Eksamid ja tasemetööd

2022/2023. õppeaasta riiklikud tasemetööd

4. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
 • eesti (kirjalik) – 23. september 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

7. klassi õpilastele:

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
 • eesti (kirjalik) – 23. september 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a;
 • inglise keel (kirjalik) – 17.-18. oktoober 2022. a;
 • inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022. a;

2022/2023. õppeaasta koolisisesed tasemetööd

 • 3. klassi õpilastele: eesti keel
 • 6. klassi õpilastele: eesti keel
 • 8. klassi õpilastele: eesti keel

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2023. a.