Õpilasesindus

Põlva Kooli õpilasesinduse koosseis 2018/2019. õa

 Ees- ja perekonnanimi Klass
 – president
 – asepresident
 – esindaja kooli hoolekogus
 – esindaja kooli tervisenõukogus
 – protokollija

 

Põlva Kooli õpilasesinduse koosseis 2017/2018. õa

 Ees- ja perekonnanimi Klass
 Merit Lutsar – president 9.a
 Kristin Käo – asepresident 9.c
 Anete Konks – esindaja kooli hoolekogus 9.c
 Mailis Rebane – esindaja kooli tervisenõukogus 9.c
 Marten Hinn – protokollija 6.c
 Kermo Saksing 8.a
 Eliise Haabma 7.b
 Markus Villako 8.a
 Laura Nemvalts 6.a
 Kristin Kooskora 9.a
 Patric Kurvits 8.a
 Mari-Liis Reemets 9.d
 Andero Viljus 7.d
 Ken Martti Holberg 8.a
 Marcus Adamson 5.b

Palju õnne liikmetele ja tegusat õppeaastat!

e-mail: polvaoe@gmail.com

Õpilasesinduse koosolekute protokollidega saab tutvuda Kesk 25 õppehoones õpilasesinduse ruumis (B-35).