Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 6.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 6. ja 9. klassidele (17.-18.02.2022)

17.02 ja 18.02.2022 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 6. ja 9. klassidele. Kokku osales 15 õpilast. Tulemused:

6. klasside arvestuses:
I koht Ly Anette Musting (6.d)
II-III koht Grete Kuldmets (6.a)
II-III koht Tim-Samuel Hõbemägi (6.a)

Tublid osalejad: Riko Kuhi (6.a), Erik Pillai (6.a), Karlis Ilus (6.c), Karel Mattias Kösler (6.c), Siim Kadak (6.e), Johanna Ootsing (6.e).

9. klasside arvestuses:
I koht
Henri Suur (9.a)
II koht Samuel Hakk (9.a)
III koht Karlis Kalk (9.b)

Tublid osalejad: Holger Jänes (9.b), Rebeka Repp (9.c), Nele-Liis Viira (9.d).

„Isegi kõige tagasihoidlikum inimene mõjutab mingil määral ühiskonda“ (Henry Ward Beecher)

Palju õnne võitjatele, kiitus osalejatele!
Suur tänu õpetaja Mait Kuusik, olümpiaadi eduka läbiviimise eest!

Muusikaolümpiaadi piirkonnavoor (05.02.2022)

05.02.2022 toimus Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones muusikaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil tuli vastata kirjalikult küsimustele, laulda noodist, tulla toime rütmiharjutusega ja loomulikult laulu esitamisega.

Meie koolist osales Pärtel Gross ( 5.b), kes saavutas väärika III koha.

„Kõik kunstid lähtuvad muusikast“ (Arthur Schopenhauer)

Palju õnne võitjale!
Aitäh muusikaõpetajad Kadri Niine ja Merje Gross!

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor (12.02.2022)

12.02.2022 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 9 põhikooli õpilast, kes õpivad kõik Põlva Koolis.

Tulemused:

8. klasside arvestuses:
I koht Eliisa Villako (8.a)
II koht Karoliina Ulmand (8.b)
III koht David Richard Randmäe (8.b)

9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (9.a)
II koht Ardi Hindrikson (9.a)
III koht Mihkel Linnus  (9.b)

8.-9. klasside arvestuses:
I koht August  Jakobson (9.a)  (esindab Põlvamaad füüsikaolümpiaadi lõppvoorus Tartus 09.-10.04.2022.)
II koht Ardi Hindrikson (9.a)
III koht Mihkel Linnus (8.b)

Tublid osalejad: Merlis Musting (8.a), Laura Plakso (8.b), Henri Leek (9.a)

„Suurteks tegudeks on vaja väsimatut järjekindlust“ (Voltaire)

Õnnitlused võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetaja Jaak Kepp, õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor (01.02.2022)

01.02.2022 toimus emakeeleolümpiaadi veebipõhine piirkonnavoor. Osales 80 õpilast (7.-12. kl) maakonna seitsmest koolist. Arvestust peeti nii klasside kaupa, kui  vanuseastmeti –  noorem 7.-8. klassid, keskmine 9.-10. klassid ja vanem 11.-12. klassid. Meie koolist osales 20 õpilast.

Tulemused:

7. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (7.a)

Tublid osalejad: Maarja Oras (7.b), Hele Jakobson (7.b), Joonas Leis (7.b), Johanna Oras (7.b), Katariina Olesk (7.c), Hanna Triin Soekarusk (7.b), Emily Naruson (7.b).

8. klasside arvestuses:
II koht Inger Kateriine Lang (8.b)

Tublid osalejad: Eliisa Villako (8.a), Gertrud Jänes (8.b).

9. klasside arvestuses:
Tublid osalejad:
August Jakobson (9.a), Gedlin Jaanus(9.b), Renate Krantsiveer (9.c), Karl-Rasmus Suvi (9.b), Kirke Karolin Tark (9.a), Isadora-Janett Turba (9.b), Annaliisa Madisson (9.a), Luiisa Marleen Lepp (9.c), Mihkel Linnus (9.b).

Nooremas vanuseastmes:
I koht Tristan Leppik (7.a)
III koht Inger Kateriine Lang (8.b)

„Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel“ (Paul Ariste)

Õnnitlused võitjale ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu õpetajatele Viive Rätsep, Merili Ermel, Maia Punak ja Lea Parder,  kes olete õpilasi õpetanud, aidanud ja teadmisi jaganud! Aitäh olümpiaadi läbiviimisele kaasaaitamise eest!

69. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klassidele (02.02.2022)

02.02.2022 toimus 69. matemaatikaolümpiaadi Põlvamaa piirkonnavoor 7.-12. klassidele. Seekord toimus olümpiaad igas koolis eraldi. Osales 53 õpilast üheksast maakonna koolist.  Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 9 õpilast.

Seekordsed tulemused olid:

7. klasside arvestuses:
I koht Marit Lõbu (7.a)
II koht Rasmus Villako (7.a)
III koht Tristan Leppik (7.a)

8. klasside tublid osalejad: Eliisa Villako (8.a), Alari Maidla (8.a).

9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (9.b)

Tublid osalejad: Johan Markus Härmits (9.a), Ardi Hindrikson (9.a), Mihkel Linnus (9.b).

 „Ma ei karda arvuteid, ma kardan nende puudumist“ (Isaac Asimov)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Inga Varusk, Ene Rattur-Kübar, Annika Muuga ja Age Priimus, kes olete oma tööga motiveerinud õpilasi matemaatikaolümpiaadil osalema.

Ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor (19.01.2022)

19.01.2022 toimus veebipõhine ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 49 õpilast maakonna kuuest põhikoolist ja kolmest gümnaasiumist. Arvestust peeti põhikoolide osas 6.-9. klassid ja gümnaasiumi aste eraldi. Meie koolist osales 6 õpilast.

Parimad tulemused ja edukad osalejad:

7. klasside arvestuses:
III koht Ranet Viru (7.c)

Tublid osalejad: Tristan Leppik (7.a), Kristiin Piirsalu (7.a), Triin Neeno (7.a).

9. klasside arvestuses:
I koht Henri Suur (9.a) – Vabariikliku lõppvooru nominent (toimub 5. märtsil 2022 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis)

Tubli osaleja: Nele-Liis Viira (9.d).

„Kui oodatakse, tunduvad hetked aastatena, kui aga meenutatakse, tunduvad aastad hetkedena“ (Victor Hugo)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Aitäh aineõpetajad Jaana Aedmäe, Grete Kärmas ja Mait Kuusik!

 

Kunstiolümpiaadi koolivoor 7.-9. klassidele (27.01.2022)

27.01.2022 toimus kunstiolümpiaadi koolivoor 7.-9. klassidele. Osales kaheksa õpilast.

Tulemused:
I koht Anni Mari Luik (9.a)
II-III koht Petra Viilop (7.c)
II-III koht Annabel Kolsar (7.a)

Tublid osalejad: Anna Maria Põlluveer (9.c), Nele-Liis Visse (7.e), Hele Jakobson (7.b), Laura-Marleen Zopp (8.b), Laura Plakso (8.b).

„Kunst seisneb selles, et leida ebatavalist tavalises ja tavalist ebatavalises“ (Denis Diderot)

Palju õnne võitjatele! Kiitus tublidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Yyhely Hälvin ja Anneli Kaasik!