Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 7.

5.-8. klasside inimeseõpetuse olümpiaadi koolivoor (29.03.2023)

29.03.2023 toimus inimeseõpetuse olümpiaadi arvutipõhine koolivoor 5. – 8. klassidele. Kokku osales 62 õpilast.

Parimad tulemused ja tublid osalejad:

5. klasside arvestuses:
I koht Artur Leppik (5.a)
II koht Marvin Mahla (5.b)
III koht Grete Käis (5.d)

Tublid osalejad: Berit Paatsi (5.a), Isabel Tuisk (5.a), Arabella Karoliine Vana (5.b), Ketlin Kapp (5.b), Ruudi Kattai (5.c), Tiiu-Liisa Juks (5.c), Keirit-Ketrin Kikas (5.c), Kätriin Kurvits (5.d).

6. klasside arvestuses:
I koht Isabel Amelii Valli (6.a)
II koht Robin Kahre (6.d)
III koht Karl Kintsiraud (6.d)

Tublid osalejad: Eliise Vaaks (6.a), Sandra Soo (6.a), Manivald Jakobson (6.a), Karl-Markus Adusoo (6.a), Katriin Pikk (6.b), Pärtel Gross (6.b), Magnus Pala (6.c), Ott Nuuma (6.c), Gertrud Kolsar (6.c), Helena Hakk (6.c), Mari Merili Pilliroog (6.d), Kertu Lilian Oper (6.d), Lauren Polli (6.d), Grete Liis Traagel (6.e), Elis Britta Soekarusk (6.e), Marten Raud (6.e), Mia Konks (6.e).

7. klasside arvestuses:
I koht Kertu Kepp (7.b)
II koht Mihkel Padar (7.a)
III koht Ly Anette Musting (7.a)

Tublid osalejad: Maia Helmoja (7.a), Tim-Samuel Hõbemägi (7.a), Karel Kets (7.a), Lissandra Rammo (7.a), Karoliine Mustimets (7.c), Ode-Eliisabet Elias (7.c), Johanna Ootsing (7.c), Anna Taisi Võrno (7.c), Liisa Kannik (7.c), Lenna Saarniit (7.e).

8. klasside arvestuses:
I koht Brigita Pendla (8.d)
II koht Kristiin Piirsalu (8.a)
III Kristofer-Helander Kuldmets (8.d)

Tublid osalejad: Tristan Leppik (8.a), Annabel Kolsar (8.a), Rasmus Villako (8.a), Hanna Triin Soekarusk (8.b), Martti Pavlov (8.b), Miiron Olle (8.b), Kadi Mandel (8.c), Lisete Laine (8.b), Getter Väisa (8.c), Kristiina Kask (8.a), Mia Kurg (8.e), Birgit Rešetov (8.d), Loviisa Ly Puri (8.e), Elizabeth Pragi (8.e), Kertlin Veldermann (8.f).

„Inimese olemuse määravad otsused, mitte tingimused“ (Viktor Frankl)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Annika Viikmaa, Tiina Villako ja Bianka Pihla õpilaste hea ainealase ettevalmistuse ja olümpiaadi läbiviimisele kaasaaitamine eest!
Tänusõnad infojuht Iive Kõimale, kes panustas oma tegevusega tõrgeteta olümpiaadi läbiviimisele.

Inglise keele olümpiaad piirkonnavoor 7. klassidele (23.03.2023)

23.03.2023 toimus Põlva Koolis piirkondlik inglise keele olümpiaad 7. klassidele. 7 koolist osales kokku 24 õpilast. Põlva Koolist osales 7 õpilast.

Tulemused:
I koht Johannes Kübar (7.a)

Tublid osalejad: Grete Kuldmets (7.a), Berit Vasser (7.a), Maia Helmoja (7.a), Eerik Lutsar (7.a), Rasmus Mikson (7.c), Ode-Eliisabet Elias (7.c).

„Suurteks tegudeks on vaja väsimatut järjekindlust“   (Voltaire)

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Karmen Floren, Kaire Hakk, Ülle Sarapik, Elerin Helde ja Rael Anijalg olümpiaadi korraldamise ja õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!

Tööpakkumine

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi

ÕPPEJUHI ametikoha täitmiseks.

Kandidaadilt ootame

  • kvalifikatsioonile vastavat haridust
  • eelnevat juhtimisalast töökogemust
  • head suhtlemisoskust
  • head meeskonnatööoskust

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 05. maiks 2023 e-posti aadressil igmar.matto@polvakool.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 517 7818.

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadide piirkonnavoorud (17.03.2023)

17.03.2023 toimus Põlva Koolis tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadide piirkonnavoorud. Osales 27 õpilast kuuest maakonna koolist. Olümpiaad koosnes nii teoreetilisest, kui ka praktilisest osast. Meie koolist osales 11 õpilast.

Tulemused:

Tehnoloogiaõpetus:
4.
koht David Richard Randmäe (9.b)

Tublid osalejad: Tristan Leppik (8.a), Martti Pavlov (8.b), Roland Johanson (9.c)

Käsitöö:
I koht Kelli Pala (9.b)

Tublid osalejad: Mia Lees (8.b), Sirelin Käo (8.b), Laura Helena Lillmann (9.c)

Kodundus:
I koht Natali Antonov (9.c)
3.-4. koht Mohana Lepp (9.c)

Tubli osaleja: Merlin Raudkett (9.b)

„Töökal mesilasel pole aega kurvastada“ (William Blake)

Õnnitlused võitjatele! Kiitus kõikidele olümpiaadil osalenutele!
Suur tänu õpetajad Merle Ootsing, Tiina Saago, Martin Raudmäe ja Agu Menning olümpiaadi eduka läbiviimise ja õpilaste juhendamise eest. Edu edaspidiseks!

Friedebert Tuglase loomekonkurss (09.03.2023)

09.03.2023 tunnustati Ahjal Friedebert Tuglase 137. sünniaastapäevale pühendatud loomekonkursile esitatud auhinnatud tööde autoreid ja juhendajaid ning valitud võistlustöid. Seekordne konkurss toimus kolmes valdkonnas: luule, proosa ja kunst. Võisteldi neljas kooliastmes. Põlva Kooli õpilaste tulemused:

Luule – II kooliaste (4.-6. klass):
I koht Karl Kintsiraud (6.d)

Luule – III kooliaste (7.-9. klass):
Tunnustus Kertu Kepp (7.b)

Proosa – II kooliaste (4.-6. klass):
III koht Henry Valo (5.c)

Tänukirjaga tunnustati tublisid tööde autoreid: Laura Ilves (7.a), Karel Kets (7.a), Berit Vasser (7.a), Jete Lii Sidorov (8.e), Seleri Haidak (9.a), Elise Marie Int (9.a), Aron Oberg (9.a).

„Idee on haruldane lind sõnade metsas“ (Victor Hugo)

Aitäh aktiivsetele kirjanikele, kes pühendasid oma aega kirjutamisele nii luules, kui proosas!
Tänusõnad ja tänukiri juhendajatele õpetajad Imbi Vent ja Maia Punak, kes õpilasi innustasid ning tööd esitamisküpseks toimetasid.

Vene keele olümpiaadi koolivoor 6. klassidele (15.03.2023)

15.03.2023 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 6. klassidele.

Osales 17 õpilast. Seekordse olümpiaadi parimad olid:

I koht  Lisette Jallai (6.b)
II koht Magnus Pala (6.c)
III koht  Katriin Pikk (6.b)

Edukad osalejad: Rebecca Helbre (6.a), Pärtel Gross (6.b), Andry Simmul (6.c), Veronika Krantsiveer (6.c), Liisa Avikson (6.c), Helena Hakk (6.c), Lauren Polli (6.d), Daniel Haabma (6.d), Karl Kintsiraud (6.d), Martin Mäeots (6.d), Maria Kahar (6.e), Elis Britta Soekarusk (6.e), Markel Nemvalts (6.e), Grete Liis Traagel (6.e).

„Kui tahad, et mõni asi saaks õigesti tehtud, pead selle ise ära tegem“ (Jacqueline Kennedy Onassis)

Palju õnne võitjatele ja suured tänusõnad edukatele osalejatele!
Aitäh vene keele õpetajad Anne-Liis Tamm, Regina Pala, Riina Sarapuu ja Lidia Jaaska olümpiaadi läbiviimise ja õpilaste õpetamise eest!

Üle-eestiline poiste-solistide võistulaulmise eelvoor

2023. aasta on oluline noortele lauljatele kahel põhjusel – toimub noorte laulu- ja tantsupidu “Püha on maa” ja Eesti Meestelaulu Seltsi XIII üle-eestiline poiste-solistide võistulaulmine.
Nii nagu traditsiooniks, saab võistulaulmine alguse maakondades toimuvatest eelvoorudest, milledest parimad saavad võimaluse laulda 25.- 26. märtsil Tallinnas, Nõmme Majas toimuval Põhja-Eesti poolfinaalis ning 01.-02. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval Lõuna-Eesti poolfinaalis.
Nii toimuski reedel, 10.03.2023 Põlva Kooli Koolimaja tee 1 koolihoones Põlva maakonna poiste solistide lauluvõistluse maakondlik eelvoor. Osalejaid oli 16 poissi maakonna erinevatest koolidest ja lasteaedadest. Võisteldi 5 vanuseklassis. Põlva Koolist osales 5 poissi.

Pärtel Gross (6.b) – juhendaja õpetaja Kadri Jõgi, Marvin Mahla (5.b) – juhendaja õpetaja  Eda Heinaste, Haron Perlov (2.b) – juhendaja õpetaja Keit Musting, Benor Perlov (5.c) – juhendaja õpetaja Eda Heinaste ja Mattis Risttee (5.b) – juhendajad õpetajad Riivo Jõgi ja Margot Suur.

Tulemus:
Marvin Mahla saavutas I-II koha ja osaleb 01.-02. aprillil Tartus Lõuna-Eesti poolfinaalis.

„Meile tundub, et me mõistame laulude sõnu, aga neid uskuma või mitte uskuma paneb meid viis“. (Carlos Ruiz Zafón)

Õnnitlused võitjale! Kiitus tublidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Eda Heinaste, Kadri Jõgi, Keit Musting, Riivo Jõgi ja Margot Suur,  tublide laulupoiste juhendamise eest!

9. klasside animatsioonikonkurss

Põlva Kooli 9. klasside tehnoloogiaõpetuse õpilastel valmisid I trimestri lõpuks omaloomingulised animatsioonid. Neid veel täiendati ja „lihviti“ vaatamiskõlblikumaks, kuni said esitluse võimaluse II trimestri näitusel. Kõik üheksa animatsiooni („BMV“, „Värav“, „Kiirabi helikopter“, „Tuumapomm“, „Tank“, “Telefonikõne”, “Mesilase lend” Mõõgavõistlus“, „Töölesõit“) läksid vaatajate poolt hääletusele. Selle aasta kuuendal märtsil selgusid parimad:

I koht Anne-Mari Rauba (9.a) “Mesilase lend”
II koht Laura Plakso (9.b) “Telefonikõne”
III koht Karl Kadak (9.a) ja Aron Oberg (9.a) “Mõõgavõitlus”

Palju õnne võitjatele! Kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu tehnoloogiaõpetuse õpetajale Martin Raudmäele, kelle eestvedamisel sündisid vahvad animatsioonid. Jõudu ja loomingulist edu edaspidiseks.

Põlva Kooli esimesse klassi astumise avalduste esitamine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks (taotluse blankett kooli kodulehel https://polvakool.ee/koolikorraldus/vastuvott/)
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
5) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Kasulikku vaatamist: Rajaleidja lapsevanemate kool “Kui laps läheb peatselt kooli

Haridustöötajate tunnustamine

Alanud on kandidaatide esitamine AASTA ÕPETAJA konkursile, et tunnustada meie haridusmaastiku kõige säravamaid pedagooge ja tegusid.

Kutsume kõiki, kes on märganud ja kogenud õpetajate ning teiste haridustöötajate suurepärast tööd, mõnda silmapaistvat tegu või teavad suurt hariduse sõpra, neid inimesi konkursil esitama!

Täpsem info konkursi ja kandidaatide esitamise kohta on leitav Haridusministeeriumi kodulehel.
Esita oma kandidaat enne 27. märtsi 2023.

Tööpakkumised

Põlva Kool vajab alates 1. septembrist 2023

  • Inglise keele õpetajat 1,0
  • Vene keele õpetajat 1,0
  • Soome keele õpetajat 0,3
  • Psühholoogi

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressil:  igmar.matto@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt, telefoninumbril 517 7818.

Ajaloo-olümpiaadi koolivoor 6.-9. klassidele (22.02.2023)

22.02.2023 toimus ajaloo-olümpiaadi koolivoor 6.-9. klassidele. Kokku osales 39 õpilast. Arvestust peeti klasside kaupa.

Tulemused:

6. klasside arvestuses:
I koht Pärtel Gross (6.b)
II koht Liisa Avikson (6.c)
III koht Katriin Pikk (6.b)

Tublid osalejad: Isabel Amelii Valli (6.a), Rebecca Helbre (6.a), Manivald Jakobson (6.a), Kirke Jaakmees (6.c), Andreas Suvi (6.c), Emma Liblik (6.c), Ott Nuuma (6.c), Gertrud Kolsar (6.c), Helena Hakk (6.c), Karl Kintsiraud (6.d), Ruuben Ainsoo (6.d), Robin Kahre (6.d), Maria Kahar (6.e).

7. klasside arvestuses:
I koht Devon Kuur (7.b)
II koht Maia Helmoja (7.a)
III koht Samuel Linnus (7.b)

Tublid osalejad: Kaia Peterson (7.a), Johannes Kübar (7.a), Mihkel Padar (7.a), Anton Jermohhin (7a).

8. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (8.a)
II koht Kotred Paide (8.a)
III koht Rasmus Villako (8.a)

Tublid osalejad: Anti Tohva (8a), Annabel Kolsar (8.a), Lisete Laine (8b), Joonas Leis (8.b), Ranet Viru (8.c), Getter Väisa (8.c).

9. klasside arvestuses:
I koht Merlin Raudkett (9.b)
II koht Laura Plakso (9.b)
III koht Kennert Rebane (9.b)

Tublid osalejad: David Richard Randmäe (9.b), Inger Kateriine Lang (9.b),  Mohana Lepp (9.c), Lisett Peddai (9.c).

„Kogemustega on juba kord nii, et neid leiab ainult minevikust“  (Lennart Meri)

Õnnitlused võitjatele ja suur tänu kõikidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Jaana Aedmäe, Grete Kärmas ja Mait Kuusik olümpiaadi eduka õnnestumise eest!

70. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klassidele (21.02.2023)

21.02.2023 toimus 70. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klassidele. Osales 74 õpilast üheksast maakonna koolist. Olümpiaad toimus igas koolis eraldi. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 16 õpilast. Seekordsed tulemused olid:

4. klasside arvestuses:
I koht Matilda Nuuma (4.c)
II koht Bert Luts (4.d)
III koht Ott Kaspar Kahre (4.d)

Tublid osalejad: Karl Martin Jaaska (4.a), Laura Kade (4.b), Nikas Liubchenko (4.c), Ants Theodor Järv (4.d), Karmen Lõbu (4.d), Andri Hindrikson (4.e).

5. klasside arvestuses:
III koht Artur Leppik (5.a)

Tublid osalejad: Mattias Kähr (5.a), Marvin Mahla (5.b).

6. klasside arvestuses
II-III koht Kirke Jaakmees (6.c)

Tublid osalejad: Pärtel Gross (6.b), Katriin Pikk (6.b), Magnus Pala (6.c).

„Suurim võitudest on eneseületamine“ (Platon)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!

Suur tänu õpetajad Kristi Mäeots, Ülle Rull, Eneli Moorast, Annika Uibo, Elina Keerpalu, Ene Rattur-Kübar, Annika Muuga ja Kristi Kurg, kes olete oma õpetusega panustanud õpilaste matemaatilistesse teadmistesse.