Viimased uudised

Tööpakkumised

28/04/2022

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2022/2023 õppeaastaks

  • kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 kohta)
  • tehnoloogia õpetaja (1,0 kohta)
  • klassiõpetaja (1,0 kohta)
  • inglise keele õpetaja (2,6 kohta)
  • vene keel (1,0 kohta)
  • pikapäevarühma õpetaja (1,0 kohta)
  • õppealajuhataja (1,0)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16.

Loe edasi

Esimesse klassi õppima asumine

27/04/2022

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Loe edasi

VAATA KÕIKI