Pikapäeva rühm

Põlva Kooli pikapäevarühma töökorraldus

Koolis töötavad algklasside õpilaste tarvis pikapäevarühmad ( E- N kella 16.00-ni, R kl 15-ni).

2023/24: Põhikooli II ja III kooliastme jaoks on õpirühm  (Kesk tn 25 majas, N kell 13.30- 15.00), kus õpilased saavad aineõpetajate koostatud järeltöid teha (registreerides end eelnevalt aineõpetaja ja õpirühma õpetaja teavitamiseks Stuudiumis järeltööle).

Õpirühma võib saata ka õpilasi oma tegemata kodutöid ja õpetaja poolt määratud muid õppeülesandeid täitma. Õpirühma saab õpilane ka omal soovil minna kodutöid tegema, kui ootab bussi või trenni minekut.