Vaimse tervise kabinet

Põlva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet

Kabinet asub Põlva Haiglas (Uus 2, Põlva) V korrusel. Eelregistreerimine toimub haigla registratuuris 799 9198, 799 9199 või e-maili teel vtkode@polvahgl.ee

Vaimse tervise kabinettides pakutavad teenused:

Vaimse tervise kabineti teenus on tervishoiuteenus, mille peamiseks sisuks on probleemi täpsustamine ja seisundi hindamine, nõustamine, pere ja tugivõrgustiku liikmete toetamine. Kabinetis pakutavate teenuste sihtgrupiks on lapsed ja noorukid kuni 18. eluaastani, nende vanemad/hooldajad ning lastega tegelevad spetsialistid.
Meeskond lähtub oma töös lapse individuaalsusest ja tema paremaid huve arvestades ning teeb koostööd lapse, tema pere ja võrgustikuliikmetega. Kabineti meeskonna töö hõlmab ka vaimse tervise probleemide ennetamist ning koostööd teiste lapsega tegelevate spetsialistidega.

Vaimse tervise õe vastuvõtt:

 • vaimse tervise probleemi selgitamine;
 • vajadusel psühhiaatri vastuvõtule või vaimse tervise probleemidega seotud teenustele suunamine;
 • patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja muutuste hindamine;
 • patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ja juhendamine.

Psühholoogi vastuvõtt:

 • seisundi hindamine kasutades psühholoogias tunnustatud uurimisvahendeid ja -meetodeid;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • psühhoteraapia.

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt:

 • patsiendi sotsiaalsete mõjurite hindamine;
 • toimetulekuvõime edendamine;
 • info jagamine erinevate sotsiaal- ja tugiteenuste kohta;
 • võrgustikutöö korraldamine.

Meeskonna vastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, kus lapse või nooruki seisundi hindamiseks on vaja mitme spetsialisti koostööd.

Vt voldikut SIIT.