Tervist edendav kool

Põlva Kool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku.

Liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.
Liikumise eesmärgiks on kool, kus õpilastel, õpetajatel,direktoril ja teistel koolipere liikmetel oleks olemas meeldiv ja hea koolikeskkond, kus õppida ning töötada. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed.
TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada Tervisenõukogu. See on vabatahtlik ühendus erinevatest õpetajatest, õpilastest ja kooli töötajatest. Koostöös kooliperega seistakse õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise heaolu eest koolis.

Põlva Kooli Tervisenõukogu koosseis:

  1. Ulvi Musting
  2. Annika Viikmaa
  3. Tiia Selliov
  4. Margit Vahtra
  5. Aigi Sikkal
  6. Sille Malvik
  7. Evelyn Tooming
  8. Maiu Menning

Toitumissoovitused tervisenõukogu poolt

Põlvamaa terviseedenduse info