Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 5.-8. klassidele (13.05.2021)

13.05.2021 toimus veebipõhine inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 5.-8. klassidele. Kokku osales 17 õpilast kolmest maakonna koolist. Meie koolist osales olümpiaadil kuus õpilast.

Parimad tulemused ja tublid osalejad:

5. klasside arvestuses:
I koht Karel Kets (5.b) (Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 30.09.2021 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis)
II koht Ly Anette Musting (5.d)

6. klasside arvestuses:
II koht Kristiin Piirsalu (6.e)

Tubli osaleja: Anti Tohva (6.a)

7. klasside arvestuses:
I koht Elise Marie Int (7.a.) (Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 30.09.2021 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis)
III koht Heti-Liis Maask (7.b)

8. klasside arvestuses:
I koht Kirke Karolin Tark (8.a) (Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 30.09.2021 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis)
II koht Karl-Rasmus Suvi (8.b)

Rahva suurust ei mõõdeta tema arvu järgi, nagu inimese suurust ei mõõdeta tema kasvu järgi“ (Victor Hugo)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu aineõpetajad Annika Viikmaa ja Urve Lehestik õpilaste hea ettevalmistamise eest olümpiaadiks!

Matemaatikaalane võistlusmäng e-KÄNGURU (11.-15.05.2021)

11.-15.05.2021 toimus Tartu Ülikooli testide keskkonnas (Moodle) matemaatikaalane võistlusmäng e-KÄNGURU. See oli juba arvult 26-s.

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt ja eraldi kuues vanuserühmas. Meie koolist osales kokku 62 õpilast viies vanuserühmas.

Kooli parimateks osutusid:

3.-4. klassi arvestuses (EKOLIER):
Brita Truus (3.e) 36. koht (3396 osaleja hulgast)

7.-8. klassi arvestuses (KADETT):
August Jakobson (8.a) 26. koht (1698 osaleja hulgast)

„Tark pole see, kes palju teab, vaid see, kellel enam pole vaja teada“. (Jaan Kaplinski)

Palju õnne! Kiitus edukatele osalejatele!
Suur tänu õpetajatele!

Richard Rohu kirjanduslik omaloomingukonkurss

Richard Rohu kirjandusliku omaloomingukonkursi tulemused on selgunud. Meie koolist osales kuus õpilast. Arvestust peeti kooliastmeti. 

4.-6. klasside arvestuses saavutas I koha Tristjan Leppik (6.b)
7.-9. klasside arvestuses saavutas II koha Mia Mette Kiljak (8.c)
Äramärgitud töö Eliise Pesor (8.b)

Tublid osalejad: Andero Pikk (8.b), Luiisa Marleen Lepp (8.c), Rebeka Repp (8.c).

„Kui ma tahaksin edasi anda ühte sõnumit, siis kirjutaksin ühe lause, mitte raamatu“ (Paulo Coelho)

Palju õnne ja teravat sulge võitjatele! Kiitus kõikidele osalejatele.
Suur tänu õpilaste juhendajatele Imbi Vent ja Maia Punak!

Inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 7.klassidele (07.05.2021)

07.05.2021 toimus maakondlik inglise keele olümpiaad 7. klassidele. Osales 8 kooli 27 osalejaga. Olümpiaad viidi läbi igas koolis eraldi.

Meie koolist osales 6 õpilast.

Tulemused:
I koht Laura Plakso (7.a)

Tublid osalejad: Elise Marie Int (7.a), Kertu Viljamaa (7.a), Markkus Kaha (7.d), Rasmus Kütt (7.d), Kertu Vija (7.a).

„Keel on täppisteadus ning mitte vastuvõtlik tõlgendustele“ (Jacque Fresco)

Palju õnne võitjale! Kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Susanna Homuha, Eve Jaansoo, Ülle Sarapik!

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klassidele (05.05.2021)

05.05.2021 toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klassidele. Osales 39 õpilast seitsmest maakonna koolist. Olümpiaad toimus igas koolis eraldi. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 18 õpilast.  

Seekordsed tulemused olid:

4. klasside arvestuses olid tublid osalejadOtt Nuuma (4.c), Mirelli Reino (4.d), Manivald Jakobson (4.a), Birgit Birnbaum (4.d), Magnus Pala (4.c), Lev Liubchenko (4.b), Lorete-Liis Puusepp (4.b), Henri Heinväli (4.f), Markel Nemvalts (4.e), Adelhein Kikas (4.a), Hans Kristian Pastak (4.b), Mia Tuuling (4.e)

5. klasside arvestuses:Il
III koht Tim-Samuel Hõbemägi (5.a)

Tublid osalejad: Berit Vasser(5.d), Samuel Linnus (5.c).

6. klasside arvestuses:
koht Marit Lõbu (6.d)
II koht Tristan Leppik (6.b)
III koht Hannes Hallap (6.b)

„Suurim võitudest on eneseületamine“ (Platon)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Inga Varusk, Deivi Pundonen, Tiiu Miina, Age Priimus, Marely Kasemets, Katrin Valdma, Marju Lepasson, Kristi Puna, Ruth Raudsepp ja Eliis Vana, kes olete oma õpetusega panustanud õpilaste matemaatilistesse teadmistesse.

3.-4. klasside kirjandusmängu Põlvamaa eelvoor (05.05.2021)

05.05.2021 toimus Põlva Keskraamatukogus üle-eestilise 3.-4. klasside kirjandusmängu Põlvamaa eelvoor. Traditsioonilise kirjandusmängu küsimuste aluseks oli tosin head lasteraamatut. Olude sunnil vastasid lapsed seekord küsimustele veebikeskkonnas. Kokku osales seitse kolmeliikmelist võistkonda, seitsmest maakonna koolist.

Meie kooli võistkond, kuhu kuulusid Pärtel Gross (4.b), Karl Kintsiraud (4.d) ja Maria Kahar (4.e), saavutas suurepärase II koha.

„Mu raamatud on sõbrad, kes mind iial ei reeda“ (Thomas Carlyle)

Palju õnne võitjatele!
Suur tänu juhendaja Nijole Vananurm kirjandusmängu eduka kaasaaitamise ja õpilaste juhendamise eest!