Õppenõukogu

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud 2023/24 õppeaastal

 Kuupäev  Päevakord
 Koosolek nr 1  September 2023  Erakorraline õppenõukogu
 Koosolek nr 2  Jaanuar 2024  Dokumentatsioon, töökorraldus
 Koosolek nr 3  Juuni 2024  1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
 Koosolek nr 4  Juuni 2024  1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
2. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
3. Täiendava õppetöö sooritamine.
 Koosolek nr 5  August 2024  1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. Põhikooli lõpetamine.
3. 2023/24 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
4. Õppenõukogu sekretäri valimine.
5. 2024/25 üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu koosolekud 2022/23 õppeaastal

 Kuupäev  Päevakord
 Koosolek nr 1  Oktoober 2022  Õppenõukogu esindajate valimine hoolekokku
 Koosolek nr 2  Jaanuar 2023  Dokumentatsioon, töökorraldus
 Koosolek nr 3  Juuni 2023  1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
 Koosolek nr 4  Juuni 2023  1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
2. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
3. Täiendava õppetöö sooritamine.
 Koosolek nr 5  August 2023  1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. Põhikooli lõpetamine.
3. 2022/23 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
4. Õppenõukogu sekretäri valimine.
5. 2023/24 üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu koosolekud 2020/21 õppeaastal

 Kuupäev  Päevakord
 Koosolek nr 1  10.02.2021  1. Põlva Kooli arengukava 2021-2025 arutamine.
 Koosolek nr 2  7.06.2021  1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
 Koosolek nr 3  15.06.2021  1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
2. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
3. Täiendava õppetöö sooritamine.
 Koosolek nr 4  30.08.2021  1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. Põhikooli lõpetamine.
3. 2020/21 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
4. Õppenõukogu sekretäri valimine.
5. 2021/22 üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu koosolekud 2019/20 õppeaastal

 Kuupäev  Päevakord
 Koosolek nr 1  17.01.2020  1. Koduõppe määramine.
 Koosolek nr 2  8.06.2020  1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
 Koosolek nr 3  11.06.2020  1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
2. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
 Koosolek nr 4  31.08.2020  1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. Koduõppe määramine.
3. 2019/20 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
4. Õppenõukogu sekretäri valimine.
5. 2020/21 üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu koosolekud 2018/19 õppeaastal

 Kuupäev  Päevakord
 Koosolek nr 1  Juuni 2019  1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
 Koosolek nr 2  Juuni 2019  1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
 Koosolek nr 3  August 2019  1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. 2017/18 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
3. 2018/19 üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu koosolekud 2017/18 õppeaastal

 Kuupäev  Päevakord
 Koosolek nr 1  11.10.2017  1. Ajutise õppes osalemise keelu määramine.
 Koosolek nr 2  06.12.17  1. Ajutise õppes osalemise keelu määramine.
 Koosolek nr 3  28.02.2018  1. Arvamuse andmine Põlva Vallavolikogu määruse eelnõule.
 Koosolek nr 4  04.04.2018  1. Riikliku järelevalve õiendi tutvustamine.
2. Arvamuse andmine kooli põhimääruse kohta.
3. Arvamuse andmine kooli õppekava kohta.
4. Arvamuse andmine arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta.
5. Arvamuse andmine kooli kodukorra kohta.
 Koosolek nr 5  11.06.18  1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Õpilaste tunnustamine (1.-8. kl).
3. Täiendava õppetöö määramine.
 Koosolek nr 6  15.06.2018  1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi.
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine (9. kl).
 Koosolek nr 7  August 2018  1. Pikendatud õppetöö kokkuvõte.
2. 2017/18 õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte.
3. 2018/19 üldtööplaani kinnitamine.