TEADLASTE ÖÖ

Põlva Kool avab juba teist korda oma uksed üheks õhtuks kõigile suurtele ja väikestele teadushuvilistele.

Õhtu on täis teadust: toimuvad töötoad, teadusteater ja muud põnevad tegevused igas vanuses külalistele.

Vaata kava.

Saksa keele olümpiaadi koolivoor 7.-8. klassidele (10.03.2022)

10.03.2022 toimus saksa keele olümpiaadi koolivoor 7.-8. klassidele. Kokku osales viis õpilast. Olümpiaad oli ülesehitatud veebipõhiselt ja koosnes kolmest osast – kuulamine, lugemine ja grammatika.

Tulemused:
I koht Kristiin Piirsalu (7.a)
II koht Säsili-Sohvi Rein (7.e)
III koht Susanna Johanson (7.a)

Tublid osalejad: Niina Lilian Tamm (7.c), Kertu Viljamaa (8.a).

„Kes tahab õppida, leiab alati ka õpetaja“ (Saksa vanasõna)

Palju õnne võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!

Aitäh aineõpetaja Tiina Villako, õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!
Aitäh õpetaja Rael Anijalg, olümpiaadi heale kordaminekule kaasaaitamise ja abi eest!

„Põlva Kooli arengukava aastateks 2021-2025“ eelnõu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks (27.01.2021 korraldus nr 2-3/29) “Põlva Kooli arengukava aastataks 2021–2025” eelnõu ning see on suunatud avalikule väljapanekule.

“Põlva Kooli arengukava aastateks 2021-2025” eelnõu avalik väljapanek toimub 12.-26. veebruar 2021 Põlva Kooli kodulehel (12.02.2021 käskkiri nr 1-2/15).

Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik arengukava eelnõule esitada kirjalikke ettepanekuid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile siret.rammul@polvakool.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 25, 63308 Põlva.

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimumise kuupäeva ja koha teatame vajadusel kooli kodulehel, peale esimese ettepaneku laekumist.

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 1.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Seoses eriolukorraga võib ülejäänud dokumendid tuua hiljemalt 19.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25)

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695

Koolilaulu konkurss

Plakat – klõpsa siia.

Kutsume kõiki üles osalema koolilaulu konkursil!

Konkursil võivad osaleda nii õpilased, õpetajad, vilistlased, lapsevanemad kui ka lihtsalt Põlva Kooli fännid.

Osalemiseks valmista ette laulu sõnad ja/ või viis ja saada oma looming hiljemalt 3. aprilliks aadressile helen.reinhold@polvakool.ee

Põlva Kooli koolilaulu konkursil osalemise juhend:
• Konkursil osalemiseks on kolm võimalust. Esitada võib nii:
1) laulu sõnad
2) laulu meloodia
3) nii laulu sõnad kui meloodia (kõige eelistatum variant)

• Laul peab olema lauldav kõigi kooliastmete jaoks
• Laulul peaks olema vähemalt kolm salmi ja refrään
• Laulu refrään peaks sisaldama nime “Põlva Kool”
• Oma tööle lisada juurde täisnimi, klass/ametikoht ja telefoninumber

Ettelugemise võistlus (09.10.19)

09.10.2019 toimus Põlva Keskraamatukogus vabariiklik 4. klasside ettelugemise võistluse „Heal meelel ja ilusal keelel“ maakonnavoor. Võistlema olid oodatud igast 4. klassist üks õpilane. Osales 10 õpilast kaheksast maakonna koolist.

Meie koolist osales kaks ettelugejat.

Grete Ly Kurvits 4.a tunnistati 2. koha vääriliseks.
Tubli lugeja oli Berit Vasser 4.d klassist.

„Lugemine on vaimule sama, mis võimlemine kehale“ (Sir Richard Steele)

Kiitus osalejatele ja aitäh juhendajatele õpetajatele Sille Malvik ja Eha Kraav.

2.september

Põlva Kooli 2.-8.klasside esimene koolipäev ning 1. ja 9.klasside teine koolipäev algab 2. septembril kell 8.00, tunnid toimuvad tunniplaani alusel.


2.-8. klassi kooliaasta alguse pidulikud kogunemised toimuvad 2.septembril järgnevalt:

 8.30 Koolimaja tee 1 
 9.50 Lina tn 21 
10.55 Kesk tn 25  5.-6. klass
12.00 Kesk tn 25  7.-8. klass

1. klassi õppima asumine

1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Ajaloo-olümpiaadi koolivoor (19.-20.02.2019)

19.02.–20.02.2019 toimus ajaloo-olümpiaadi koolivoor 6.–9. klassidele. Osales kokku 41 õpilast. Arvestust peeti eraldi klasside kaupa. Tulemused:

6. klassid:
I koht Holger Jänes (6.b)
II koht Henri Suur (6.a)
3. – 4. koht Markel Ojamets (6.b)
3. – 4. koht Luiisa Marleen Lepp (6.a)

Tublid osalejad: Mihkel Linnus (6.b), Devon Dein Käo (6.b), Linette Risttee (6.b), Eleen Põvvat (6.b), Renate Kranstiveer (6.c), Karl-Rasmus Suvi (6.c), Anni Mari Luik (6.c), Rebeka Repp (6.d), Miko Jugomägi(6.d) ja Meribel Tuisk (6.d).

7. klassid:
I koht Kaur Kenk (7.a)
II koht Karoliina Kets (7.a)
III koht Sandra Kalling (7.b)

Tublid osalejad: Kertu Noormets (7.a), Kaspar Karolin (7.b), Laura Nemvalts (7.a), Marten Hinn (7.a).

8. klassid:
I koht Sirelin Petersell (8.a)
II koht Karoliina Kannik(8.a)
II koht
Märt Lillestik(8.a)
III koht
Randel Matthias Lepp (8.d)

Tublid osalejad: Katarina Podekrat (8.a), Anna Maria Rõõmus (8.a), Reno Vasser (8.a), Joosep Podekrat (8.a), Hendrik Kink (8.d), Paul Sonberg (8.d).

9. klassid:
I koht Aadi Parhomenko (9.a)
II koht Robin Heinsoo (9.c)
III koht Kristiina Ojala (9.c)

Tublid osalejad: Ita Lillo (9.c), Stefan-Ander Ploom (9.c), Lisette Johanson (9.d), Aleksandra Jermohhin (9.a), Sven Pavlov (9.a), Edrin Pütt (9.b), Diana Kool (9.b).

„Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta“ (Juhan Liiv)

Õnnitlused võitjatele ja tänusõnad kõikidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Ly Tannis-Vinni, Grete Kärmas ja Mait Kuusik olümpiaadi eduka õnnestumise eest!

Fotokonkurss

Põlva Kooli ÕE kutsub teid osalema kooli sünnipäevanädalale pühendatud fotokonkursil! Leia enda koolihoonest fotosein, klõpsa seal ühes sõpradega tore pilt ning saada see aadressile polvaoe@gmail.com. Parimatele auhinnad!

Matemaatika kooliolümpiaad 4.-6. klassidele (17.01.2019)

17.01.2019 toimus matemaatika olümpiaadi koolivoor 4.–6. klassidele. Kokku osales 39 õpilast. Arvestust peeti eraldi klasside kaupa. Tulemused:

4. klassid:
I koht Tristan Leppik (4.b)
II koht Hannes Hallap (4.b)
3.-4. koht Kristiin Piirsalu (4.e)
3.-4. koht Marit Lõbu (4.d)

Tublid osalejad: Rasmus Villako (4.b), Kadi Mandel (4.a), Mairo Paabut (4.d), Maarja Oras (4.c), Jako Rammo (4.e), Hardi Soidla (4.d), Anti Tohva (4.a), Johanna Oras (4.c), Hanna-Lisete Sellis (4.e), Kertlin Veldermann (4.f), Martti Pavlov (4.c), Liisa Linnus (4.b).

5. klassid:
I koht Els Rahel Parhomenko (5.b)
II koht Enriko Saan (5.c)
III koht Regor-Marten Tobonik (5.d)

Tublid osalejad: Alari Maidla (5.a), Eliisa Villako (5.d), Seleri Haidak (5.d), Getter Lepland (5.b), Helle-Mai Ojamaa (5.c), Gertrud Jänes (5.c), Helen Pundi (5.b), Kertu Viljamaa (5.d), Kertu Vija (5.d), Anne-Mari Rauba (5.b), Marko Järveots (5.d).

6. klassid:
I koht August Jakobson (6.b)
II-III koht Kirke Karolin Tark (6.c)
II-III koht Mihkel Linnus (6.b)

Tublid osalejad: Henri Suur (6.a), Gedlin Jaanus (6.a), Johan Markus Härmits (6.c), Karl Rasmus Suvi (6.c), Ardi Hindrikson (6.a), Eliise Pesor (6.a), Helis-Marleen Saare (6.a), Krislin Jaagund (6.e).

„Teadmised on väärtusetud, kui neid ei rakendata“ (Clifford D. Simak)

Õnnitlused võitjatele ja aitäh kõikidele osalejatele!
Aitäh õpetajatele Ülle Rull, Annika Uibo, Kristi Mäeots, Anne Jõesaar, Inga Varusk, Ene Rattur-Kübar, Kristi Kurg, Age Priimus, kes te aitasite kaasa olümpiaadi edukale õnnestumisele!

Tööpakkumine loodusõpetuse õpetajale

Põlva Kool võtab konkursi korras tööle
loodusõpetuse õpetaja
Töö sisu: loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetamine II ja III kooliastmes
Tööle asumise aeg: 08. jaanuar 2018
Kandidaadilt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 18. detsembriks 2017.a. elektroonselt aadressil info@polvakool.ee
Lisateave  telefonil 513 4363 või koit.nook@polvakool.ee