Tööpakkumine õppejuhile

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

ÕPPEJUHTI

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud õppejuht (I-II kooliaste), kes oleks visionääriks ja teenäitajaks õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja korraldamisel, rikastaks oma teadmiste ja kogemustega kooli juhtkonda ning juhiks oskuslikult õpetajate meeskonda.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • magistrikraad (kasvatusteadus, pedagoogika, haridusinnovatsioon)
 • varasem õppejuhi ja/või pedagoogilise töö kogemus
 • meeskonna töö korraldamise ja juhtimise kogemus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • ühe võõrkeele hea valdamine
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818

Tööpakkumine juhtivõpetajatele

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

JUHTIVÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Vastse-Kuuste )

JUHTIVÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Tilsi )

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud kaks osakoormusega juhtivõpetajat, kelle ülesandeks on õppekoha õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine ja korraldamine ning meeskonna juhtimine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • bakalaureuse kraad (kasvatusteadus, pedagoogika, haridusinnovatsioon)
 • varasem õppejuhi ja/või pedagoogilise töö kogemus
 • meeskonna töö korraldamise ja juhtimise kogemus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • ühe võõrkeele hea valdamine
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818

Tööpakkumine juhiabile

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

JUHIABI

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud juhiabi, kes vastutaks kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamise eest. Peamisteks ülesanneteks teabevahetuse ja dokumendihalduse (Delta) korraldamine, juhi toetamine tema ülesannete täitmisel, koosolekute ja külalistega seotud asjaajamine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus või kutseharidus tööd toetaval erialal
 • omad töökogemust sarnasel ametikohal tunned hästi dokumendihalduse valdkonda ning soovid kaasa aidata kooli igapäevatöö ladusale toimimisele
 • tunned asjaajamise häid tavasid ja Sulle on oluline korrektne dokumendihaldus (sh andmekaitse)
 • oskused korraldada arhiivitööd
 • baasteadmised personalitööst
 • oled kohusetundlik ja usaldusväärne ning Sind iseloomustavad täpsus, korrektsus ja süsteemsus
 • hea planeerimise ja prioriteetide seadmise oskus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818

Tööpakkumised tugikeskuse meeskonda

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

 • LOGOPEEDI (1,0 koormusega)
 • PSÜHHOLOOGI (1,0 koormusega)
 • ERIPEDAGOOGI (1,0 koormusega)
 • SOTSIAALPEDAGOOGI (0,7 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • TUGIISIKUT ERIVAJADUSEGA LAPSELE (1,0 koormusega)
 • ÕPETAJA ABISID (kahte õpetaja abi, 1,0 koormusega)

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • varasem erialane töökogemus
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • positiivne hoiak ja valmidus töötama tugimeeskonnas ühise eesmärgi nimel
 • oskus iseseisvalt töötada ja samas ka koostöisus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Mari-Liis Mugra (tugikeskuse juht), telefon 5885 9270

Tööpakkumised õpetajatele

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

 • INFORMAATIKAÕPETAJAT (0,3 koormusega)
 • VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT (1,0 koormusega, asenduskoht)
 • AJALOOÕPETAJAT (0,4 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • PIKAPÄEVAPÄEVAÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • MUUSIKAÕPETAJAT (1,0 koormusega, õppekohad Ahja ja Vastse-Kuuste)
 • MATEMAATIKAÕPETAJAT (1,0 koormusega, õppekoht Vastse-Kuuste)

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • varasem erialane töökogemus
 • oskus väärtustada koostööd õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • positiivne ellusuhtumine ja empaatilisus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818