Viimased uudised

Tööpakkumine õppejuhile

06/07/2024

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

ÕPPEJUHTI

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud õppejuht (I-II kooliaste), kes oleks visionääriks ja teenäitajaks õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja korraldamisel, rikastaks oma teadmiste ja kogemustega kooli juhtkonda ning juhiks oskuslikult õpetajate meeskonda.

Loe edasi

Tööpakkumine juhtivõpetajatele

06/07/2024

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

JUHTIVÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Vastse-Kuuste )

JUHTIVÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Tilsi )

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud kaks osakoormusega juhtivõpetajat, kelle ülesandeks on õppekoha õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine ja korraldamine ning meeskonna juhtimine.

Loe edasi

Tööpakkumine juhiabile

06/07/2024

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

JUHIABI

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud juhiabi, kes vastutaks kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamise eest. Peamisteks ülesanneteks teabevahetuse ja dokumendihalduse (Delta) korraldamine, juhi toetamine tema ülesannete täitmisel, koosolekute ja külalistega seotud asjaajamine.

Loe edasi

Tööpakkumised tugikeskuse meeskonda

06/07/2024

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

 • LOGOPEEDI (1,0 koormusega)
 • PSÜHHOLOOGI (1,0 koormusega)
 • ERIPEDAGOOGI (1,0 koormusega)
 • SOTSIAALPEDAGOOGI (0,7 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • TUGIISIKUT ERIVAJADUSEGA LAPSELE (1,0 koormusega)
 • ÕPETAJA ABISID (kahte õpetaja abi, 1,0 koormusega)

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • varasem erialane töökogemus
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • positiivne hoiak ja valmidus töötama tugimeeskonnas ühise eesmärgi nimel
 • oskus iseseisvalt töötada ja samas ka koostöisus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Loe edasi

VAATA KÕIKI