Tööpakkumine õppejuhile

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

ÕPPEJUHTI

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud õppejuht (I-II kooliaste), kes oleks visionääriks ja teenäitajaks õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja korraldamisel, rikastaks oma teadmiste ja kogemustega kooli juhtkonda ning juhiks oskuslikult õpetajate meeskonda.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • magistrikraad (kasvatusteadus, pedagoogika, haridusinnovatsioon)
 • varasem õppejuhi ja/või pedagoogilise töö kogemus
 • meeskonna töö korraldamise ja juhtimise kogemus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • ühe võõrkeele hea valdamine
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818

Tööpakkumine juhtivõpetajatele

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

JUHTIVÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Vastse-Kuuste )

JUHTIVÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Tilsi )

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud kaks osakoormusega juhtivõpetajat, kelle ülesandeks on õppekoha õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine ja korraldamine ning meeskonna juhtimine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • bakalaureuse kraad (kasvatusteadus, pedagoogika, haridusinnovatsioon)
 • varasem õppejuhi ja/või pedagoogilise töö kogemus
 • meeskonna töö korraldamise ja juhtimise kogemus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • ühe võõrkeele hea valdamine
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818

Tööpakkumine juhiabile

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

JUHIABI

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud juhiabi, kes vastutaks kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamise eest. Peamisteks ülesanneteks teabevahetuse ja dokumendihalduse (Delta) korraldamine, juhi toetamine tema ülesannete täitmisel, koosolekute ja külalistega seotud asjaajamine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus või kutseharidus tööd toetaval erialal
 • omad töökogemust sarnasel ametikohal tunned hästi dokumendihalduse valdkonda ning soovid kaasa aidata kooli igapäevatöö ladusale toimimisele
 • tunned asjaajamise häid tavasid ja Sulle on oluline korrektne dokumendihaldus (sh andmekaitse)
 • oskused korraldada arhiivitööd
 • baasteadmised personalitööst
 • oled kohusetundlik ja usaldusväärne ning Sind iseloomustavad täpsus, korrektsus ja süsteemsus
 • hea planeerimise ja prioriteetide seadmise oskus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818

Tööpakkumised tugikeskuse meeskonda

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

 • LOGOPEEDI (1,0 koormusega)
 • PSÜHHOLOOGI (1,0 koormusega)
 • ERIPEDAGOOGI (1,0 koormusega)
 • SOTSIAALPEDAGOOGI (0,7 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • TUGIISIKUT ERIVAJADUSEGA LAPSELE (1,0 koormusega)
 • ÕPETAJA ABISID (kahte õpetaja abi, 1,0 koormusega)

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • varasem erialane töökogemus
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • positiivne hoiak ja valmidus töötama tugimeeskonnas ühise eesmärgi nimel
 • oskus iseseisvalt töötada ja samas ka koostöisus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Mari-Liis Mugra (tugikeskuse juht), telefon 5885 9270

Tööpakkumised õpetajatele

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

 • INFORMAATIKAÕPETAJAT (0,3 koormusega)
 • VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT (1,0 koormusega, asenduskoht)
 • AJALOOÕPETAJAT (0,4 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • PIKAPÄEVAPÄEVAÕPETAJAT (0,5 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • MUUSIKAÕPETAJAT (1,0 koormusega, õppekohad Ahja ja Vastse-Kuuste)
 • MATEMAATIKAÕPETAJAT (1,0 koormusega, õppekoht Vastse-Kuuste)

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • varasem erialane töökogemus
 • oskus väärtustada koostööd õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • positiivne ellusuhtumine ja empaatilisus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818

Infoleht nr 10

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta viimane infoleht nr 10.

Infoleht nr 9

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 9.

Põlva Kool otsib õppejuhti

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

ÕPPEJUHTI

Põlva Kooli suurenevase kooliperre on väga oodatud õppejuht (I-II kooliaste), kes oleks visionääriks ja teenäitajaks õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja korraldamisel, rikastaks oma teadmiste ja kogemustega kooli juhtkonda ning juhiks oskuslikult õpetajate meeskonda.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • magistrikraad (kasvatusteadus, pedagoogika, haridusinnovatsioon)
 • varasem õppejuhi ja/või pedagoogilise töö kogemus
 • meeskonna töö korraldamise ja juhtimise kogemus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • ühe võõrkeele hea valdamine
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 11.06.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 55651733
Aigi Tiks, telefon 5281613

Põlva Kool otsib arendusjuhti

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

ARENDUSJUHTI

Põlva Kooli suurenevase kooliperre on väga oodatud arendusjuht, kes koordineeriks ja juhiks läbi arengukava, õppekavade ning arendusprojektide kooli arengut, kandes lisaks hoolt kooli kommunikatsioonistrateegia ja -kanalite väljatöötamise ja  arendamise  eest.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • tööülesannete täitmist toetav kõrgharidus
 • arendusprojektide koostamise, juhtimise ja projekti rahastamiseks vajalike vahendite taotlemis kogemus
 • arengukava koostamise ja rakendamise kogemus
 • IT- alased baasteadmised kooli kommunikatsiooni ja kodulehe arendamiseks
 • meeskonna töö korraldamise ja juhtimise kogemus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • ühe võõrkeele hea valdamine
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel
 • kasuks tuleb haridusasutuses töötamise kogemus

Meie juures ootab sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus

Dokumendid palume saata hiljemalt 11.06.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 55651733
Aigi Tiks, telefon 5281613

Põlva Kool otsib personalispetsialisti

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

PERSONALISPETSIALISTI

Põlva Kooli tööperre on väga oodatud personalispetsialist, kes võtaks enda kanda igapäevased personalitoimingud ning koolipere toetamise ja hoidmise. Sinu peamisteks ülesanneteks on personalivärbamise protsessi kujundamine ja läbiviimine, töösuhete vormistamine ning koolipere liikmete töötajakogemuse tee loomine ja arendamine.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • varasem töökogemus personalitöö alal
 • kõrgharidus või keskeriharidus tööd toetaval erialal
 • kogemus ja teadmised värbamise ja valiku kaasaegsetest meetoditest
 • baasteadmised tööõigusest ja töösuhete vormistamisest
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • pingetaluvus ja hea ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus

Dokumendid palume saata hiljemalt 11.06.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 55651733
Aigi Tiks, telefon 5281613

Huviringide töö

Selle õppeaasta huviringid lõpetavad töö 31. mail.

Tööpakkumised

Põlva Kool ootab alates 2024/25. õppeaastast oma meeskonda

 • MATEMAATIKAÕPETAJAT
 • KLASSIÕPETAJAT
 • SOOME KEELE ÕPETAJAT

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24. maiks 2024 e-posti aadressil igmar.matto@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 5177818.

Infoleht nr 8

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 8.

Tööpakkumine

PÕLVA KOOL

Ootab särasilmset RAAMATUKOGUHOIDJAT 1,0 ametikohale alates augustist 2024

 • Töö nõuab täpsust, koostöövalmidust, suhtlusoskust ja vastutustunnet.
 • Vajalik on kaasaegse infotehnoloogia valdamine.

Kooliraamatukoguhoidja vahendab informatsiooni õpilastele ja õpetajatele, teeb kättesaadavaks kohapeal olevad raamatud ja muud infoallikad ilukirjandusest teatmematerjalideni, trükistest elektroonilise infoni. Tagab õppekirjanduse laenutamise õpilastele. Korraldab koostöös õpetajatega lugemist ja silmaringi laiendavaid üritusi raamatukogus. Ta arendab õpilaste iseseisva õpitöö oskusi ning lugemishuvi.

Kandidaadilt eeldame  raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon või eelnev töökogemus.

CV ja avaldus saata : info@polvakool.ee kuni 10. maini 2024
Info raamatukogu juhataja telefonil: 5179797

Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 7.

Haridustöötajate tunnustamine

Alanud on kandidaatide esitamine AASTA ÕPETAJA konkursile, et tunnustada meie haridusmaastiku kõige säravamaid pedagooge ja tegusid.

Kutsume kõiki, kes on märganud ja kogenud õpetajate ning teiste haridustöötajate suurepärast tööd, mõnda silmapaistvat tegu või teavad suurt hariduse sõpra, neid inimesi konkursil esitama!

Täpsem info konkursi ja kandidaatide esitamise kohta on leitav Haridusministeeriumi kodulehel.

Esita oma kandidaat hiljemalt 10. aprilliks 2024.

Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 6.

Infoleht nr 5

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 5.

Streigiteade (22.-26.01.2024)

Head Põlva Kooli õpilased ja lapsevanemad!

➡Põlva Kooli õpetajad osalevad streigis 22.-26.01.2024, mistõttu juhendatud õpet sel ajal ei toimu. Õpilastel on võimalus õppida iseseisvalt Stuudiumis edastatud info järgi.
➡Vähese olemasoleva personali tõttu soovitame võimalusel lapsed jätta neil päevadel koju.
➡Koolimaja tee 1 ja Kesk 25 õppehooned on avatud.
➡Koolimajad on küll avatud, kuid õpetajaid majas ei ole. Õpilased, kellel ei ole võimalik koju jääda, saavad kooli personali järelvalve all tegeleda iseseisva õppimisega koolimajas. Asenduspindadel õppivad õpilased, kes ei saa koju jääda, lähevad Koolimaja tee 1 majja.
➡Kooli tulnud õpilasi toitlustatakse.
➡Pikapäevarühma Koolimaja tee 1 ei toimu.
➡Info huviringide toimumise kohta, mille juhendajad on väljastpoolt kooli, saadavad ringijuhendajad huviringis osalejatele Stuudiumisse.
➡Streigi ajal ei sõida tavapäraselt ka valla koolibussid.

Võimalikest korralduslikest muutustest streiginädalal anname teada Stuudiumi vahendusel.
Vabandame ebameeldivuste pärast ja loodame teie mõistvale suhtumisele.

Igmar Matto
Põlva Kooli direktor

Infoleht nr 4

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 4.

Tööpakkumine

Põlva Kool ootab tööle 

 • Pikapäevarühma õpetajat (1,0 kohta)

lapsepuhkusel õpetaja asendamiseks.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 21. detsembriks 2023 e-posti aadressil igmar.matto@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 5177818.

Infoleht nr 3

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 3.

Õpetajate hoiatusstreik (10.11.2023, kell 9.00-10.00)

Reedel, 10. novembril osaleb Põlva Kool Eesti Haridustöötajate Liidu poolt korraldatud hoiatusstreigis, kuna valitsus venitab palgaläbirääkimistega ega pole pakkunud välja ühtki konkreetset plaani kokkuleppe täitmiseks.
Hoiatusstreik toimub kell 9.00-10.00.
Streik on töökatkestus ja streigi ajal töötaja tööd ei tee. Põlva Kool palub lastevanemate ja õpilaste mõistvat suhtumist, kuna kooli tavapärane töökorraldus on sel päeval häiritud.
Võimalusel soovitame lastel kooli tulla kell 10.00. Alates kella 10-st jätkub tavapärane õppetöö koolis.

Igmar Matto
Põlva Kooli direktor

Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 1.

Huviringidesse registreerimine

Huviringidesse registreerimine toimub ajavahemikul 11.-22. september 2023.

Õpilased registreerivad ringidesse läbi Stuudiumi (link menüüs „Registreeri“).
1.-4. klassi õpilasi saavad ringidesse registreerida ka lapsevanemad.

Huviringid alustavad tööd alates 2. oktoobrist 2023.

Infotund- uue õppekorralduse tutvustamine

Head lapsevanemad!

28. augustil kell 17.30 toimub Kesk 25 aulas lastevanematele infotund, kus tutvustatakse 2023/24. õppeaasta õppekorraldust.

Lugupidamisega
Igmar Matto
Põlva Kooli direktor

Õpikute jagamine 2023/24. õa

Kesk 25 õppehoone 5.-9. klasside õpilastele jagatakse õpikud järgmistel kuupäevadel:

Registreerimine Stuudiumis avaneb 14. augustil kell 8, palume õpilastel valida õpikute kättesaamiseks sobiv kellaaeg.
5.f klassi õpilased saavad õpikud esimestel koolipäevadel.
Õpikute jagamine toimub Kesk tn 25 raamatukogus.

3. ja 4. klassi õpilased saavad õpikud järgmistel kuupäevadel:
3.
klass 23. augustil kell 9.00-13.15 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).
4. klass 22. augustil kell 9.00-12.30 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).

Palume registreerida sobiv kellaaeg Stuudiumis. Registreerimine avaneb 14. augustil kell 8.

1.-2. klassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Info tel 799 9208

Tööpakkumised

Põlva Kooli kantselei (Kesk 25) suvised lahtioleku ajad

26.-30. juuni avatud kell 9.00-13.00

03. juuli -04. august kantselei suletud

07.-18. august avatud kell 9.00-13.00

info@polvakool.ee

Infoleht nr 10

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 10.

Huviringide töö

2022/23. õa huviringid lõpetavad töö 2. juunil.

Põlva Kooli esimesse klassi astumise avalduste esitamine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks (taotluse blankett kooli kodulehel https://polvakool.ee/koolikorraldus/vastuvott/ )
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Infoleht nr 8

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 8.

Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 7.

Tööpakkumine

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi

ÕPPEJUHI ametikoha täitmiseks.

Kandidaadilt ootame

 • kvalifikatsioonile vastavat haridust
 • eelnevat juhtimisalast töökogemust
 • head suhtlemisoskust
 • head meeskonnatööoskust

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 05. maiks 2023 e-posti aadressil igmar.matto@polvakool.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 517 7818.

Põlva Kooli esimesse klassi astumise avalduste esitamine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks (taotluse blankett kooli kodulehel https://polvakool.ee/koolikorraldus/vastuvott/)
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
5) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Kasulikku vaatamist: Rajaleidja lapsevanemate kool “Kui laps läheb peatselt kooli

Haridustöötajate tunnustamine

Alanud on kandidaatide esitamine AASTA ÕPETAJA konkursile, et tunnustada meie haridusmaastiku kõige säravamaid pedagooge ja tegusid.

Kutsume kõiki, kes on märganud ja kogenud õpetajate ning teiste haridustöötajate suurepärast tööd, mõnda silmapaistvat tegu või teavad suurt hariduse sõpra, neid inimesi konkursil esitama!

Täpsem info konkursi ja kandidaatide esitamise kohta on leitav Haridusministeeriumi kodulehel.
Esita oma kandidaat enne 27. märtsi 2023.

Tööpakkumised

Põlva Kool vajab alates 1. septembrist 2023

 • Inglise keele õpetajat 1,0
 • Vene keele õpetajat 1,0
 • Soome keele õpetajat 0,3
 • Psühholoogi

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressil:  igmar.matto@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt, telefoninumbril 517 7818.

Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 6.

Infoleht nr 5

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 5.

Infoleht nr 4

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 4.

Etluskonkursi “Tahan Sulle öelda…” tulemused

Laupäeval, 26. novembril toimus Põlva Koolis 22. vabariiklik etluskonkurss “Tahan Sulle öelda…”.

Konkursil osalesid etlejad Põlva Koolist, Fr. Tuglase nimelisest Ahja Koolist, Türi Põhikoolist, Võru Kreutzwaldi Koolist, Miina Härma Gümnaasiumist, Johannese Koolist Rosmal, Põlva Gümnaasiumist ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumist. Muusikalise tervitusega esinesid Põlva Kooli õpilased Hanna Lisette Sellis ja Anette Vaino. Etluskonkursi žüriis olid sel korral kultuurikorraldaja Helje Põvvat, Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Külli Ots ning Põlva Kooli 8.b klassi õpilane Liisa Linnus.

Parimateks tunnistati järgmised õpilased:

Noorem vanuseaste (4.-6. klass):
Laureaat – Kärt-Getter Rest, Võru Kreutzwaldi Kool  6. klass, juhendaja Raili Leesalu       

Keskmine vanuseaste (7.-9. klass):
Laureaat – Kirke Kaarna, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal 9. klass, juhendaja Külli Volmer

Vane vanuseaste (10.-12. klass):
Laureaat – Desiree Madis, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 11. klass, juhendaja Piret Järvela.

Tublilt osalesid järgmised Põlva Kooli õpilased:
Karolin Trumsi4. b kl, juhendaja Elina Keerpalu, esindab Põlvamaad õpilasetlejate riigikonkursil 2023 Kuressaares,
Benor Perlov, 5.c kl, juhendaja Imbi Vent,
Karl Kintsiraud, 6.d kl, juhendaja Imbi Vent,
Sirelin Käo, 8.b kl, juhendaja Maia Punak.

Etluskonkurssi toetasid Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlva Kool.

Infoleht nr 3

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 3.

Infoleht nr 2

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 2.

Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 1.

TEADLASTE ÖÖ

Põlva Kool avab juba teist korda oma uksed üheks õhtuks kõigile suurtele ja väikestele teadushuvilistele.

Õhtu on täis teadust: toimuvad töötoad, teadusteater ja muud põnevad tegevused igas vanuses külalistele.

Vaata kava.

Huviringide info

Kutsume kõiki õpilasi aktiivselt osalema huvitegevuses!

Huviringidesse registreerimine algab 5. september kell 15.00 ja lõpeb 16. september kell 23.59

2. – 9. kl õpilastel on võimalus ennast registreerida huviringidesse
läbi Stuudiumi (link menüüs „Registreeri“).

1. – 4. klassi õpilasi saavad ringidesse registreerida ka lapsevanemad.

Huviringid alustavad tööd alates 3. oktoobrist.

Tööpakkumine

Põlva Kool vajab 0,75 koormusega õpetajat, kes õpetab Ukraina lastele eesti
keelt.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt
25. augustiks 2022 e-posti aadressil igmar.matto@polvakool.ee.
Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 5177818.

Õpikute jagamine 2022/23. õppeaastaks

Kesk 25 õppehoones õppivad 5.-9. klasside õpilased saavad õpikud järgmistel kuupäevadel:

Palume õpilastel valida Stuudiumi registreerumises sobiv kellaaeg.
Õpikute jagamine toimub Kesk tn 25 raamatukogus.

Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21 õppehoonetes õppivad 3. ja 4. klassi õpilased saavad õpikud järgmistel kuupäevadel:

3. klass 25. augustil kell 8.10-11.00 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).
4. klass 24. augustil kell 8.10-12.20 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).
Palume registreerida sobiv kellaaeg Stuudiumis.

1.-2. klassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Info tel 799 9208

Tööpakkumine

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi

TUGIKESKUSE JUHI ametikoha täitmiseks alates 2022/2023 õppeaastast

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18. augustiks 2022 e-posti aadressil igmar.matto@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 5177818.

 

Tööpakkumine

Põlva Kool pakub algavast õppeaastast tööd
väikeklassi õpetajale lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 18.08.2022 Igmar.Matto@polvakool.ee
täiendav info direktorilt tel 517 7818.

Tööpakkumine

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2022/2023. õppeaastaks

 • klassiõpetaja

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 04. juuliks 2022 e-posti aadressil: igmar.matto@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 517 7818.

Infoleht nr 9

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 9.

Infoleht nr 8

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 8.

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695

Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 7.

Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 6.

Infoleht nr 5

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 5.

Raamatukogude aasta on avatud!

Raamatukogude teema-aasta avati samaaegselt 12. jaanuaril võimalikult paljudes raamatukogudes ja koolides enimlaenutatud Eesti autori teose üleriigilise ettelugemisega. Lasteraamatutest oli selleks Piret Raua „Tobias ja teine b”, mida laenutati 2021. aastal rahvaraamatukogudest 4335 korda.

Põlva Kooli Kesk 25 õppehoones lugesid kooliraadios katkendi Piret Raua lasteraamatust  ette Kadri Kamja 9.b, Miiron Olle 7.b ja Raimond Änilane 7.b, õpilasi juhendas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maia Punak. Kadri, Miironi ja Raimondi ettelugemine kõlas ka Kaguraadios. Kuula siit.

Algklassilastele pani huvijuht Diana Pehk koos 4. klassi draamaõppe lastega kokku toreda video, mida õpilased klassides koos vaatasid. Videos luges Piret Raua raamatut ette Emili Kaskla 4.b klassist. Vaata videot siit.

Aitäh kõikidele asjaosalistele – ettelugejatele ja juhendajatele!

Toredat raamatukogude aastat!

Infoleht nr 4

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 4.

Konkurss Põlva Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursiga direktorit Põlva Koolile.

Põlva Kooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Põlva Koolis õpib 856 õpilast ja ametis on 125 töötajat, kool asub kolmes õppehoones.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Vaata täpsemalt tööpakkumist. 

Infoleht nr 3

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 3.

Põlva Kool on Eesti Aasta Sportlikum Kool

2020-2021 koolispordi hooajast kokkuvõtteid tehes osutusid Eesti kõige tublimateks ja aktiivsemateks koolideks põhikoolide ja gümnaasiumide arvestuses Põlva koolid – Põlva Kool ning Põlva Gümnaasium.
Aitäh kõikidele koolipere liikmetele, kelle suuremad ja väiksemad teod, sammud ja ideed on meid selle tunnustuseni viinud! Aitäh ka Eesti Koolispordi Liidule märkamast ja tunnustamast!

Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2021/21 õppeaasta infoleht nr 1.

Huviringidesse registreerimine

Põlva Kooli 1.-9. klassi õpilased saavad end meelepärasesse huviringi registreerida 1.-10. septembrini läbi Stuudiumi (menüü „Registreeri“). 1.-4. klassi õpilase saab huviringi registreerida ka lapsevanem.
Kooli huviringid alustavad tööd 13. septembrist. Huviringide valikuga saab tutvuda alates 1. septembrist kooli kodulehel ja Stuudiumis.

Õpikute jagamine 2021/2022. õppeaastaks

5.-9. klassi õpikute jagamine 2021/2022. õppeaastaks

Kesk 25 õppehoone õpilased saavad õpikud järgmistel kuupäevadel:

Väikeklassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.
Palume õpilastel valida Stuudiumi registreerumises sobiv kellaaeg.
Õpikute jagamine toimub Kesk tn 25 raamatukogus.

 Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21 õppehoonetes õppivad 3. ja 4. klassi õpilased saavad õpikud järgmistel kuupäevadel:

3. klass (3.a, 3.b, 3.c ja 3.d) 23. augustil kell 8.10-13.00 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).
4. klass (4.a, 4.b, 4.c, 4.d ja 4.e) 24. augustil kell 8.10-12.30Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).
Palume registreerida sobiv kellaaeg Stuudiumis.

1.-2. klassi ja väikeklassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Stuudiumi registreerumine avatakse 9. augustil kell 10.

Info tel 799 9208

Õppehooned vaheajal

Lina 21
SULETUD 23.06 -20.08.2021
Alates 23.08 kell 7-16

Koolimaja tee 1
SULETUD 23.06 -20.08.2021
Alates 23.08 kell 7 – 16

Kesk 25
25.-30.06 AVATUD kell 8 -13
SULETUD 01.-30.07.2021
01.-19.08 kell 8-13
Alates 23.08 kell 7-16

Infoleht nr 8

Valminud on Põlva Kooli 2020/21 õppeaasta viimane infoleht nr 8.

Noorte heaolu saadik

Põlva vallas asus tööle noorte heaolu saadikuna Maris Neeno. Noorte heaolu saadiku tööks on noorte füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine Põlva vallas.
Saadik on noorte jaoks olemas, toetab noorte omaalgatusi ja töötab koos noortega välja ettepanekuid kohaliku elu noortesõbralikumaks muutmiseks.
Noorte heaolu saadikuga saad ühendust võtta Facebookis (Noorte Heaolu Saadik) ja Snapchatis (noortesaadik).

Koolivormi tellimine

Alanud on koolivormi tellimise periood.
Koolivormi ettetellimiskeskkonna kevadine tellimisperiood on 01.04-26.06 ja tellimused saadetakse pakiautomaati alates 18.08.
Sügisene tellimisperiood on 01.09 – 20.09 ja tellimused saadetakse pakiautomaati alates 15.11.
Koolivormi ettetellimiskeskkonna link siin: https://koolivorm2.norrison.ee/359-polva-kool
Koolivormi tellimiseks on avatud E- pood aastaringselt, link siin: https://norrison.ee/et/content/23-koolivormi-e-pood.
2021/22 õppeaastal tuleb kanda vähemalt ühte koolivormi eset igapäevaselt kõigil Põlva Kooli 1.-5. klassi õpilastel. Valikusse on lisandunud noorte pusa.

Tööpakkumised

Põlva Kool võtab konkursi korras tööle:

 • inglise keele õpetaja
 • vene keele õpetaja
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • kehalise kasvatuse õpetaja
 • eripedagoogi

Kõikide ametikohtade suurus 1,0.
Tööleasumise aeg on 25.08.2021. a.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 30.aprillil 2021 e-posti aadressile koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363 või õppejuhilt telefonil 5819 0695.

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695

Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2020/21 õppeaasta infoleht nr 7.

NB! Täpsem info Stuudiumi sõnumites.

Distantsõpe 11. märtsist 16. aprillini

Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtivad alates 11. märtsist üle Eesti ranged piirangud. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus.

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4.klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

Samuti on alates 11. märtsist avalikes siseruumides keelatud sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe. Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Meie koolis. Distantsõppel on kogu kool, välja arvatud tuge vajavad õpilased, kes kutsutakse kooli vastavalt individuaalsele kavale.

Õppetöö toimub ka distantsõppel tunniplaani alusel Põlva Kooli distantsõppe juhendi alusel.

Toidupakke koolist eemal oldud päevade eest jagame kõigis majades tagantjärele kahe nädalase tsükliga. Kesk 25 õpilastele 1.-12. märtsi pakid esmaspäeval, 15. märtsil, järgmised kogu koolile 29. märtsil. Paki soovist palume teatada klassijuhatajale, kes edastab nimekirja sööklasse.

Jõudu kõigile peredele!

Kooli tugikeskus, juhtkond ja kogu administratsioon on vajadusel valmis abi pakkuma. Kontaktid on kooli kodulehel.

Mälestame head kolleegi

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Mälestame head kolleegi VIKTOR KASSI (1945-2021)

Õppetöö korraldus distantsõppe ajal (1.-28.03.2021)

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele töötavad Kesk 25 õppehoone 5.-9. klassid (v.a HEV õpilased) 1.-28. märtsini 2021 distantsõppel. Õppetöö toimub distantsõppe ajaks kehtestatud päevakava alusel (Dir kk nr 1-2/9 Lisa 2).

Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21 klassid töötavad tavapäraselt (v.a huviringid ja pikapäevarühmad).

PÕLVA NOORTE KILOMEETRIJAHT

Põlva Kool ning Põlva Noortekeskus kutsuvad kõiki noori distantsõppe perioodil rohkem liikuma, et püsida terve ja elurõõmus. Selleks võta osa Põlva noorte kõnnikilomeetrite võistlusel! Et võistlusel edukas olla, kogu kõndides kokku võimalikult palju kilomeetreid ehk liigu iga päev. Liikumiseks vali endale ise kõige sobivam aeg ja distants. Läbitud kilomeetrite ja sammude arvestamiseks kasuta mistahes meelepärast telefonirakendust või aktiivsusmonitori. Päeva lõpus tee kogutud sammudest ja kilomeetritest kuvatõmmis/ foto ning saada aadressile helen.reinhold@polvakool.ee

Kolm enim samme kogunud noort saavad auhinnatud!

NB! Eelnevalt registreerinud huvilistel on kilomeetrijahist võimalik osa võtta ka läbi Põlva Noortekeskuse kõnniseeria, mille raames käiakse märtsikuu jooksul Põlva linnas kõndimas. Iga jalutuskäigu lõpus on osalejatele ka soe tee ja küpsised. Osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida Facebooki või Instagrami kaudu (kohtade arv piiratud). Aktiivsemaid jalutajaid ootavad kuu lõpus noorteka poolt eriauhinnad!

Kilomeetrijaht kestab 31. märtsini.

Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2020/21 õppeaasta infoleht nr 6.

„Põlva Kooli arengukava aastateks 2021-2025“ eelnõu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks (27.01.2021 korraldus nr 2-3/29) “Põlva Kooli arengukava aastataks 2021–2025” eelnõu ning see on suunatud avalikule väljapanekule.

“Põlva Kooli arengukava aastateks 2021-2025” eelnõu avalik väljapanek toimub 12.-26. veebruar 2021 Põlva Kooli kodulehel (12.02.2021 käskkiri nr 1-2/15).

Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik arengukava eelnõule esitada kirjalikke ettepanekuid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile siret.rammul@polvakool.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 25, 63308 Põlva.

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimumise kuupäeva ja koha teatame vajadusel kooli kodulehel, peale esimese ettepaneku laekumist.

Talvine loodusfotokonkurss

Koolimaja tee 1 pikapäevarühmade ja huviringide tegevus ajutiselt peatatud

Nakatumisriski vähendamiseks on Koolimaja tee 1 pikapäevarühmade tegevus ajutiselt peatatud ajavahemikul 25. jaanuarist 2021 kuni 29. jaanuarini 2021.

Lisaks pikapäevale ei toimu sel ajal ka huviringe Koolimaja tee 1 õppehoones ning Koolimaja tee 1 õpilased ei osale teistes õppehoonetes toimuvates ringides.

Bussi ootavatel õpilastel on võimalik viibida kuni koolist lahkumiseni oma klassis.

Kesk 25 klassid distantsõppel

Viiruse leviku tõkestamiseks ja õppetöö sujuvamaks korraldamiseks viiakse kõigi Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone klasside õppetöö üle distantsõppele, esialgu üheks nädalaks – alates esmaspäevast 7. detsembrist kuni reedeni 11. detsembrini. Tagasi kooli 14. detsembril. Olukorra muutudes tehakse uued otsused.

Koolimaja ei ole suletud, vaid kokkuleppel õpetajaga on võimalik neil, keda pole suunatud isolatsiooni, saada abi ja juhendamist või kasutada kooli arvutiparki koolitööde tegemiseks.

Kõikide klasside distantsõppele viimine Kesk 25 majas võimaldab õppetööd korraldada sujuvamalt ja tulemuslikumalt. Distantsõppe korraldus paneb võrdsesse olukorda kõik õpilased – eneseisolatsioonis olijad, vanema tõendiga puudujad ning kooli poolt distantsõppele suunatud.

Kõik info õppetöö korralduse osas avaldatakse Stuudiumis.

Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21 õppehoonetes töö- ja õppekorraldus praegu ei muutu.

Püsime terved!

Infoleht nr 3

Valminud on Põlva Kooli 2020/21 õppeaasta infoleht nr 3.

Etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ tulemused

18.11.2020 toimus Põlva Koolis maakondlik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. Osa võttis 18 etlejat neljast Põlvamaa koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klass), keskmine vanuseaste (7.-9. klass) ja vanem vanuseaste (10.-12. klass). Õpilasi tunnustas žürii koosseisus: Helje Põvvat , Külli Ots ja Lilian Hindrikson.

Parimateks tunnistati järgmised õpilased:
Noorem vanuseaste (4.-6. klass):
I koht Kristiin Piirsalu, Põlva Kool, juhendaja Merili Ermel
II koht Ode-Eliisabet Elias, Põlva Kool, juhendaja Imbi Vent
III koht Tristan Leppik, Põlva Kool, juhendaja Imbi Vent
III koht Anti Tohva, Põlva Kool, juhendaja Imbi Vent

Keskmine vanuseaste (7.-9. klass):
I koht Kadri Kamja, Põlva Kool, juhendaja Maia Punak
II koht Isadora Janett Turba, Põlva Kool, juhendaja Maia Punak
III koht Kristella Kängsep, Kanepi Gümnaasium, juhendaja Tähte Tagel

Vanem vanuseaste (10.-12. klass) pälvisid tunnustuse:
Kristin Kooskora, Põlva Gümnaasium, juhendaja Helle-Mari Märtson
Markus Meinhart Rego, Kanepi Gümnaasium, juhendaja Tähte Tagel
Karel Schatschneider, Kanepi Gümnaasium, juhendaja Tähte Tagel

Etluskonkurssi toetas Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Kool.

Palju õnne ja suur tänu kõigile osalejatele!
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Lina 21 infokoosolek lükatakse edasi

Põlva Vallavalitsus annab teada, et seoses koroonaviiruse laialdase levikuga on 26. novembriks planeeritud Põlva Kooli Lina 21 õppehoone infokoosolek edasi lükatud. Koosoleku toimumise uus aeg teatatakse.

Viide Põlva Vallavalituse kodulehele.

Infoleht nr 2

Valminud on Põlva Kooli 2020/21 õppeaasta infoleht nr 2.

Tööpakkumine

Põlva Kooli poisid ja tüdrukud ootavad alates jaanuarist endale uut TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJAT.
Uuri lähemalt telefonil 513 4363

Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2020/21 õppeaasta infoleht nr 1.

Põlva Kooli õpilasesinduse valimised – kandidaadid

Õpilasesinduse valimised toimuvad:
28.-29. septembril – Kesk 25 ja Koolimaja tee 1 õppehoonetes
29. septembril – Lina 21 õppehoones.

Oma kandidaadi poolt saavad hääletada kõik 1.- 9. klassi õpilased. Valimised toimuvad igas majas asuvates valimisjaoskondades, mis on avatud pikkadel söögivahetundidel. Valimissedelile tuleb kirjutada kandidaadi valimisnumber.

Nimekiri:

TEADLASTE ÖÖ

Põlva Kooli loodusainete ühendus kutsub kogu koolipere osalema 24. septembril kell 18:00-22:00 Põlva Kooli TEADLASTE ÖÖle!
Kesk tänava koolimaja on sel õhtul avatud kõigile suurtele ja väikestele teadushuvilistele!
Üritusega tähistame  Põlva Kooli 5. sünnipäeva ning juba 15. korda toimuvat Baltikumi suurimat teadusfestivali “Teadlaste Öö”!
Tutvu kavaga siin.

Huviringidesse registreerimine

7. septembril kell 12 algab huviringidesse registreerimine. Registreerimine lõpeb 20. septembril.
Huviringide valikuga saab tutvuda siin.

1.-9. klassi õpilased saavad end meelepärasesse huviringi registreerida läbi Stuudiumi (menüü „Registreeri“).
1.-4. klassi õpilase saab huviringi registreerida ka lapsevanem.
Ringid alustavad tööd 21. septembril 2020.

Juhised alanud kooliaastaks

Kõigil Põlva valla koolide õpilastel on võimalik alustada septembris tavapärases rütmis – kontaktõppes.  Samas tuleb aga arvestada, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kõik koolid Eestis rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid.
Tutvu alanud kooliaasta juhisega siin.

Õppeaasta avaaktused 1.septembril

Õpikute jagamine 2020/2021 õppeaastaks

Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 7.

9.klassi lõpuaktusest

9. klasside lõpuaktus toimub 17. juunil kell 16.00 Facebooki otseülekandena. Otseülekandega samal ajal toimuvad igale klassile eraldi pidulikud klassijuhatajatunnid, kus vaadatakse üheskoos lõpuaktuse otseülekannet, süüakse torti ning saadakse kätte lõputunnistused.

Pidulikud klassijuhatajatunnid toimuvad järgnevates ruumides:
9a – Kesk 25 aula
9b – Kesk 25 söökla
9c – Põlva Noortekeskuses
9d – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaal
9e ja 9f – Kesk 25 õppehoone ruum A-311

Klassidepõhisele lõpuüritusele on oodatud kõik lõpetajad, ent mitteosalemise korral palume teavitada sellest hiljemalt 12. juunil oma klassijuhatajat.

Lõpuaktuse otseülekandes loeb kooli direktsioon ette lõpetajate nimekirja ning näidatakse klassipilti (õpilaste nimedeta). Kui õpilane või lapsevanem pole nõus nime ja klassipildi kajastumisega otseülekandes, palume teavitada sellest hiljemalt 12. juunil klassijuhatajat.

Tööpakkumised

9.kl lõpuaktuse info

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 1.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Seoses eriolukorraga võib ülejäänud dokumendid tuua hiljemalt 19.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25)

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695

Koolilõuna võimalus

Uuendatud info

Põlva Kooli õpilastel on vajadusel võimalus saada sooja koolilõunat või nädalast toidupakki.

Koolilõuna või paki saamiseks tuleb õpilasel/vanemal sellest teada anda kaili.ostra[ät]polvakool.ee

Viiteid koolivaheajaks

Eesti Noorsootöö Keskus on koondanud portaali www.teeviit.ee  info teemade kaupa, kuidas õpilane saab oma vaheaja muuta sisukamaks. Portaalis on info pidevalt täienev.

Samuti on Teeviit, Haridus- ja Teadusministeerium ning Delfi algatanud programmi  SISUKAS VAHEAEG. Täpsemalt  https://kampaaniad.ekspressmeedia.ee/vaheaeg

Haridus- ja Teadusministeerium aga edastab järgmise kirja:

Esmaspäeval algab kevadine koolivaheaeg. See on eriline vaheaeg, sest elame eriolukorra tingimustes. Igaüks meist saab aidata kaasa sellele, et viiruse levik väheneks ning saaksime võimalikult ruttu naasta tavapärasesse rütmi. Loodame, et suvevaheaega saavad õpilased nautida juba nii nagu varem.

Koolivaheaeg on mõeldud selleks, et saaksime võtta aja maha, puhata, vaadata tagasi ning seada uusi plaane. Puhata on vaja, et oleksime reipad ja terved. Ainult nii jaksavad õpilased uuesti õppimisele keskenduda.

Distantsilt õppimine on olnud uus kõigile ning nõudnud meilt kõigilt erilist pingutust. Oleme ääretult tänulikud kõigile haridustöötajatele, õpilastele ja peredele senise pingutuse eest!

Head õpilased ja noored, oluline on puhata nii, et see ei ohustaks teisi. Olete seni saanud hästi hakkama distantsi hoidmisega, olete näidanud eeskuju ümbritsevaid inimesi mitteohustava käitumisega. Suur aitäh teile! Igaühest meist sõltub see, kui ruttu saame naasta tavaellu.

Selleks, et vaheaeg oleks võimalikult sisukas ning võimaldaks mitmekülgset puhkamist oleme koos noorteportaaliga Teeviit koondanud põnevaid tegevusi vaheaja ohutuks sisustamiseks. Heida pilk peale ja jaga ka enda tegemisi! Terve järgmise nädala saab jälgida Delfi vahendusel põnevat programmi, mis toob koju kätte huvitavad inimesed, vahvad tegemised ning inspireerivad algatused. Jälgi Delfit siin. Programm tuleb ka vene keeles!
Loome üheskoos võimalused, et meil oleks #sisukasvaheaeg.

Lugupidamisega,
Kristi Vinter-Nemvalts
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse-, keele- ja noortepoliitika asekantsler

Koolilapsele: Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks

Lisaks õpetajatele ja lapsevanematele on praegune olukord stressirikas ka lastele. Järgnevad nõuanded sobivad hästi koolilastele vanuses 8-15, kes praegu koduõppel on. 
Loe nõuandeid INNOVE kodulehelt.

Lisaks saad infot Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti kodulehelt.

Põlva Kooli õppehooned:

 • Lina 21;
 • Koolimaja tee 1;
 • Kesk 25

on suletud õppetööks ning teisteks ühistegevusteks 14. märts – 10. aprill 2020. Täiendav info jooksvalt.

Teade!

Esmaspäevast, 16.märtsist on kool suletud.
Õppetöö toimub distantsõppe vormis. Täpsemad juhised õpetajatelt ja Stuudiumis.

Haridus- ja Teadusministeeriumi info:

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16.märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

Järgige juhiseid ja püsige terved!

Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 6.

Koolilaulu konkurss

Plakat – klõpsa siia.

Kutsume kõiki üles osalema koolilaulu konkursil!

Konkursil võivad osaleda nii õpilased, õpetajad, vilistlased, lapsevanemad kui ka lihtsalt Põlva Kooli fännid.

Osalemiseks valmista ette laulu sõnad ja/ või viis ja saada oma looming hiljemalt 3. aprilliks aadressile helen.reinhold@polvakool.ee

Põlva Kooli koolilaulu konkursil osalemise juhend:
• Konkursil osalemiseks on kolm võimalust. Esitada võib nii:
1) laulu sõnad
2) laulu meloodia
3) nii laulu sõnad kui meloodia (kõige eelistatum variant)

• Laul peab olema lauldav kõigi kooliastmete jaoks
• Laulul peaks olema vähemalt kolm salmi ja refrään
• Laulu refrään peaks sisaldama nime “Põlva Kool”
• Oma tööle lisada juurde täisnimi, klass/ametikoht ja telefoninumber

Infoleht nr 5

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 5.

Infoleht nr 4

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 4.

Põlva Kooli jõulutervitus

Põlva Kooli 5.-9.klasside aastalõpuetendus

Pileteid õhtusele etendusele on võimalik osta Kesk 25 kantseleist (c-118) või huvijuhi ruumist (c-114). Piletite jätkumisel ka enne etendust kultuurikeskusest kohapealt. Pileti hind 1 euro.

Etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ tulemused

Laupäeval, 9. novembril 2019 toimus Põlva Koolis 19. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. Osa võttis 28 etlejat 12 koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klass), keskmine vanuseaste (7.-9. klass) ja vanem vanuseaste (10.-12. klass). Žüriisse kuulusid Ülle Sillamäe (Võrumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele õpetaja, harrastusnäitleja ja -lavastaja), Külli Ots (Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja), Helje Põvvat (Räpina kultuurikorraldaja, harrastusnäitleja), Laura Nemvalts (Põlva Kooli 8. klassi õpilane, õpilasesinduse liige).

Parimateks tunnistati järgmised õpilased:

Noorem vanuseaste (4.-6. klass):
I koht Marie Lisette Prits, Kohtla-Järve Järve Kool, juhendaja Ülla Toomjärv
II koht Elise Zinovjev, Türi Põhikool, juhendaja Anneli Talviste
III koht Devon Kuur, Põlva Kool juhendaja Sille Malvik
Eripreemia Lisette Tarto, Keila Kool, juhendaja Karina Kirisberg
Eripreemia Jarek-Karla Pahka, Kohtla-Järve Järve Kool, juhendaja Ülla Toomjärv

Keskmine vanuseaste (7.-9. klass):
I koht Kadri Kamja, Põlva Kool, juhendaja Maia Punak
II koht Säde Einasto, Kõrveküla Põhikool, juhendaja Malle Malling
III koht Lotte Teppe, Kohtla-Järve Järve Kool, juhendaja Ilme Hallik
III koht Kriselda Kisel Keila Kool, juhendaja Tiina Murdla
Eripreemia Selina Lebin Audru Kool, juhendaja Ulla Lehtsaar
Eripreemia Kaspar Karolin, Põlva Kool, juhendaja Maia Punak  

Vanem vanuseaste (10.-12. klass):
I koht Kristin Kooskora, Põlva Gümnaasium, juhendaja Helle-Mari Märtson
II koht Katariina Pruus, Kadrioru Saksa Gümnaasium, juhendaja Laura-Liisa Perova
III koht Erling Eding, Rakvere Reaalgümnaasium, juhendaja Jaune Kimmel
III koht Tähte Paalaroos, Keila Kool, juhendaja Tiina Murdla

Publiku lemmiku tiitli pälvis Erling Eding.

Muusikalise tervitusega esinesid Põlva Kooli 4. klassi tüdrukute ansambel  ja 2. klassi õpilane Carl Umbleja muusikaõpetaja Mare Urbani juhendamisel.
Ürituse korraldas Põlva Kooli raamatukogu koostöös kooli emakeeleõpetajatega. Pilkupüüdva lavakujunduse tegi Põlva Kooli kunstiõpetaja Anneli Kaasik.
Etluskonkurssi toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Kool.

Infoleht nr 2

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 2.

Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 1.

Tartu Ülikooli teaduskooli kursused

Tartu Ülikooli teaduskool pakub põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele võimalusi täiendada oma teadmisi erinevates ainetes, valmistuda olümpiaadideks ja võistlusteks, saada tuge õpinguteks kõrgkoolis ja laiendada silmaringi. Kursustel osalemine aitab noortel arendada ka iseseisvalt töötamise oskust.

Õpilased saavad osaleda e-kursustel, kasutada õppematerjale ja veeta sisukalt aega teaduslaagris.

Koolid saavad tellida uurimislabori programmi või füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid, kus noored saavad ise katseid teha. Õpetajad saavad ennast täiendada kursustel ja kasutada teaduskooli materjale ainetundides.

Soovitame õpilastel, lapsevanematel ja õpetajatel tutvuda teaduskooli pakutavate õppetöö variantidega ja valida noorte jaoks sobivaim.

Tutvu teaduskooli 2019.-2020. õppeaasta kursustega.

Tunniplaan 2019/20

2019/20 õa I poolaasta tunniplaan.

NB! Palun jälgi esimesel nädalal tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi.

Renoveeritud B-korpuse tutvumine ja avamine

Laupäeval, 31. augustil, on kõigil huvilistel võimalik tulla tutvuma Põlva Kooli Kesk 25 vastrenoveeritud B-korpusega.

Majaga on võimalik tulla tutvuma kell 10.00, 11.00 ja kell 12.00.

2.september

Põlva Kooli 2.-8.klasside esimene koolipäev ning 1. ja 9.klasside teine koolipäev algab 2. septembril kell 8.00, tunnid toimuvad tunniplaani alusel.


2.-8. klassi kooliaasta alguse pidulikud kogunemised toimuvad 2.septembril järgnevalt:

 8.30 Koolimaja tee 1 
 9.50 Lina tn 21 
10.55 Kesk tn 25  5.-6. klass
12.00 Kesk tn 25  7.-8. klass

1.september – 1. ja 9.klassidele

Tööpakkumised

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • klassiõpetaja (2.klassile)
 • eripedagoog
 • logopeed

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 19. augustiks 2019 e-posti aadressil koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363.

Õpikute ja töövihikute väljastamine 2019/2020 õppeaastaks

Kesk 25 õppehoones õppivatele õpilastele väljastatakse õpikud järgmiselt:

Õpikute ja töövihikute väljastamine toimub Kesk tn 25 muusikaklassis C-121 (peauksest sisenedes vasakut kätt).
Kellel ei ole võimalik tulla etteantud kuupäeval, saavad  õpikud/töövihikud kätte kooli raamatukogust (B-maja 3. korrus) 30. augustil kell 9 – 12.

Koolimaja tee 1
 4. klassi õpilastele (4.b, 4.c, 4.d, 4.e) väljastatakse õpikud 29. augustil kell 9-14 kooli raamatukogus (lasteaia hoones).
1.-3. klassi ja väikeklassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Lina tn 21
õppehoones õppivad õpilased saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Info tel 799 9208

Head 9. klassi õpilased ja lapsevanemad!

Kuni 9. augusti õhtuni on võimalik tellida fotograafi jäädvustatud fotosid põhikooli lõpuaktuselt. Tellimist puudutava info (lingi ja ligipääsukoodi) leiate Stuudiumist.

Infoleht nr 10

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 10.

Põlva Kooli I olümpiamängud

9. klasside lõpuaktus

1. klasside tutvumispäev

Head Põlva Kooli 1.klassi astuvad lapsed ja laste vanemad!

OOTAME TEID TUTVUMA KOOLIGA!

Lina tn 21 õppehoones õppima asuvad lapsed 12. juunil, 2019, kell 16.30-18.00
Koolimaja tee 1 õppehoones õppima asuvad lapsed 13.juunil, 2019, kell 16.30-18.00
Lastele toimuvad tegevused klassides, lastevanematele toimub samal ajal infotund aulas

Lisainfo:
õppejuht Aigi Sikkal, 58190695

Infoleht nr 9

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 9.

Tööpakkumised

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • eripedagoog
 • logopeed
 • klassiõpetaja

Tööleasumise aeg on 26.08.2019.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. juuniks 2019 e-posti aadressil koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363.

9. klasside tutipäev

Kevadkontsert

Hanketeade

Riigihangete registris avaldati 16.05.2019  Hanketeade hanke 209215, “Põlva Kooli uurimislabori tehniliste vahendite, üldvahendite, andmekogurite ja sensorite soetamine” kohta.

1. klassi õppima asumine

1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Infoleht nr 8

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 8.

Tööpakkumised

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • uurimislabori juhataja
 • eripedagoog
 • logopeed
 • klassiõpetaja
 • inglise keele õpetaja
 • vene keele õpetaja
 • keemia õpetaja
 • kunstiõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)
 • eesti keele õpetaja
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Tööleasumise aeg on 26.08.2019.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri teemal „Mul on hea idee, mida tahan rakendada Põlva Koolis“ ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. maiks 2019 e-posti aadressil koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363.

“Eestimaa õpib ja tänab” ootab kandidaate

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Täpsemalt tunnustamise kategooriatest loe siit.
Kandidaate on võimalik esitada kuni 18.04.2019. Tee seda Sinagi!

Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 7.

Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 6.

Fotokonkurss

Põlva Kooli ÕE kutsub teid osalema kooli sünnipäevanädalale pühendatud fotokonkursil! Leia enda koolihoonest fotosein, klõpsa seal ühes sõpradega tore pilt ning saada see aadressile polvaoe@gmail.com. Parimatele auhinnad!

Infoleht nr 5

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 5.

Vabariikliku etluskonkursi “Tahan Sulle öelda…” tulemused

Laupäeval, 17. novembril 2018 toimus Põlva Koolis 18. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“.
Osa võttis 41 etlejat 12 koolist. Põlvamaalt olid esindatud Põlva Kool, Põlva Gümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Tilsi Põhikool ja Ruusa Kool.
Žüriisse kuulusid Kristiina Oomer (Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht, draamaõpetaja), Külli Ots (Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja), Tiia Ojanurm (etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ algataja ja kauaaegne korraldaja) ja Helje Põvvat (Räpina valla kultuurikorraldaja, Kultuurkapitali Põlvamaa kontaktisik).

Parimateks tunnistati järgmised õpilased:

Põlva valla õpetajad jagasid ühisel konverentsil kogemusi

Sügisese koolivaheaja esimesel päeval, 22. oktoobril, toimus Põlva Kooli aulas õpetajate konverents „Õpetajalt õpetajale“, kus valla haridustöötajad jagasid omavahel kogemusi ja edulugusid, andes üksteisele värskeid ideid koolielu veelgi paremaks korraldamiseks. Ürituselt ei puudunud ka kuulus üllatusesineja, kelleks oli tänavu Draamateatri näitleja Indrek Sammul.

Põlva valla õpetajate konverentsil tuli ühtekokku esitusele 12 erinäolist ettekannet, millest igaüks andis edasi ohtralt uusi mõtteid, mida oma igapäevatöös rakendada. Esitusele tulid ettekanded igast valla koolist.

Aitäh kõigile osalejatele ja esinejatele!

Loovuse arengu konverents Põlva Koolis

4. oktoobril toimunud loovuse arengu konverentsil esitlesid Põlva valla õpilased oma loovtöid.

Konverents toimus Põlva Kooli aulas ning sellest võtsid osa 8.-9. klasside õpilased. Esitlusele tuli 14 erinäolist loovtööd. Lisaks avati loovtööde näitus, kus kõik huvilised said erinevaid õpilaste tehtud loovtöid oma silmaga lähemalt uurida.

Põlva Kool kutsub Code Weeki töötubadesse

Programmeerimisnädal Code Week on Euroopa Komisjoni algatus, mille raames kutsutakse üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud sündmusi. Eesmärk on populariseerida programmeerimisoskust ja toetada tehnoloogia oskuslikku kasutamist laiemalt, suunates tähelepanu tuleviku töökohtadele ning nendega seotud digioskustele. Rohkem infot 

Põlva Kool võtab samuti osa ja pakub huvitavaid tegevusi:

 

I töötuba

Toimumise aeg – 9.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Saame tuttavaks! Mina olen kass Scratch

Toimumiskoht – Koolimaja tee 1 (Põlva Kooli) arvutiklass

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 18

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 8-11 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Lapsed tutvuvad läbi mängulise keskkonna kass Scratch liikumise, tegevuse programmeerimisega.Lapsed tutvuvad lihtsate praktiliste tegevuste kaudu programmeerimisega Scratchi keskkonnas, programmide loomise etappidega. Valmib väike mäng, mis paneb arvutiklaviatuuri nooltega kassi liikuma.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

II töötuba:

Toimumise aeg – 12. oktoober kell 13.30-15.00

Õpitoa nimetus – Lego Robotid (WeDo 2)

Toimumiskoht – Põlva kooli  arvutiklass (Koolimaja tee 1)

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 6-7 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus –Õpitoas ehitatakse juhendi järgi koos paarilisega mudel (nn robot). Enne robotiehitusega alustamist tutvutakse baaskomplekti ja seal olevate anduritega, õpitakse tundma programmi, et hiljem ehtitatud robot liikuma panna. Tegemist on piltprogrammeerimisega mis on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada ka näidisprogramme.

Juhendaja – Kristi Kurg, kristi.kurg@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

III töötuba

Toimumise aeg – 16. oktoober kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Lego Robotid (WeDo 2)

Toimumiskoht – Põlva kooli  arvutiklass (Koolimaja tee 1)

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 6-7 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus –Õpitoas ehitatakse juhendi järgi koos paarilisega mudel (nn robot). Enne robotiehitusega alustamist tutvutakse baaskomplekti ja seal olevate anduritega, õpitakse tundma programmi, et hiljem ehtitatud robot liikuma panna. Tegemist on piltprogrammeerimisega mis on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada ka näidisprogramme.

Juhendaja – Kristi Kurg, kristi.kurg@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

IV töötuba

Toimumise aeg – 17.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – 3D joonestamine

Toimumiskoht – Koolimaja tee 1 (Põlva Kooli) arvutiklass

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 12-15 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Õpitoas omandatakse lühiteadmised 3D programmiga joonstamisel ja oskused veebipõhise 3D programmiga Tinkercad joonestama (disainima) lihtsat mudelit, eesmärgid õppija seisukohalt.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

V töötuba

Toimumise aeg – 18.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Loome mängu Scratchiga

Toimumiskoht – Lina 21, Põlva Kooli arvutiklass 3.korrusel

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 18

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 11-14 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Lapsed tutvuvad läbi mängulise keskkonna programmi Scratch liikumise, tegevuse programmeerimisega.

Eesmärk on tutvustada 11-14 aastaste lastele lihtsate praktiliste tegevuste kaudu programmeerimist Scratchi keskkonnas, programmide loomise etappe, mõisteid ja algoritmide rakendamist.

Valmib mitmetasemeline mäng.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 1.

UUS ÕPPEAASTA PÕLVA VALLAS – Põlva Koolis

Põlva Kooli 5. ja 6. klasside õppetöö on korraldatud Lina 21 õppehoones. Põlva kohaliku linnaliini sõidugraafik on leitav SIIT

Põlva valla koolibussiring alustab sõite 3. septembril kevadise graafiku ja marsruudi alusel. Bussigraafiku leiab SIIT.

Täpsemalt saab lugeda Põlva valla kodulehelt: klõpsa siia.

Koolibussi graafik alates 04.09.2017 (algallikas: http://www.polva.ee/koolibuss)

Käigus koolipäevadel

HOMMIKUL

Lutsu – Sooküla – Rosma – Kooli peatus – Hatiku – Taevaskoja – Bussijaam – Ähnioru (end. Põlva Põhikool) – Rosma

Väljumise kellaaeg Peatuse nimi
7:00 Lutsu küla
7:08 Sooküla
7:11 Rosma
7:18 Kooli peatus
7:23 Hatiku
7:30 Taevaskoja
7:46 Bussijaam
7:47 Põlva Keskus
7:50 Ähnioru
7:52 Rosma kool

ÕHTUL

Himmaste kool – Rosma – Koolimaja tee 1 parkla – Bussijaam – Ähnioru – Rosma – Peri – Andre – Koolimaja tee 1 – Rosma – Lutsu – Himmaste – Eoste – Valgesoo –  Koolimaja tee 1 parkla – Hatiku

Väljumise kellaaeg Peatuse nimi
14:20 Himmaste kool
14:25 Rosma
14:40 Koolimaja tee 1
14:45 Bussijaam
14:50 Ähnioru
14:55 Rosma kool
15:05 Peri
15:10 Andre
15:15 Viinakoja*
15:30 Koolimaja tee 1
15:35 Ähnioru
15:40 Rosma kool
15:45 Lutsu
15:55 Himmaste
16:00 Eoste
16:05 Valgesoo
16:25 Koolimaja tee 1
16:35 Hatiku

*igapäevased reisijad puuduvad, sõit toimub vaid siis, kui on reisijaid

NB! REEDETI ON BUSSI VÄLJUMISE AJAD TUNNI VÕRRA VARASEMAD!

Koolibussi juht on Rein Vaheoja

Tunniplaan 2018/19.õa

2018/19. õppeaasta tunniplaan. Jälgi kindlasti esimese nädala jooksul tunniplaani, sest tunniplaanis võib tulla veel muudatusi.

Edukat ja sündmusterohket uut õppeaastat!

Kooliaasta avaaktus 1. ja 9. klassile

Õppeaasta algus

Õpikute ja töövihikute väljastamine

Põlva Kooli raamatukogu väljastab 2018/2019. õa õpikud ja töövihikud 5.-9. klassi õpilastele ning 4. klassi õpilastele, kes õpivad Kesk 25 õppehoones järgmiselt:

päev kuupäev klass kellaaeg
R 17. august IV (ainult Kesk 25 õpilased) ja V 9.00 – 14.00
T 21. august VI 9.00 – 14.00
K 22. august VII 9.00 – 14.00
N 23. august VIII 9.00 – 14.00
R 24. august IX 9.00 – 14.00

Seoses Kesk 25 hoone ehitustöödega toimub õpikute ja töövihikute väljastamine muusikaklassis C-116.

Sissepääs hoonesse on A-maja otsauksest (jalgrattaparkla vastas).

1.-4. klassi õpilased, kes õpivad Lina tn 21 ja Koolimaja tee 1 (Mammaste) õppehoonetes, saavad õpikud ja töövihikud klassijuhataja käest esimestel koolipäevadel.

Info tel 799 9208

Peotantsuvõistlused (09.05.2018)

09.05.2018 toimusid Mesikäpa Hallis Põlva kooli 1.–3. klasside peotantsuvõistlused. Tantsupõrandal oli võistlemas 151 tantsupaari.
Peotantsuvõistluste tulemused:

1.klassid:
I koht Egert Vaino ja Emma Liblik (1.c klass)
II koht Henri Riba ja Kairi Tobreluts (1.c klass)
III koht Silver Järvela ja Ronja Mikson (1.e klass)

2. klassid:
I koht Tim-Samuel Hõbemägi ja Lovisa-Maria Koit (2.e klass)
II koht Sten Kink ja Moona Kämbre (2.c klass)
III koht Anton Jermohhin ja Liis Marii Vaher (2.b klass)

3. klassid:
I koht Miiron Olle ja Kristiin Piirsalu (3.e klass)
II koht Hannes Hallap ja Karola Ojasaar (3.b klass)
III koht Ron Jakob Pruss ja Tuuli Aksin (3.b klass)

 „Tantsimine on ühtaegu nii mõistlik kui ka tervislik: see rikastab tundeelu; noortele on tants parim meelelahutus, ja nii oli see juba Moosese päevil“. (William Cobbett)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu tantsuõpetaja Reno Ollele, kes oli selle võistluse hing ja eestvedaja!

Vabad ametikohad

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • koolipsühholoog
 • eripedagoog
 • logopeed
 • väikeklassiõpetaja
 • abiõpetaja
 • ajalooõpetaja
 • eesti keele õpetaja
 • matemaatika asendusõpetaja
 • kehalise kasvatuse õpetaja
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • kuntsiõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)

Maakonna koolinoorte meistrivõistlused males

I lahtised maakonna koolinoorte meistrivõistlused males viiakse läbi 12. mail 2018. a kell 11.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses traditsioonilise Põlva kevadturniir „VÄRSKA ORIGINAAL“ raames.

Eesti parim minifirma 2018 (16.04.2018)

16.04.2018 selgusid Valga kultuurikeskuses peetud auhinnagalal võistluse „Eesti parim minifirma 2018“ võitjad.

Esimese koha sai meie kooli minifirma Kristallselge, mis toodab nahasõbralikke kristallikujulise disainiga käsitöö- ja lõhnaseepe. Kokku oli finaliste kaksteist.

Kevadkontserdid

Põlva Kooli Kevadkonstserdid 18.aprill, 19.aprill ja 3.mai

Infoleht nr 8

Valminud on Põlva Kooli 2017/18. õa infoleht nr 8.

EV aktused 1.-4.kl

1.-4.kl aktused toimuvad Koolimaja tee 1-s.

EV aktused 5.-9.kl

Põlva Kooli Eesti Vabariigi 100.aastapäevale pühendatud aktused toimuvad 23.veebruaril 2018 Kesk 25-s

Tööpakkumine loodusõpetuse õpetajale

Põlva Kool võtab konkursi korras tööle
loodusõpetuse õpetaja
Töö sisu: loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetamine II ja III kooliastmes
Tööle asumise aeg: 08. jaanuar 2018
Kandidaadilt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 18. detsembriks 2017.a. elektroonselt aadressil info@polvakool.ee
Lisateave  telefonil 513 4363 või koit.nook@polvakool.ee

Õpikute ja töövihikute väljastamine

Õpilastele, kes õpivad Kesk tn 25 õppehoones, väljastab Põlva Kooli raamatukogu 2017/2018. õa õpikud ja töövihikud järgmiselt:

päev

kuupäev

klass

kellaaeg

T

22. august

III

9.00 – 14.00

K

23. august

V

9.00 – 14.00

N

24. august

IV

9.00 – 14.00

R

25. august

VI

9.00 – 14.00

E

28. august

VII

9.00 – 14.00

T

29. august

VIII

9.00 – 14.00

K

30. august

IX

9.00 – 14.00

Õpilased, kes õpivad Lina tn 21 ja Koolimaja tee 1 (Mammaste) õppehoonetes, saavad õpikud ja töövihikud klassijuhatajalt esimestel koolipäevadel.

Lisainfo tel 799 9208

Põlva Kooli kantselei (Kesk 25) suvised lahtioleku ajad

10. juuli-14. juuli avatud kell 9.00-13.00

17.-28. juuli kantselei suletud

31. juuli-18. august avatud kell 9.00-13.00

info@polvakool.ee

Lõpuaktus

Põlva Kooli 9. klasside lõpuaktus toimub 17. juunil 2017 algusega kell 12 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Infoleht 12

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 12 (09.06.2017).

Vabad töökohad

Põlva Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • koolipsühholoog.
Täpsem info telefonil 5134363 või koit.nook@polvakool.ee

1. klasside infopäev

Head Põlva Kooli 1. klassi astuvad lapsed ja nende vanemad!
Ootame Teid infopäevale 13.juunil kell 16.30-18.30 Koolimaja tee 1 õppehoonesse.

Kavas:

 • Õppekorraldusest Põlva Koolis 2017/18 õppeaastal
 • Tegevused keskustes

Info: õppejuht Aigi Sikkal, 58190695

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks 2017 Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Põlva Kooli arengukava 2017-2020 projekti avalik väljapanek

“Põlva Kooli arengukava 2017-2020” projekti avalik väljapanek toimub 08.-25. mai 2017 Põlva Kooli kodulehel. Tutvu arengukava projektiga siin.
Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid arengukava projektile e-posti teel siret.rammul@polvakool.ee
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 30.05.2017 algusega kell 17.00 Põlva Koolis, aadressil Kesk tn 25, kabinetis B-15.

 

Põlva Kooli 1.- 3. klasside peotantsuvõistlused

3.mail toimusid Mesikäpa Hallis Põlva Kooli 1.- 3. klasside peotantsuvõistlused.

Väikesed tantsijad olid väga-väga tublid!

Koolinoorte maailmameister Johanna Laanoja tagasi koolis!

Põlva Kooli 8.a klassi õpilase, koolinoorte maailmameistri, Johanna Laanoja vastuvõtt koolis.

Lõuna-Itaalias Sitsiilias toimusid 22.-28 aprillil Rahvusvahelise Koolispordiliidu (ISF) maailmameistrivõistlused. Kokku osales MM võistlustel ligi 650 koolinoort 27-st riigist üle maailma. Meistrivõistluste avapäeval (24. aprillil) tuli tüdrukute nooremas vanuseklassis tavarajal võitjaks Põlva kooli esindav Johanna Laanoja (8.a). Suurepäraseid tulemusi näitas Johanna Laanoja ka 27. aprillil toimunud lühirajal, kus teenis tavaraja kulla kõrvale lisaks ka hõbemedali. Täpsemalt meie kooli osalejatest ja tulemustest saab lugeda kooli infolehest nr 10.

Õnnitlused maailmameistrile ja teistele tublidele osalejatele kogu koolipere poolt!

Kevadkontsert – 10. mail

Infoleht 10

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 10 (28.04.2017).

Johanna Laanoja võitis Koolide Orienteerumise MM võistlustel teise medali!

27. aprilli lühirajaga lõppesid Sitsiilias Palermo lähistel Rahvusvahelise koolispordiliidu (ISF) maailmameistrivõistlused orienteerumises ning taas oli pidu eestlaste leeris, kui oma tavaraja kulla kõrvale teenis Johanna Laanoja (aeg 26.40) tüdrukute nooremas vanuserühmas hõbemedali.

Johanna Laanoja tuli koolinoorte maailmameistriks tavarajal

Lõuna-Itaalias Sitsiilias toimuvatel Rahvusvahelise Koolispordiliidu (ISF) maailmameistrivõistlustel orienteerumises tuli tüdrukute nooremas vanuseklassis tavarajal võitjaks Põlva kooli esindav Johanna Laanoja (8.a). Õnnitleme teda kogu koolipere poolt!
Johanna edu 3,3 km pikkusel rajal teisena lõpetanud inglanna Merryn Stangroomi ees oli ligi kaks ja pool minutit.

Infoleht 9

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 9 (07.04.2017).

Põlvamaa parim noor Välgataja on minifirma Puujuurikas

28. märtsil toimus Räpina Aianduskoolis oskuste aastale pühendatud ja noortele suunatud Põlvamaa karjääripäev, kus lisaks erinevatele töötubadele ja päeva moderaator Jalmar Vabarna ettekandele, kuulutati välja möödunud sügisel alanud noorte ideekonkursi Välgatus võitja, kelleks on puidu jääkidest pastapliiatseid meisterdavad Põlva Kooli noored – Markus Villako, Patric Kurvits, Krister Suur ja Anette Vijar – minifirmast Puujuurikas.
Loe täpsemalt siit.

Uus tunniplaan 27. märts-06. juuni 2017

Esmaspäevast (27.03) hakkab kehtima uus tunniplaan. Palun jälgi esimese nädala jooksul tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi.

“Kool – kogukonna süda” Põlva piirkonna arutelu

Lugupeetud Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla elanik: lapsevanem, haridustöötaja ja kohaliku omavalitsuse ametnik ning volinik!
Kutsume Sind teisipäeva, 28. märtsi õhtul algusega kell 18:00 osalema Põlva gümnaasiumis toimuval arutelul – seminaril ja kaasa mõtlema, millised on kooli ja  kogukonna võimalikud arenguväljakutsed: millist kooli me tahame, mis vahe on kogukonnakoolil ja koolikogukonnal, kuidas kogukond saab piirkonna hariduselus kaasa rääkida ja hariduse ning kooliga seotud otsuseid mõjutada.

Isamaalise omaloomingu konkurss

14.märtsil 2017 autasustati Värska Gümnaasiumis Isamaalise omaloomingu konkursil osalenud õpilasi. Põlva maavanema ja Kaitseliidu Põlva maleva ellu kutsutud konkurss toimus juba seitsmendat korda.
Konkursil osalejatel paluti mõtestada ja väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki, mille kodanikud ja elanikud nad on, samuti mõtiskleda omariikluse ja vabaduse tähtsusest laiemalt. Konkursil võtsid Põlvamaa õpilased omavahel mõõtu enda loodud isamaaliste joonistuste, luuletuste ja esseedega.
Põlva Kooli õpilastest saavutasid 5.-6. klasside arvestuses luule kategoorias II koha Osvald Nigola ja III koha Maara Parhomenko. Joonistuste kategoorias saavutas II koha Merlis Musting.

Koolide arvestuses sai kõige enam punkte ja rändauhinna “Põlvamaa aasta isamaalisuse kandja” Juhani enda hoolde Põlva Kool. Juhaniga saab kohtuda Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone fuajees.
Täpsemalt saad lugeda Põlva Maavalituse kodulehelt.

Palju õnne kõigile osalejatele!

Infoleht 8

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 8 (10.03.2017).

Aktus

Infoleht 7

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 7 (17.02.2017).

Infoleht 6

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 6 (27.01.2017).

RIKS

RIKSWEB on Põlva kooliraamatukogude info- ja kataloogisüsteem.

Kliki ikoonile ja tutvu!

Rikswebis on võimalik sirvida raamatukogu e- kataloogi, kasutada erinevaid otsivõimalusi, vaadata statistikat, sirvida uudiskirjandust jpm.

Täpsema juhendi andmebaasi kasutamiseks leiad RIKSWEBI menüüst Kasutusjuhend.

Põlva Kool võtab tööle koolipsühholoogi

Kandidaadilt ootame:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni
 • soovi panustada uue kooli arengusse
 • usaldusväärsust ja algatusvõimet
 • suhtlemisoskust ja pingetaluvust
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet
 • rõõmsameelsust ja sõbralikkust

Pakume eneseteostusvõimalust suures (850 õpilasega) põhikoolis, toetavat meeskonda.

Kandideerimiseks palume esitada elulookirjeldus koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega ja motivatsioonikiri 20.veebruariks aadressile info@polvakool.ee.
Lisainfo telefonil 513 4363.

Uus tunniplaan 23.01-17.03.2017

Esmaspäevast (23.01) hakkab kehtima uus tunniplaan. Palun jälgi esimese nädala jooksul tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi.

Jõululaat Kesk 25

joululaat

1.-4.kl jõulupeod

Jõuluetendus 22.12

Piletid müügil huvijuhi kabinetis B-35 (Kesk 25).

Infoleht 4

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 4 (02.12.2016).

info4

Põlvas peeti noorte ideede turgu

24.novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus“ osalevad võistkonnad „müüsid“ ideid oma tulevastele mentoritele. 

Ideede turu tulemusena on oma ideede edasiarendamiseks 12 võistkonda endale mentorid leidnud, nende seas ka Põlva Kooli minifirma Puujuurikas: tindi-, pudru- ja konksujuurika tootmine, mentor: Jaan Konks (Sodalis OÜ)

Koolikontsert “Vask jääb”

vaskjaab

Võõrkeelte nädal

voorkeelte-nadal

Infoleht nr 3

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 3 (11.11.2016).

info3

Mardipäeva karneval

mardipaev1

 

BUSSISÕIDUST JAAMA JA LINA TÄNAVA PIIRKONNA ÕPILASTELE

04.11.2016

Õpilased, kes elavad Jaama ja Lina bussipeatuste piirkonnas, saavad alates 10.11.2016 kasutada hommikuti kooli sõitmiseks liini nr 20 bussile lisaks liini 16A (Jaama peatuses kell 7.34 ja Lina peatuses kell 7.37) ja liini 22B (Jaama peatuses kell 7.44 ja Lina peatuses kell 7.46) busse. Sõita saab olemasoleva sõidukaardiga.

Allikas: Põlva valla koduleht

Etluskonkursi “Tahan Sulle öelda…” tulemused

Laupäeval, 22.oktoobril Põlva Koolis toimunud vabariikliku etluskonkursi  „Tahan Sulle öelda…“ tulemustega saad tutvuda siin.
Aitäh korraldajatele ja osalejatele, palju õnne võitjatele!

 

Infoleht nr 2

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 2 (14.10.2016).

Ansambel Tomlun

Etluskonkurss “Tahan Sulle öelda”

Täpsem info etluskonkursi kohta on siin.

Kesk 25 söögivahetundide aja muudatus

Alates esmaspäevast, 3.oktoobrist on Kesk 25 koolihoones söögivahetunni pikkus 30 minutit.
2. – 6. klassil 10.35 – 11.05, 4. tund 11.05 kuni 11.50,
7.- 9. klassil on 4. tund 10.45 kuni 11.30 ning söögivahetund 11.30 – 12.00.
Ülejäänud tundide aeg ei muutu.

Infoleht 1

Kui Sind huvitab, mida põnevat Põlva Kooli õpilased ja õpetajad teinud on ning mis lähiajal plaanis on, siis loe kooli infolehte. Tutvu infolehe esimese numbriga:

polvakooliinfo

Lastevanemate üldkoosolek

Põlva Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 13.oktoobril algusega kell 17.30 Kesk t. 25 aulas.

Päevakorras koolielu ülevaated ja vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse.

Spordipäev

spordipaev

Põlva valla koolibuss

Põlva valla koolibuss sõidab liinile alates 2. septembrist ja esialgu kehtib eelmise aasta sõidugraafik. Buss on käigus ainult koolipäevadel.

Koolibussi sõidugraafik

Sõidugraafikus võib tulla muudatusi, jälgige infot valla kodulehel ja Facebookis.

Allikas: Põlva valla koduleht

2.september

Reede, 2. september 2016 – tervisepäev „Reipalt koolipinki“

Kl 8.00 toimub klassijuhatajatund.

Kl 9.00 kogunevad klassid koos klassijuhatajatega Põlva randa, sealt algab ühine rongkäik Mammaste Tervisespordikeskusesse. Selga ilmastikule vastav riietus.

1. september – aktus

Põlva Kooli õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 12.00 Mesikäpa Hallis.
Kogunemine Kesk 25 koolimajja:
1. klasside õpilased kell 11.15 koolimaja A-korpuse I korruse järgmistesse ruumidesse:
1. A – A 116
1. B – A 115
1. C – A 114
1. D – A 112
1. E – A 111
1. F – A 110
9. klasside õpilased kell 11.20 vastavalt klassijuhatajaga kokkulepitud ruumi.
2. – 8. klasside õpilased kogunevad kooli vastavalt klassijuhataja infole.
Mesikäpa Hallis on kõikidele õpilastele, õpetajatele ja külalistele reserveeritud istumiseks kohad.
Fotografeerimine toimub peale aktust õues koolimaja peaukse ees. (Vihma korral Mesikäpa Hallis)

1. september

1. september 2016

Info

Kiiremaks õpilaspiletite vormistamiseks palume juba 2. septembri klassijuhataja tunniks kaasa tuua õpilase dokumendifoto suuruses 3×4 cm.


Põlva Koolis on kõigis õppehoonetes nõutud vahetusjalatsite kasutamine. Lapsevanemad, palun muretsege lastele vahetusjalanõud.


Õpikute ja töövihikute jagamise eelinfo

Põlva Kooli õpikute ja töövihikute jagamine algab alates 22.augustist 2016.
Täpsem graafik ilmub kodulehele lähiajal.

Kooli kantselei avatud

Juulikuus on Põlva Kooli kantselei (Kesk t. 25) avatud

tööpäeviti kell 9.00-14.00. 

Telefon 799 9200

Esimeste klasside lastevanemate koosolekud

23.august 2016 kell 17.30, Lina tn 21

24.august 2016 kell 17.30, Koolimaja tee 1