Tugispetsialistid

 Nimi

 Ametikoht

 Telefon

 E-post

Mari-Liis Mugra

tugikeskuse juht

Margit Vahtra

sotsiaalpedagoog
I kooliaste

5749 3987

margit.vahtra[at]polvakool.ee

Maiu Menning

sotsiaalpedagoog
II-III kooliaste

5347 1607

maiu.menning[at]polvakool.ee

Margit Paju

sotsiaalpedagoog
II-III kooliaste

524 6754

margit.paju[at]polvakool.ee

Karin Simso

eripedagoog

karin.simso[at]polvakool.ee

Riina Lond

logopeed

riina.lond[at]polvakool.ee

Katrin Pree

logopeed

katrin.pree[at]polvakool.ee

Teele Ööbik

psühholoog

5192 2766

teele.oobik[at]polvakool.ee

Andres Valk

psühholoog

5378 9422

andres.valk[at]polvakool.ee

Jaana Jurtin

abiõpetaja

jaana.jurtin[at]polvakool.ee

abiõpetaja

Tugispetsialistidega on võimalik kontakteeruda ka Stuudiumi kaudu.