Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 1.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Seoses eriolukorraga võib ülejäänud dokumendid tuua hiljemalt 19.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25)

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695

1.klassi vastuvõtutaotlus

Hiljemalt 31. maiks 2016 esitada Põlva Kooli direktorile järgmised dokumendid:
1) taotlus;
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
6) lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Taotluse leiab siit