Hoolekogu

Põlva Kooli hoolekogu koosseis 2018/2019. õa

e-posti aadress: hoolekogu@polvakool.ee

Hoolekogu esimees
Liikmed:

 

Põlva Kooli hoolekogu koosseis 2017/2018. õa

e-posti aadress: hoolekogu@polvakool.ee

Hoolekogu esimees  Ülo Plakso  II kooliastme vanemate esindaja
Liikmed:
 Koit Jostov  kooli pidaja esindaja
 Kaire Palo  õppenõukogu esindaja
 Mait Kuusik  õppenõukogu esindaja
 Anete Konks  õpilasesinduse esindaja
 Jaan Konks  I kooliastme vanemate esindaja
 Piret Valdmaa  I kooliastme vanemate esindaja
 Toomas Nigola  II kooliastme vanemate esindaja
 Marika Rehemets  III kooliastme vanemate esindaja
 Maichl Suur  III kooliastme vanemate esindaja