Projektid

Projektid 2023/24 õppeaastal

Põlva Kool on Erasmus+ akrediteeritud kool

Projektid 2022/23 õppeaastal

„Õppeprotsesside täiendamine lõimimisega erinevatel tasanditel” (Erasmus+ KA1 õpiränne 2022/23)
“Protect Ecosystem and Life” (2020–lõpptähtaeg pikendatud 2023) (Erasmus+ KA229)

Projektid 2020/21-2021/22 õppeaastal

“Teadlik juhtimine ja loovus koolitunnis” (Erasmus+ KA1 õpiränne 2020/22)
“Protect Ecosystem and Life” (2020–2022) (Erasmus+ KA229)
“ICT&Technology Invasion” (2019–2022) (Erasmus+ KA229)
“Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põlva valla üldhariduskoolides” (2021-2022)

Projektid 2019/20 õppeaastal

„Professionaalsete oskuste täiendamine iseseisva õppija toetamiseks“ (Erasmus+ KA1 õpiränne 2019/20)
“ICT&Technology Invasion” (2019–2022) (Erasmus+ KA229)

Projektid 2018/19 õppeaastal

UNESCO Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project – BSP)
“LOL – Lots of Learning” (2017-2019) (Erasmus+ KA2)
“From knowledge to competences” (2017-2019) (Erasmus+ KA2)
“Parem võõrkeeleoskus professionaalsete oskuste ja rahvusvahelise projektide teenistuses” (Erasmus+ KA1 õpiränne 2018/19)
(Erasmus+ KA2)
“Inclusion of minorities” (2018-2020) (Ermasus+ KA229)
“Kuidas teha arukamalt, mitte rohkem” (EL Struktuuritoetus)

Projektid 2017/18 õppeaastal

„Sünergia koostööst ja lõimitud õppest“ (Erasmus+ KA1 õpiränne 2017/18)
“LOL – Lots of Learning” (2017-2019) (Erasmus+ KA2)
“From knowledge to competences” (2017-2019) (Erasmus+ KA2)
„The power of initiative” 2017/18 (Nordplus Junior)
“Uurimislabor Põlvamaale” (Euroopa Sotsiaalfond)
“Kesk 25 õppehoone ümberehitustööd” (Koolivõrgu korrastamine, EL regionaalaarnegu fond)

Projektid 2016/17 õppeaastal

Euroopa jõulupuu
Koostöökoolitus “Üheskoos tugevamalt edasi” (2014-2020.1.02.16-0233) (EL Struktuuritoetus)
Meekonnakoolitus “Tugev ja efektiivselt toimiv meeskond” (EL Struktuuritoetus)