Viimased uudised

Hanketeade

16/05/2019

Riigihangete registris avaldati 16.05.2019  Hanketeade hanke 209215, “Põlva Kooli
uurimislabori tehniliste vahendite, üldvahendite, andmekogurite ja sensorite
soetamine” kohta.

Loe edasi

1. klassi õppima asumine

14/05/2019

1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Loe edasi

VAATA KÕIKI