Tunniplaan 2019/20

2019/20 õa I poolaasta tunniplaan.

NB! Palun jälgi esimesel nädalal tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi.

Renoveeritud B-korpuse tutvumine ja avamine

Laupäeval, 31. augustil, on kõigil huvilistel võimalik tulla tutvuma Põlva Kooli Kesk 25 vastrenoveeritud B-korpusega.

Majaga on võimalik tulla tutvuma kell 10.00, 11.00 ja kell 12.00.

2.september

Põlva Kooli 2.-8.klasside esimene koolipäev ning 1. ja 9.klasside teine koolipäev algab 2. septembril kell 8.00, tunnid toimuvad tunniplaani alusel.


2.-8. klassi kooliaasta alguse pidulikud kogunemised toimuvad 2.septembril järgnevalt:

 8.30 Koolimaja tee 1 
 9.50 Lina tn 21 
10.55 Kesk tn 25  5.-6. klass
12.00 Kesk tn 25  7.-8. klass

1.september – 1. ja 9.klassidele

Tööpakkumised

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • klassiõpetaja (2.klassile)
  • eripedagoog
  • logopeed

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 19. augustiks 2019 e-posti aadressil koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363.

Õpikute ja töövihikute väljastamine 2019/2020 õppeaastaks

Kesk 25 õppehoones õppivatele õpilastele väljastatakse õpikud järgmiselt:

Õpikute ja töövihikute väljastamine toimub Kesk tn 25 muusikaklassis C-121 (peauksest sisenedes vasakut kätt).
Kellel ei ole võimalik tulla etteantud kuupäeval, saavad  õpikud/töövihikud kätte kooli raamatukogust (B-maja 3. korrus) 30. augustil kell 9 – 12.

Koolimaja tee 1
 4. klassi õpilastele (4.b, 4.c, 4.d, 4.e) väljastatakse õpikud 29. augustil kell 9-14 kooli raamatukogus (lasteaia hoones).
1.-3. klassi ja väikeklassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Lina tn 21
õppehoones õppivad õpilased saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Info tel 799 9208