväljenduse ning infoliikumise treenimine
 • edasiviivad ja taksitavad hoiatused ja usukumused igapäevatöös
 • jne

Koolituse tulemus:

 • kollektiivi koostoimevõimekus ja ühtekuuluvustunne on suurenenud
 • osalejate koostöö-oskused on suurenenud
 • teadvustatakse koostöö olulisust ühtsete eesmärkide saavutamisel
 • on loodud usalduslik õhkkond
 • enesemotivatsiooni suurenemine
 • koostööd soodustavate käitusmiskokkulepete sõlmimine

Toetatud projektid ja toetuse summad

Täpsem info taotlusvooru kohta Innove kodulehelt