Õpilasesindus

Põlva Kooli õpilasesinduse koosseis 2019/2020. õa

e-mail: opilasesindus@polvakool.ee

 Ees- ja perekonnanimi Klass
 Hendrik Kink 9.d
 Triin Neeno 5.e
 Eeva Peršin  – PRESIDENT 9.c
 Deisi Kruustik – ASEPRESIDENT 8.a
 Kaur Kenk 8.a
 Karoliina Kets – esindaja õppenõukogus 8.a
 Marten Hinn – protokollija 8.a
 Seleri Haidak 6.d
 Rando Lutsar 6.c
 Helis-Marleen Saare 7.a
 Marit Lõbu 5.d
 Laura Nemvalts – esindaja tervisenõukogus 8.a
 Richard Uibo – esindaja hoolekogus 8.a
 Tuuli Aksin 5.b
 Sirelin Käo 5.b

Palju õnne liikmetele ja tegusat õppeaastat!

Õpilasesinduse koosolekute protokollidega saab tutvuda Kesk 25 õppehoones huvijuhi ruumis (C-114) ja siin.