Õppenõukogu

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud 2018/19 õppeaastal

 Kuupäev  Päevakord
 Koosolek nr 1  Juuni 2019 1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
 Koosolek nr 2  Juuni 2019 1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
 Koosolek nr 3  August 2019 1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. 2017/18 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
3. 2018/19 üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu koosolekud 2017/18 õppeaastal

 Kuupäev  Päevakord
 Koosolek nr 1  11.10.2017 1. Ajutise õppes osalemise keelu määramine.
 Koosolek nr 2  06.12.17 1. Ajutise õppes osalemise keelu määramine.
 Koosolek nr 3  28.02.2018 1. Arvamuse andmine Põlva Vallavolikogu määruse eelnõule.
 Koosolek nr 4  04.04.2018 1. Riikliku järelevalve õiendi tutvustamine.
2. Arvamuse andmine kooli põhimääruse kohta.
3. Arvamuse andmine kooli õppekava kohta.
4. Arvamuse andmine arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta.
5. Arvamuse andmine kooli kodukorra kohta.
 Koosolek nr 5  11.06.18 1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
 Koosolek nr 6  15.06.2018 1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
 Koosolek nr 7  August 2018 1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. 2017/18 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
3. 2018/19 üldtööplaani kinnitamine.