Hoolekogu

Põlva Kooli hoolekogu koosseis 2018/2019. õa

e-posti aadress: hoolekogu@polvakool.ee

Hoolekogu esimees  Jaan Konks  I kooliastme vanemate esindaja
Liikmed:
 Kuldar Leis  kooli pidaja esindaja
 Kaire Palo  õppenõukogu esindaja
 Mait Kuusik  õppenõukogu esindaja
 Eeva Peršin  õpilasesinduse esindaja
 Piret Valdmaa  Aseseimees (I kooliastme vanemate  esindaja)
 Toomas Nigola  II kooliastme vanemate esindaja
 Marika Rehemets  II kooliastme vanemate esindaja
 Rivo Kenk  III kooliastme vanemate esindaja
 Liisi Plakso  III kooliastme vanemate esindaja

Põlva Kooli hoolekogu koosseis 2017/2018. õa

e-posti aadress: hoolekogu@polvakool.ee

Hoolekogu esimees  Ülo Plakso  II kooliastme vanemate esindaja
Liikmed:
 Koit Jostov  kooli pidaja esindaja
 Kaire Palo  õppenõukogu esindaja
 Mait Kuusik  õppenõukogu esindaja
 Anete Konks  õpilasesinduse esindaja
 Jaan Konks  I kooliastme vanemate esindaja
 Piret Valdmaa  I kooliastme vanemate esindaja
 Toomas Nigola  II kooliastme vanemate esindaja
 Marika Rehemets  III kooliastme vanemate esindaja
 Maichl Suur  III kooliastme vanemate esindaja