Hoolekogu

Põlva Kooli hoolekogu koosseis 2019/2020. õa

e-posti aadress: hoolekogu@polvakool.ee

Hoolekogu esimees  Jaan Konks  I kooliastme vanemate  esindaja
Liikmed:    
   Kuldar Leis  Põlva Vallavolikogu esindaja
   Piia Liblik  õppenõukogu esindaja
   Ülle Sarapik  õppenõukogu esindaja
   Richard Uibo  õpilasesinduse esindaja
   Kaupo Kaskla  Aseesimees (I kooliastme vanemate  esindaja)
   Lauri Linnus  II kooliastme vanemate esindaja
   Marika Rehemets  II kooliastme vanemate esindaja
   Rivo Kenk  III kooliastme vanemate esindaja
   Liisi Plakso  III kooliastme vanemate esindaja

Põlva Kooli hoolekogu koosseis 2018/2019. õa

e-posti aadress: hoolekogu@polvakool.ee

Hoolekogu esimees  Jaan Konks  I kooliastme vanemate esindaja
Liikmed:    
   Kuldar Leis  kooli pidaja esindaja
   Kaire Palo  õppenõukogu esindaja
   Mait Kuusik  õppenõukogu esindaja
   Eeva Peršin  õpilasesinduse esindaja
   Piret Valdmaa  Aseseimees (I kooliastme vanemate  esindaja)
   Toomas Nigola  II kooliastme vanemate esindaja
   Marika Rehemets  II kooliastme vanemate esindaja
   Rivo Kenk  III kooliastme vanemate esindaja
   Liisi Plakso  III kooliastme vanemate esindaja

Põlva Kooli hoolekogu koosseis 2017/2018. õa

e-posti aadress: hoolekogu@polvakool.ee

Hoolekogu esimees  Ülo Plakso  II kooliastme vanemate esindaja
Liikmed:    
   Koit Jostov  kooli pidaja esindaja
   Kaire Palo  õppenõukogu esindaja
   Mait Kuusik  õppenõukogu esindaja
   Anete Konks  õpilasesinduse esindaja
   Jaan Konks  I kooliastme vanemate esindaja
   Piret Valdmaa  I kooliastme vanemate esindaja
   Toomas Nigola  II kooliastme vanemate esindaja
   Marika Rehemets  III kooliastme vanemate esindaja
   Maichl Suur  III kooliastme vanemate esindaja