Tugikeskus soovitab

Kuidas olla tark lapsevanem?

Tarkvanem.ee on infokeskkond igas vanuses laste vanematele. Sellel lehel pakutakse teadmisi, nõuandeid ja mitmekülgset infot laste kasvatamise, abisaamise, koolituste jt võimaluste kohta. Edendatakse mõtteviisi, et vanemlikke oskusi saab õppida ning nõu ja abi otsimine on igati normaalne. Lehte haldab Tervise Arengu Instituut (TAI).

Lapsele tugiisiku taotlemine

 • Tugiisikut saab taotleda lapsele, kellele on määratud raske või sügav puue ning talle on koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan. Rehabilitatsiooniplaanis on märge tugiisiku vajaduse kohta.
 • Vanem tegeleb oma lapsele sobiva tugiisiku leidmisega ise. Nõustamise ja abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda.
 • Kui vanema hinnangul on lapsele sobiv tugiisik leitud ja vastav dokumentatsioon täidetud, jätkub lapsevanema edasine tegevus.
 1. Lapsevanem korraldab tugiisiku, lapse ja oma perega tutvumise; Tugiisik alustab lapsega kontakti loomist.
 2. Lapsevanem kirjeldab ausalt tugiisikule oma lapse eripära ning tutvustab reegleid, mis on kodus lapse jaoks kehtestatud.
 3. Lapsevanem ja tugiisik lepivad kokku, missuguste kodus kokkulepitud reeglite täitmist järgib tugiisik ka koolis. Kokkulepe vormistatakse kirjalikult.
 4. Kui lapsevanem veendub lapse ja tugiisiku vahelise kontakti olemasolus, teavitab ta kooli/ning palub luba koos tugiisikuga kooli tulemiseks.
 5. Koolis kohtub kõigepealt tugiisik lapse õpetajaga. Lepitakse kokku aeg, millal tugiisik alustab oma tööd lapse vaatlejana koolikeskkonnas ja millal saatjana.
 6. Lapsevanem teavitab kooli juhtkonda tugiisiku õppetundidesse tulemisest.
 7. Vaatlusperioodi ajal püüab tugiisik tasapisi integreeruda oma rolli. Iga koolipäeva lõpus toimub õpetaja ja tugiisiku vaheline lühike nähtu analüüs.
 8. Kool korraldab kokkulepitud perioodi järel kokkusaamisi, kus osalevad kõik lapsega tegelevad osapooled.

Millal pöörduda psühholoogi poole

Ei ole olemas inimest, kel poleks kunagi muresid. Alati ei saa ja ei pea me kõigega ise hakkama saama. Miks pusida üksi lahenduste kallal, kui on võimalik kergemalt ja kiiremini nõuandeid ning toetust saada. Ära jää kunagi oma murega üksi! Tule ja räägi ning küsi nõu. Kui mured liiga kauaks lahenduseta jäävad, siis on neid ka keerulisem lahendada. Psühholoog ei räägi sinu murest teistele ja ei hakka arvustavaid hinnanguid andma või diagnoosima. Ta on lihtsalt keegi, kellele oma muret jagada ja nõu küsida. Psühholoog on olemas nii õpilastele, vanematele kui ka õpetajatele.

Õpilastele

Tule ja räägi, kui:

 • Oled mures iseenda või oma lähedase pärast.
 • Sa ei tule enam toime / ei jaksa tulla toime oma igapäevaste kohustustega, õppimisega.
 • Oled emotsionaalse, vaimse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
 • Sul on probleeme suhtlemisega.
 • Vajad abi enesemääratlemisel, soovid kutse- või karjäärinõustamist.
 • Sul on probleeme erinevate sõltuvustega.
 • Sa oled konfliktis lähedase inimese või õpetajaga.
 • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
 • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud ootamatut.
 • Soovid näpunäiteid õppimise efektiivsemaks muutmisel.
 • Sul on mõni muu vaimset tervist puudutav küsimus või vajad lihtsalt informatsiooni.

Vanematele ja õpetajatele

Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

 • Lapse käitumine on muutunud.
 • On tehtud kodu-kool koostööd, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.
 • Tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.

Tartu Ülikooli Lastefondilt abi taotlemise võimalused

Täiendav info Lastefondi kodulehel: www.lastefond.ee

Abi saamisest Lastefondilt 1 ja Abi saamisest Lastefondilt 2.

Mida teha, et laps reeglitest ja kokkulepetest kinni peaks?

Paljud vanemad on kimpus sellega, kuidas saada lapsed oma kohustusi täitma ja reeglitest kinni pidama. Innove Rajaleidja psühholoog Jaak Maasalu annab nõu, kuidas ja milliseid reegleid lastele kehtestada.
Loe täismahus artiklit.

HARNO: Mida teha, kui lapse rühmas või klassis õpib käitumisprobleemiga laps?

Mida teha, kui lapse rühmas või klassis õpib keerulise käitumisega laps, kes justkui segab teisi lapsi? Selline küsimus tekib paljudel lapsevanematel. Nõu annavad HARNO Lääne-Eesti büroo psühholoogid Iris Degtjov ja Merili Reimer.

Kõik järgnev kehtib ka koolis.
Loe täismahus artiklit.