Eksamid ja tasemetööd

2023/2024. õppeaasta riiklikud tasemetööd

4. klassi õpilastele:

 • eesti (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi õpilastele:

 • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

2023/2024. õppeaasta koolisisesed tasemetööd

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2023/2024. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 • valikeksam saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.-14. juuni 2024. a.