Õppeaasta avaaktused 1.septembril

9.klassi lõpuaktusest

9. klasside lõpuaktus toimub 17. juunil kell 16.00 Facebooki otseülekandena. Otseülekandega samal ajal toimuvad igale klassile eraldi pidulikud klassijuhatajatunnid, kus vaadatakse üheskoos lõpuaktuse otseülekannet, süüakse torti ning saadakse kätte lõputunnistused.

Pidulikud klassijuhatajatunnid toimuvad järgnevates ruumides:
9a – Kesk 25 aula
9b – Kesk 25 söökla
9c – Põlva Noortekeskuses
9d – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaal
9e ja 9f – Kesk 25 õppehoone ruum A-311

Klassidepõhisele lõpuüritusele on oodatud kõik lõpetajad, ent mitteosalemise korral palume teavitada sellest hiljemalt 12. juunil oma klassijuhatajat.

Lõpuaktuse otseülekandes loeb kooli direktsioon ette lõpetajate nimekirja ning näidatakse klassipilti (õpilaste nimedeta). Kui õpilane või lapsevanem pole nõus nime ja klassipildi kajastumisega otseülekandes, palume teavitada sellest hiljemalt 12. juunil klassijuhatajat.

Põlva Kooli 5.-9.klasside aastalõpuetendus

Pileteid õhtusele etendusele on võimalik osta Kesk 25 kantseleist (c-118) või huvijuhi ruumist (c-114). Piletite jätkumisel ka enne etendust kultuurikeskusest kohapealt. Pileti hind 1 euro.

Renoveeritud B-korpuse tutvumine ja avamine

Laupäeval, 31. augustil, on kõigil huvilistel võimalik tulla tutvuma Põlva Kooli Kesk 25 vastrenoveeritud B-korpusega.

Majaga on võimalik tulla tutvuma kell 10.00, 11.00 ja kell 12.00.

1.september – 1. ja 9.klassidele

Põlva Kool kutsub Code Weeki töötubadesse

Programmeerimisnädal Code Week on Euroopa Komisjoni algatus, mille raames kutsutakse üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud sündmusi. Eesmärk on populariseerida programmeerimisoskust ja toetada tehnoloogia oskuslikku kasutamist laiemalt, suunates tähelepanu tuleviku töökohtadele ning nendega seotud digioskustele. Rohkem infot 

Põlva Kool võtab samuti osa ja pakub huvitavaid tegevusi:

 

I töötuba

Toimumise aeg – 9.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Saame tuttavaks! Mina olen kass Scratch

Toimumiskoht – Koolimaja tee 1 (Põlva Kooli) arvutiklass

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 18

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 8-11 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Lapsed tutvuvad läbi mängulise keskkonna kass Scratch liikumise, tegevuse programmeerimisega.Lapsed tutvuvad lihtsate praktiliste tegevuste kaudu programmeerimisega Scratchi keskkonnas, programmide loomise etappidega. Valmib väike mäng, mis paneb arvutiklaviatuuri nooltega kassi liikuma.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

II töötuba:

Toimumise aeg – 12. oktoober kell 13.30-15.00

Õpitoa nimetus – Lego Robotid (WeDo 2)

Toimumiskoht – Põlva kooli  arvutiklass (Koolimaja tee 1)

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 6-7 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus –Õpitoas ehitatakse juhendi järgi koos paarilisega mudel (nn robot). Enne robotiehitusega alustamist tutvutakse baaskomplekti ja seal olevate anduritega, õpitakse tundma programmi, et hiljem ehtitatud robot liikuma panna. Tegemist on piltprogrammeerimisega mis on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada ka näidisprogramme.

Juhendaja – Kristi Kurg, kristi.kurg@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

III töötuba

Toimumise aeg – 16. oktoober kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Lego Robotid (WeDo 2)

Toimumiskoht – Põlva kooli  arvutiklass (Koolimaja tee 1)

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 6-7 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus –Õpitoas ehitatakse juhendi järgi koos paarilisega mudel (nn robot). Enne robotiehitusega alustamist tutvutakse baaskomplekti ja seal olevate anduritega, õpitakse tundma programmi, et hiljem ehtitatud robot liikuma panna. Tegemist on piltprogrammeerimisega mis on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada ka näidisprogramme.

Juhendaja – Kristi Kurg, kristi.kurg@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

IV töötuba

Toimumise aeg – 17.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – 3D joonestamine

Toimumiskoht – Koolimaja tee 1 (Põlva Kooli) arvutiklass

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 12-15 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Õpitoas omandatakse lühiteadmised 3D programmiga joonstamisel ja oskused veebipõhise 3D programmiga Tinkercad joonestama (disainima) lihtsat mudelit, eesmärgid õppija seisukohalt.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

V töötuba

Toimumise aeg – 18.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Loome mängu Scratchiga

Toimumiskoht – Lina 21, Põlva Kooli arvutiklass 3.korrusel

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 18

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 11-14 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Lapsed tutvuvad läbi mängulise keskkonna programmi Scratch liikumise, tegevuse programmeerimisega.

Eesmärk on tutvustada 11-14 aastaste lastele lihtsate praktiliste tegevuste kaudu programmeerimist Scratchi keskkonnas, programmide loomise etappe, mõisteid ja algoritmide rakendamist.

Valmib mitmetasemeline mäng.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

Maakonna koolinoorte meistrivõistlused males

I lahtised maakonna koolinoorte meistrivõistlused males viiakse läbi 12. mail 2018. a kell 11.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses traditsioonilise Põlva kevadturniir „VÄRSKA ORIGINAAL“ raames.

Kevadkontserdid

Põlva Kooli Kevadkonstserdid 18.aprill, 19.aprill ja 3.mai

EV aktused 1.-4.kl

1.-4.kl aktused toimuvad Koolimaja tee 1-s.

EV aktused 5.-9.kl

Põlva Kooli Eesti Vabariigi 100.aastapäevale pühendatud aktused toimuvad 23.veebruaril 2018 Kesk 25-s

Põlva Kooli 1.- 3. klasside peotantsuvõistlused

3.mail toimusid Mesikäpa Hallis Põlva Kooli 1.- 3. klasside peotantsuvõistlused.

Väikesed tantsijad olid väga-väga tublid!

Koolikontsert “Vask jääb”

vaskjaab