Dokumendid ja juhendid

Riiklikud strateegilised dokumendid

Põlva Kooli dokumendid 

Põlva Kooli juhendid

Blanketid

  • Taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
  • Taotlus 2.-9. klassi astumiseks – pdf/doc
  • Õpilaspileti duplikaadi avaldus – pdf/doc
  • Pikapäevarühma avaldus – pdf/doc
  • Õpilase koolist eemalviibimise taotlus – pdf/doc
  • Avaldus koolivälise nõustamismeeskonna soovituse rakendamiseks – pdf/doc
  • Avaldus õpilase iseloomustuse koostamiseks ja väljastamiseks – pdf/doc