Kõik uudised

Infoleht nr 7

15/06/2020

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 7.

1.klasside nimekirjad 2020/21

12/06/2020

Nimekirjad on nähtavad siin: klõpsa siia

9.klassi lõpuaktusest

02/06/2020

9. klasside lõpuaktus toimub 17. juunil kell 16.00 Facebooki otseülekandena. Otseülekandega samal ajal toimuvad igale klassile eraldi pidulikud klassijuhatajatunnid, kus vaadatakse üheskoos lõpuaktuse otseülekannet, süüakse torti ning saadakse kätte lõputunnistused.

Pidulikud klassijuhatajatunnid toimuvad järgnevates ruumides:
9a – Kesk 25 aula
9b – Kesk 25 söökla
9c – Põlva Noortekeskuses
9d – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaal
9e ja 9f – Kesk 25 õppehoone ruum A-311

Klassidepõhisele lõpuüritusele on oodatud kõik lõpetajad, ent mitteosalemise korral palume teavitada sellest hiljemalt 12. juunil oma klassijuhatajat.

Lõpuaktuse otseülekandes loeb kooli direktsioon ette lõpetajate nimekirja ning näidatakse klassipilti (õpilaste nimedeta). Kui õpilane või lapsevanem pole nõus nime ja klassipildi kajastumisega otseülekandes, palume teavitada sellest hiljemalt 12. juunil klassijuhatajat.

Tööpakkumised

27/05/2020

9.kl lõpuaktuse info

19/05/2020

Esimesse klassi õppima asumine

06/05/2020

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks – pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 1.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Seoses eriolukorraga võib ülejäänud dokumendid tuua hiljemalt 19.juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25)

Info õppejuht Aigi Sikkal tel 58190695

Koolilõuna võimalus

20/04/2020

Uuendatud info

Põlva Kooli õpilastel on vajadusel võimalus saada sooja koolilõunat või nädalast toidupakki.

Koolilõuna või paki saamiseks tuleb õpilasel/vanemal sellest teada anda kaili.ostra[ät]polvakool.ee

Viiteid koolivaheajaks

20/04/2020

Eesti Noorsootöö Keskus on koondanud portaali www.teeviit.ee  info teemade kaupa, kuidas õpilane saab oma vaheaja muuta sisukamaks. Portaalis on info pidevalt täienev.

Samuti on Teeviit, Haridus- ja Teadusministeerium ning Delfi algatanud programmi  SISUKAS VAHEAEG. Täpsemalt  https://kampaaniad.ekspressmeedia.ee/vaheaeg

Haridus- ja Teadusministeerium aga edastab järgmise kirja:

Esmaspäeval algab kevadine koolivaheaeg. See on eriline vaheaeg, sest elame eriolukorra tingimustes. Igaüks meist saab aidata kaasa sellele, et viiruse levik väheneks ning saaksime võimalikult ruttu naasta tavapärasesse rütmi. Loodame, et suvevaheaega saavad õpilased nautida juba nii nagu varem.

Koolivaheaeg on mõeldud selleks, et saaksime võtta aja maha, puhata, vaadata tagasi ning seada uusi plaane. Puhata on vaja, et oleksime reipad ja terved. Ainult nii jaksavad õpilased uuesti õppimisele keskenduda.

Distantsilt õppimine on olnud uus kõigile ning nõudnud meilt kõigilt erilist pingutust. Oleme ääretult tänulikud kõigile haridustöötajatele, õpilastele ja peredele senise pingutuse eest!

Head õpilased ja noored, oluline on puhata nii, et see ei ohustaks teisi. Olete seni saanud hästi hakkama distantsi hoidmisega, olete näidanud eeskuju ümbritsevaid inimesi mitteohustava käitumisega. Suur aitäh teile! Igaühest meist sõltub see, kui ruttu saame naasta tavaellu.

Selleks, et vaheaeg oleks võimalikult sisukas ning võimaldaks mitmekülgset puhkamist oleme koos noorteportaaliga Teeviit koondanud põnevaid tegevusi vaheaja ohutuks sisustamiseks. Heida pilk peale ja jaga ka enda tegemisi! Terve järgmise nädala saab jälgida Delfi vahendusel põnevat programmi, mis toob koju kätte huvitavad inimesed, vahvad tegemised ning inspireerivad algatused. Jälgi Delfit siin. Programm tuleb ka vene keeles!
Loome üheskoos võimalused, et meil oleks #sisukasvaheaeg.

Lugupidamisega,
Kristi Vinter-Nemvalts
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse-, keele- ja noortepoliitika asekantsler

Veebitunni reeglid

12/04/2020

Vaatamiseks klõpsa siia.

Koolilapsele: Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks

25/03/2020

Lisaks õpetajatele ja lapsevanematele on praegune olukord stressirikas ka lastele. Järgnevad nõuanded sobivad hästi koolilastele vanuses 8-15, kes praegu koduõppel on. 
Loe nõuandeid INNOVE kodulehelt.

Lisaks saad infot Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti kodulehelt.

14/03/2020

Põlva Kooli õppehooned:

 • Lina 21;
 • Koolimaja tee 1;
 • Kesk 25

on suletud õppetööks ning teisteks ühistegevusteks 14. märts – 10. aprill 2020. Täiendav info jooksvalt.

Teade!

13/03/2020

Esmaspäevast, 16.märtsist on kool suletud.
Õppetöö toimub distantsõppe vormis. Täpsemad juhised õpetajatelt ja Stuudiumis.

Haridus- ja Teadusministeeriumi info:

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16.märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

Järgige juhiseid ja püsige terved!

Infoleht nr 6

06/03/2020

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 6.

Koolilaulu konkurss

03/02/2020

Plakat – klõpsa siia.

Kutsume kõiki üles osalema koolilaulu konkursil!

Konkursil võivad osaleda nii õpilased, õpetajad, vilistlased, lapsevanemad kui ka lihtsalt Põlva Kooli fännid.

Osalemiseks valmista ette laulu sõnad ja/ või viis ja saada oma looming hiljemalt 3. aprilliks aadressile helen.reinhold@polvakool.ee

Põlva Kooli koolilaulu konkursil osalemise juhend:
• Konkursil osalemiseks on kolm võimalust. Esitada võib nii:
1) laulu sõnad
2) laulu meloodia
3) nii laulu sõnad kui meloodia (kõige eelistatum variant)

• Laul peab olema lauldav kõigi kooliastmete jaoks
• Laulul peaks olema vähemalt kolm salmi ja refrään
• Laulu refrään peaks sisaldama nime “Põlva Kool”
• Oma tööle lisada juurde täisnimi, klass/ametikoht ja telefoninumber

Infoleht nr 5

31/01/2020

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 5.

Põlva kooli 4.sünnipäev

21/01/2020

Infoleht nr 4

23/12/2019

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 4.

Põlva Kooli jõulutervitus

20/12/2019

Põlva Kooli 5.-9.klasside aastalõpuetendus

04/12/2019

Pileteid õhtusele etendusele on võimalik osta Kesk 25 kantseleist (c-118) või huvijuhi ruumist (c-114). Piletite jätkumisel ka enne etendust kultuurikeskusest kohapealt. Pileti hind 1 euro.

Infoleht nr 3

29/11/2019

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 3.

Etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ tulemused

11/11/2019

Laupäeval, 9. novembril 2019 toimus Põlva Koolis 19. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. Osa võttis 28 etlejat 12 koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klass), keskmine vanuseaste (7.-9. klass) ja vanem vanuseaste (10.-12. klass). Žüriisse kuulusid Ülle Sillamäe (Võrumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele õpetaja, harrastusnäitleja ja -lavastaja), Külli Ots (Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja), Helje Põvvat (Räpina kultuurikorraldaja, harrastusnäitleja), Laura Nemvalts (Põlva Kooli 8. klassi õpilane, õpilasesinduse liige).

Parimateks tunnistati järgmised õpilased:

Noorem vanuseaste (4.-6. klass):
I koht Marie Lisette Prits, Kohtla-Järve Järve Kool, juhendaja Ülla Toomjärv
II koht Elise Zinovjev, Türi Põhikool, juhendaja Anneli Talviste
III koht Devon Kuur, Põlva Kool juhendaja Sille Malvik
Eripreemia Lisette Tarto, Keila Kool, juhendaja Karina Kirisberg
Eripreemia Jarek-Karla Pahka, Kohtla-Järve Järve Kool, juhendaja Ülla Toomjärv

Keskmine vanuseaste (7.-9. klass):
I koht Kadri Kamja, Põlva Kool, juhendaja Maia Punak
II koht Säde Einasto, Kõrveküla Põhikool, juhendaja Malle Malling
III koht Lotte Teppe, Kohtla-Järve Järve Kool, juhendaja Ilme Hallik
III koht Kriselda Kisel Keila Kool, juhendaja Tiina Murdla
Eripreemia Selina Lebin Audru Kool, juhendaja Ulla Lehtsaar
Eripreemia Kaspar Karolin, Põlva Kool, juhendaja Maia Punak  

Vanem vanuseaste (10.-12. klass):
I koht Kristin Kooskora, Põlva Gümnaasium, juhendaja Helle-Mari Märtson
II koht Katariina Pruus, Kadrioru Saksa Gümnaasium, juhendaja Laura-Liisa Perova
III koht Erling Eding, Rakvere Reaalgümnaasium, juhendaja Jaune Kimmel
III koht Tähte Paalaroos, Keila Kool, juhendaja Tiina Murdla

Publiku lemmiku tiitli pälvis Erling Eding.

Muusikalise tervitusega esinesid Põlva Kooli 4. klassi tüdrukute ansambel  ja 2. klassi õpilane Carl Umbleja muusikaõpetaja Mare Urbani juhendamisel.
Ürituse korraldas Põlva Kooli raamatukogu koostöös kooli emakeeleõpetajatega. Pilkupüüdva lavakujunduse tegi Põlva Kooli kunstiõpetaja Anneli Kaasik.
Etluskonkurssi toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Kool.

Infoleht nr 2

24/10/2019

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 2.

Infoleht nr 1

30/09/2019

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 1.

Tartu Ülikooli teaduskooli kursused

02/09/2019

Tartu Ülikooli teaduskool pakub põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele võimalusi täiendada oma teadmisi erinevates ainetes, valmistuda olümpiaadideks ja võistlusteks, saada tuge õpinguteks kõrgkoolis ja laiendada silmaringi. Kursustel osalemine aitab noortel arendada ka iseseisvalt töötamise oskust.

Õpilased saavad osaleda e-kursustel, kasutada õppematerjale ja veeta sisukalt aega teaduslaagris.

Koolid saavad tellida uurimislabori programmi või füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid, kus noored saavad ise katseid teha. Õpetajad saavad ennast täiendada kursustel ja kasutada teaduskooli materjale ainetundides.

Soovitame õpilastel, lapsevanematel ja õpetajatel tutvuda teaduskooli pakutavate õppetöö variantidega ja valida noorte jaoks sobivaim.

Tutvu teaduskooli 2019.-2020. õppeaasta kursustega.

Tunniplaan 2019/20

29/08/2019

2019/20 õa I poolaasta tunniplaan.

NB! Palun jälgi esimesel nädalal tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi.

Renoveeritud B-korpuse tutvumine ja avamine

14/08/2019

Laupäeval, 31. augustil, on kõigil huvilistel võimalik tulla tutvuma Põlva Kooli Kesk 25 vastrenoveeritud B-korpusega.

Majaga on võimalik tulla tutvuma kell 10.00, 11.00 ja kell 12.00.

2.september

13/08/2019

Põlva Kooli 2.-8.klasside esimene koolipäev ning 1. ja 9.klasside teine koolipäev algab 2. septembril kell 8.00, tunnid toimuvad tunniplaani alusel.


2.-8. klassi kooliaasta alguse pidulikud kogunemised toimuvad 2.septembril järgnevalt:

 8.30 Koolimaja tee 1 
 9.50 Lina tn 21 
10.55 Kesk tn 25  5.-6. klass
12.00 Kesk tn 25  7.-8. klass

1.september – 1. ja 9.klassidele

13/08/2019

Tööpakkumised

12/08/2019

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • klassiõpetaja (2.klassile)
 • eripedagoog
 • logopeed

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 19. augustiks 2019 e-posti aadressil koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363.

Õpikute ja töövihikute väljastamine 2019/2020 õppeaastaks

05/08/2019

Kesk 25 õppehoones õppivatele õpilastele väljastatakse õpikud järgmiselt:

Õpikute ja töövihikute väljastamine toimub Kesk tn 25 muusikaklassis C-121 (peauksest sisenedes vasakut kätt).
Kellel ei ole võimalik tulla etteantud kuupäeval, saavad  õpikud/töövihikud kätte kooli raamatukogust (B-maja 3. korrus) 30. augustil kell 9 – 12.

Koolimaja tee 1
 4. klassi õpilastele (4.b, 4.c, 4.d, 4.e) väljastatakse õpikud 29. augustil kell 9-14 kooli raamatukogus (lasteaia hoones).
1.-3. klassi ja väikeklassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Lina tn 21
õppehoones õppivad õpilased saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Info tel 799 9208

Head 9. klassi õpilased ja lapsevanemad!

26/06/2019

Kuni 9. augusti õhtuni on võimalik tellida fotograafi jäädvustatud fotosid põhikooli lõpuaktuselt. Tellimist puudutava info (lingi ja ligipääsukoodi) leiate Stuudiumist.

Infoleht nr 10

15/06/2019

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 10.

Põlva Kooli I olümpiamängud

30/05/2019

9. klasside lõpuaktus

25/05/2019

1. klasside tutvumispäev

24/05/2019

Head Põlva Kooli 1.klassi astuvad lapsed ja laste vanemad!

OOTAME TEID TUTVUMA KOOLIGA!

Lina tn 21 õppehoones õppima asuvad lapsed 12. juunil, 2019, kell 16.30-18.00
Koolimaja tee 1 õppehoones õppima asuvad lapsed 13.juunil, 2019, kell 16.30-18.00
Lastele toimuvad tegevused klassides, lastevanematele toimub samal ajal infotund aulas

Lisainfo:
õppejuht Aigi Sikkal, 58190695

Infoleht nr 9

24/05/2019

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 9.

Tööpakkumised

24/05/2019

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • eripedagoog
 • logopeed
 • klassiõpetaja

Tööleasumise aeg on 26.08.2019.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. juuniks 2019 e-posti aadressil koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363.

9. klasside tutipäev

21/05/2019

Kevadkontsert

20/05/2019

Hanketeade

16/05/2019

Riigihangete registris avaldati 16.05.2019  Hanketeade hanke 209215, “Põlva Kooli uurimislabori tehniliste vahendite, üldvahendite, andmekogurite ja sensorite soetamine” kohta.

1. klassi õppima asumine

14/05/2019

1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Infoleht nr 8

18/04/2019

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 8.

Tööpakkumised

10/04/2019

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • uurimislabori juhataja
 • eripedagoog
 • logopeed
 • klassiõpetaja
 • inglise keele õpetaja
 • vene keele õpetaja
 • keemia õpetaja
 • kunstiõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)
 • eesti keele õpetaja
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Tööleasumise aeg on 26.08.2019.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri teemal „Mul on hea idee, mida tahan rakendada Põlva Koolis“ ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. maiks 2019 e-posti aadressil koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363.

“Eestimaa õpib ja tänab” ootab kandidaate

01/04/2019

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Täpsemalt tunnustamise kategooriatest loe siit.
Kandidaate on võimalik esitada kuni 18.04.2019. Tee seda Sinagi!

Infoleht nr 7

22/03/2019

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 7.

Infoleht nr 6

22/02/2019

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 6.

Fotokonkurss

04/02/2019

Põlva Kooli ÕE kutsub teid osalema kooli sünnipäevanädalale pühendatud fotokonkursil! Leia enda koolihoonest fotosein, klõpsa seal ühes sõpradega tore pilt ning saada see aadressile polvaoe@gmail.com. Parimatele auhinnad!

Infoleht nr 5

18/01/2019

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 5.

21/12/2018

2018 detsembrikuu jõulukaart

Infoleht nr 4

07/12/2018

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 4.

Jõulupeod

23/11/2018

Vabariikliku etluskonkursi “Tahan Sulle öelda…” tulemused

20/11/2018

Laupäeval, 17. novembril 2018 toimus Põlva Koolis 18. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“.
Osa võttis 41 etlejat 12 koolist. Põlvamaalt olid esindatud Põlva Kool, Põlva Gümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Tilsi Põhikool ja Ruusa Kool.
Žüriisse kuulusid Kristiina Oomer (Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht, draamaõpetaja), Külli Ots (Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja), Tiia Ojanurm (etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ algataja ja kauaaegne korraldaja) ja Helje Põvvat (Räpina valla kultuurikorraldaja, Kultuurkapitali Põlvamaa kontaktisik).

Parimateks tunnistati järgmised õpilased:

Infoleht nr 3

16/11/2018

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 3.

Põlva valla õpetajad jagasid ühisel konverentsil kogemusi

23/10/2018

Sügisese koolivaheaja esimesel päeval, 22. oktoobril, toimus Põlva Kooli aulas õpetajate konverents „Õpetajalt õpetajale“, kus valla haridustöötajad jagasid omavahel kogemusi ja edulugusid, andes üksteisele värskeid ideid koolielu veelgi paremaks korraldamiseks. Ürituselt ei puudunud ka kuulus üllatusesineja, kelleks oli tänavu Draamateatri näitleja Indrek Sammul.

Põlva valla õpetajate konverentsil tuli ühtekokku esitusele 12 erinäolist ettekannet, millest igaüks andis edasi ohtralt uusi mõtteid, mida oma igapäevatöös rakendada. Esitusele tulid ettekanded igast valla koolist.

Aitäh kõigile osalejatele ja esinejatele!

Infoleht nr 2

19/10/2018

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 2.

Loovuse arengu konverents Põlva Koolis

04/10/2018

4. oktoobril toimunud loovuse arengu konverentsil esitlesid Põlva valla õpilased oma loovtöid.

Konverents toimus Põlva Kooli aulas ning sellest võtsid osa 8.-9. klasside õpilased. Esitlusele tuli 14 erinäolist loovtööd. Lisaks avati loovtööde näitus, kus kõik huvilised said erinevaid õpilaste tehtud loovtöid oma silmaga lähemalt uurida.

Põlva Kool kutsub Code Weeki töötubadesse

24/09/2018

Programmeerimisnädal Code Week on Euroopa Komisjoni algatus, mille raames kutsutakse üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud sündmusi. Eesmärk on populariseerida programmeerimisoskust ja toetada tehnoloogia oskuslikku kasutamist laiemalt, suunates tähelepanu tuleviku töökohtadele ning nendega seotud digioskustele. Rohkem infot 

Põlva Kool võtab samuti osa ja pakub huvitavaid tegevusi:

 

I töötuba

Toimumise aeg – 9.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Saame tuttavaks! Mina olen kass Scratch

Toimumiskoht – Koolimaja tee 1 (Põlva Kooli) arvutiklass

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 18

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 8-11 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Lapsed tutvuvad läbi mängulise keskkonna kass Scratch liikumise, tegevuse programmeerimisega.Lapsed tutvuvad lihtsate praktiliste tegevuste kaudu programmeerimisega Scratchi keskkonnas, programmide loomise etappidega. Valmib väike mäng, mis paneb arvutiklaviatuuri nooltega kassi liikuma.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

II töötuba:

Toimumise aeg – 12. oktoober kell 13.30-15.00

Õpitoa nimetus – Lego Robotid (WeDo 2)

Toimumiskoht – Põlva kooli  arvutiklass (Koolimaja tee 1)

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 6-7 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus –Õpitoas ehitatakse juhendi järgi koos paarilisega mudel (nn robot). Enne robotiehitusega alustamist tutvutakse baaskomplekti ja seal olevate anduritega, õpitakse tundma programmi, et hiljem ehtitatud robot liikuma panna. Tegemist on piltprogrammeerimisega mis on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada ka näidisprogramme.

Juhendaja – Kristi Kurg, kristi.kurg@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

III töötuba

Toimumise aeg – 16. oktoober kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Lego Robotid (WeDo 2)

Toimumiskoht – Põlva kooli  arvutiklass (Koolimaja tee 1)

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 6-7 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus –Õpitoas ehitatakse juhendi järgi koos paarilisega mudel (nn robot). Enne robotiehitusega alustamist tutvutakse baaskomplekti ja seal olevate anduritega, õpitakse tundma programmi, et hiljem ehtitatud robot liikuma panna. Tegemist on piltprogrammeerimisega mis on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada ka näidisprogramme.

Juhendaja – Kristi Kurg, kristi.kurg@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

IV töötuba

Toimumise aeg – 17.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – 3D joonestamine

Toimumiskoht – Koolimaja tee 1 (Põlva Kooli) arvutiklass

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 15

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 12-15 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Õpitoas omandatakse lühiteadmised 3D programmiga joonstamisel ja oskused veebipõhise 3D programmiga Tinkercad joonestama (disainima) lihtsat mudelit, eesmärgid õppija seisukohalt.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

 

V töötuba

Toimumise aeg – 18.oktoober 2018 kell 14.00-15.30

Õpitoa nimetus – Loome mängu Scratchiga

Toimumiskoht – Lina 21, Põlva Kooli arvutiklass 3.korrusel

Registreerimislinkvajuta siia

Maksimaalne osalejate arv – 18

Vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud – 11-14 aastased

Lühike õpitoa sisukirjeldus – Lapsed tutvuvad läbi mängulise keskkonna programmi Scratch liikumise, tegevuse programmeerimisega.

Eesmärk on tutvustada 11-14 aastaste lastele lihtsate praktiliste tegevuste kaudu programmeerimist Scratchi keskkonnas, programmide loomise etappe, mõisteid ja algoritmide rakendamist.

Valmib mitmetasemeline mäng.

Juhendaja – Daily Tensing, daily.tensing@polvakool.ee

Osalejatele üllatus!

Infoleht nr 1

24/09/2018

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 1.

UUS ÕPPEAASTA PÕLVA VALLAS – Põlva Koolis

31/08/2018

Põlva Kooli 5. ja 6. klasside õppetöö on korraldatud Lina 21 õppehoones. Põlva kohaliku linnaliini sõidugraafik on leitav SIIT

Põlva valla koolibussiring alustab sõite 3. septembril kevadise graafiku ja marsruudi alusel. Bussigraafiku leiab SIIT.

Täpsemalt saab lugeda Põlva valla kodulehelt: klõpsa siia.

Koolibussi graafik alates 04.09.2017 (algallikas: http://www.polva.ee/koolibuss)

Käigus koolipäevadel

HOMMIKUL

Lutsu – Sooküla – Rosma – Kooli peatus – Hatiku – Taevaskoja – Bussijaam – Ähnioru (end. Põlva Põhikool) – Rosma

Väljumise kellaaeg Peatuse nimi
7:00 Lutsu küla
7:08 Sooküla
7:11 Rosma
7:18 Kooli peatus
7:23 Hatiku
7:30 Taevaskoja
7:46 Bussijaam
7:47 Põlva Keskus
7:50 Ähnioru
7:52 Rosma kool

ÕHTUL

Himmaste kool – Rosma – Koolimaja tee 1 parkla – Bussijaam – Ähnioru – Rosma – Peri – Andre – Koolimaja tee 1 – Rosma – Lutsu – Himmaste – Eoste – Valgesoo –  Koolimaja tee 1 parkla – Hatiku

Väljumise kellaaeg Peatuse nimi
14:20 Himmaste kool
14:25 Rosma
14:40 Koolimaja tee 1
14:45 Bussijaam
14:50 Ähnioru
14:55 Rosma kool
15:05 Peri
15:10 Andre
15:15 Viinakoja*
15:30 Koolimaja tee 1
15:35 Ähnioru
15:40 Rosma kool
15:45 Lutsu
15:55 Himmaste
16:00 Eoste
16:05 Valgesoo
16:25 Koolimaja tee 1
16:35 Hatiku

*igapäevased reisijad puuduvad, sõit toimub vaid siis, kui on reisijaid

NB! REEDETI ON BUSSI VÄLJUMISE AJAD TUNNI VÕRRA VARASEMAD!

Koolibussi juht on Rein Vaheoja

Tunniplaan 2018/19.õa

30/08/2018

2018/19. õppeaasta tunniplaan. Jälgi kindlasti esimese nädala jooksul tunniplaani, sest tunniplaanis võib tulla veel muudatusi.

Edukat ja sündmusterohket uut õppeaastat!

Kooliaasta avaaktus 1. ja 9. klassile

24/08/2018

Õppeaasta algus

22/08/2018

Õpikute ja töövihikute väljastamine

09/08/2018

Põlva Kooli raamatukogu väljastab 2018/2019. õa õpikud ja töövihikud 5.-9. klassi õpilastele ning 4. klassi õpilastele, kes õpivad Kesk 25 õppehoones järgmiselt:

päev kuupäev klass kellaaeg
R 17. august IV (ainult Kesk 25 õpilased) ja V 9.00 – 14.00
T 21. august VI 9.00 – 14.00
K 22. august VII 9.00 – 14.00
N 23. august VIII 9.00 – 14.00
R 24. august IX 9.00 – 14.00

Seoses Kesk 25 hoone ehitustöödega toimub õpikute ja töövihikute väljastamine muusikaklassis C-116.

Sissepääs hoonesse on A-maja otsauksest (jalgrattaparkla vastas).

1.-4. klassi õpilased, kes õpivad Lina tn 21 ja Koolimaja tee 1 (Mammaste) õppehoonetes, saavad õpikud ja töövihikud klassijuhataja käest esimestel koolipäevadel.

Info tel 799 9208

Infoleht nr 11

15/06/2018

Valminud on Põlva Kooli 2017/18 õppeaasta infoleht nr 11.

Peotantsuvõistlused (09.05.2018)

17/05/2018

09.05.2018 toimusid Mesikäpa Hallis Põlva kooli 1.–3. klasside peotantsuvõistlused. Tantsupõrandal oli võistlemas 151 tantsupaari.
Peotantsuvõistluste tulemused:

1.klassid:
I koht Egert Vaino ja Emma Liblik (1.c klass)
II koht Henri Riba ja Kairi Tobreluts (1.c klass)
III koht Silver Järvela ja Ronja Mikson (1.e klass)

2. klassid:
I koht Tim-Samuel Hõbemägi ja Lovisa-Maria Koit (2.e klass)
II koht Sten Kink ja Moona Kämbre (2.c klass)
III koht Anton Jermohhin ja Liis Marii Vaher (2.b klass)

3. klassid:
I koht Miiron Olle ja Kristiin Piirsalu (3.e klass)
II koht Hannes Hallap ja Karola Ojasaar (3.b klass)
III koht Ron Jakob Pruss ja Tuuli Aksin (3.b klass)

 „Tantsimine on ühtaegu nii mõistlik kui ka tervislik: see rikastab tundeelu; noortele on tants parim meelelahutus, ja nii oli see juba Moosese päevil“. (William Cobbett)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu tantsuõpetaja Reno Ollele, kes oli selle võistluse hing ja eestvedaja!

Vabad ametikohad

07/05/2018

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • koolipsühholoog
 • eripedagoog
 • logopeed
 • väikeklassiõpetaja
 • abiõpetaja
 • ajalooõpetaja
 • eesti keele õpetaja
 • matemaatika asendusõpetaja
 • kehalise kasvatuse õpetaja
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • kuntsiõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)

Infoleht nr 9

20/04/2018

Valminud on Põlva Kooli 2017/18 õppeaasta infoleht nr 9.

Maakonna koolinoorte meistrivõistlused males

20/04/2018

I lahtised maakonna koolinoorte meistrivõistlused males viiakse läbi 12. mail 2018. a kell 11.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses traditsioonilise Põlva kevadturniir „VÄRSKA ORIGINAAL“ raames.

Infopäev 1.klassi lastele ja nende vanematele

20/04/2018

Eesti parim minifirma 2018 (16.04.2018)

17/04/2018

16.04.2018 selgusid Valga kultuurikeskuses peetud auhinnagalal võistluse „Eesti parim minifirma 2018“ võitjad.

Esimese koha sai meie kooli minifirma Kristallselge, mis toodab nahasõbralikke kristallikujulise disainiga käsitöö- ja lõhnaseepe. Kokku oli finaliste kaksteist.

Kevadkontserdid

23/03/2018

Põlva Kooli Kevadkonstserdid 18.aprill, 19.aprill ja 3.mai

Infoleht nr 8

23/03/2018

Valminud on Põlva Kooli 2017/18. õa infoleht nr 8.

EV aktused 1.-4.kl

14/02/2018

1.-4.kl aktused toimuvad Koolimaja tee 1-s.

EV aktused 5.-9.kl

14/02/2018

Põlva Kooli Eesti Vabariigi 100.aastapäevale pühendatud aktused toimuvad 23.veebruaril 2018 Kesk 25-s

Tööpakkumine loodusõpetuse õpetajale

10/12/2017
Põlva Kool võtab konkursi korras tööle
loodusõpetuse õpetaja
Töö sisu: loodusõpetuse ja inimeseõpetuse õpetamine II ja III kooliastmes
Tööle asumise aeg: 08. jaanuar 2018
Kandidaadilt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 18. detsembriks 2017.a. elektroonselt aadressil info@polvakool.ee
Lisateave  telefonil 513 4363 või koit.nook@polvakool.ee

Õpikute ja töövihikute väljastamine

10/08/2017

Õpilastele, kes õpivad Kesk tn 25 õppehoones, väljastab Põlva Kooli raamatukogu 2017/2018. õa õpikud ja töövihikud järgmiselt:

päev

kuupäev

klass

kellaaeg

T

22. august

III

9.00 – 14.00

K

23. august

V

9.00 – 14.00

N

24. august

IV

9.00 – 14.00

R

25. august

VI

9.00 – 14.00

E

28. august

VII

9.00 – 14.00

T

29. august

VIII

9.00 – 14.00

K

30. august

IX

9.00 – 14.00

Õpilased, kes õpivad Lina tn 21 ja Koolimaja tee 1 (Mammaste) õppehoonetes, saavad õpikud ja töövihikud klassijuhatajalt esimestel koolipäevadel.

Lisainfo tel 799 9208

Põlva Kooli kantselei (Kesk 25) suvised lahtioleku ajad

10/08/2017

10. juuli-14. juuli avatud kell 9.00-13.00

17.-28. juuli kantselei suletud

31. juuli-18. august avatud kell 9.00-13.00

info@polvakool.ee

Lõpuaktus

13/06/2017

Põlva Kooli 9. klasside lõpuaktus toimub 17. juunil 2017 algusega kell 12 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Infoleht 12

13/06/2017

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 12 (09.06.2017).

Vabad töökohad

13/06/2017

Põlva Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • koolipsühholoog.
Täpsem info telefonil 5134363 või koit.nook@polvakool.ee

1. klasside infopäev

30/05/2017

Head Põlva Kooli 1. klassi astuvad lapsed ja nende vanemad!
Ootame Teid infopäevale 13.juunil kell 16.30-18.30 Koolimaja tee 1 õppehoonesse.

Kavas:

 • Õppekorraldusest Põlva Koolis 2017/18 õppeaastal
 • Tegevused keskustes

Info: õppejuht Aigi Sikkal, 58190695

Esimesse klassi õppima asumine

30/05/2017

Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks 2017 Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Põlva Kooli arengukava 2017-2020 projekti avalik väljapanek

07/05/2017

“Põlva Kooli arengukava 2017-2020” projekti avalik väljapanek toimub 08.-25. mai 2017 Põlva Kooli kodulehel. Tutvu arengukava projektiga siin.
Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid arengukava projektile e-posti teel siret.rammul@polvakool.ee
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 30.05.2017 algusega kell 17.00 Põlva Koolis, aadressil Kesk tn 25, kabinetis B-15.

 

Põlva Kooli 1.- 3. klasside peotantsuvõistlused

07/05/2017

3.mail toimusid Mesikäpa Hallis Põlva Kooli 1.- 3. klasside peotantsuvõistlused.

Väikesed tantsijad olid väga-väga tublid!

Koolinoorte maailmameister Johanna Laanoja tagasi koolis!

02/05/2017

Põlva Kooli 8.a klassi õpilase, koolinoorte maailmameistri, Johanna Laanoja vastuvõtt koolis.

Lõuna-Itaalias Sitsiilias toimusid 22.-28 aprillil Rahvusvahelise Koolispordiliidu (ISF) maailmameistrivõistlused. Kokku osales MM võistlustel ligi 650 koolinoort 27-st riigist üle maailma. Meistrivõistluste avapäeval (24. aprillil) tuli tüdrukute nooremas vanuseklassis tavarajal võitjaks Põlva kooli esindav Johanna Laanoja (8.a). Suurepäraseid tulemusi näitas Johanna Laanoja ka 27. aprillil toimunud lühirajal, kus teenis tavaraja kulla kõrvale lisaks ka hõbemedali. Täpsemalt meie kooli osalejatest ja tulemustest saab lugeda kooli infolehest nr 10.

Õnnitlused maailmameistrile ja teistele tublidele osalejatele kogu koolipere poolt!

Kevadkontsert – 10. mail

28/04/2017

Infoleht 10

28/04/2017

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 10 (28.04.2017).

Johanna Laanoja võitis Koolide Orienteerumise MM võistlustel teise medali!

28/04/2017

27. aprilli lühirajaga lõppesid Sitsiilias Palermo lähistel Rahvusvahelise koolispordiliidu (ISF) maailmameistrivõistlused orienteerumises ning taas oli pidu eestlaste leeris, kui oma tavaraja kulla kõrvale teenis Johanna Laanoja (aeg 26.40) tüdrukute nooremas vanuserühmas hõbemedali.

Johanna Laanoja tuli koolinoorte maailmameistriks tavarajal

25/04/2017

Lõuna-Itaalias Sitsiilias toimuvatel Rahvusvahelise Koolispordiliidu (ISF) maailmameistrivõistlustel orienteerumises tuli tüdrukute nooremas vanuseklassis tavarajal võitjaks Põlva kooli esindav Johanna Laanoja (8.a). Õnnitleme teda kogu koolipere poolt!
Johanna edu 3,3 km pikkusel rajal teisena lõpetanud inglanna Merryn Stangroomi ees oli ligi kaks ja pool minutit.

Infoleht 9

07/04/2017

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 9 (07.04.2017).

Põlvamaa parim noor Välgataja on minifirma Puujuurikas

30/03/2017

28. märtsil toimus Räpina Aianduskoolis oskuste aastale pühendatud ja noortele suunatud Põlvamaa karjääripäev, kus lisaks erinevatele töötubadele ja päeva moderaator Jalmar Vabarna ettekandele, kuulutati välja möödunud sügisel alanud noorte ideekonkursi Välgatus võitja, kelleks on puidu jääkidest pastapliiatseid meisterdavad Põlva Kooli noored – Markus Villako, Patric Kurvits, Krister Suur ja Anette Vijar – minifirmast Puujuurikas.
Loe täpsemalt siit.

Uus tunniplaan 27. märts-06. juuni 2017

20/03/2017

Esmaspäevast (27.03) hakkab kehtima uus tunniplaan. Palun jälgi esimese nädala jooksul tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi.

“Kool – kogukonna süda” Põlva piirkonna arutelu

16/03/2017

Lugupeetud Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla elanik: lapsevanem, haridustöötaja ja kohaliku omavalitsuse ametnik ning volinik!
Kutsume Sind teisipäeva, 28. märtsi õhtul algusega kell 18:00 osalema Põlva gümnaasiumis toimuval arutelul – seminaril ja kaasa mõtlema, millised on kooli ja  kogukonna võimalikud arenguväljakutsed: millist kooli me tahame, mis vahe on kogukonnakoolil ja koolikogukonnal, kuidas kogukond saab piirkonna hariduselus kaasa rääkida ja hariduse ning kooliga seotud otsuseid mõjutada.

Isamaalise omaloomingu konkurss

15/03/2017

14.märtsil 2017 autasustati Värska Gümnaasiumis Isamaalise omaloomingu konkursil osalenud õpilasi. Põlva maavanema ja Kaitseliidu Põlva maleva ellu kutsutud konkurss toimus juba seitsmendat korda.
Konkursil osalejatel paluti mõtestada ja väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki, mille kodanikud ja elanikud nad on, samuti mõtiskleda omariikluse ja vabaduse tähtsusest laiemalt. Konkursil võtsid Põlvamaa õpilased omavahel mõõtu enda loodud isamaaliste joonistuste, luuletuste ja esseedega.
Põlva Kooli õpilastest saavutasid 5.-6. klasside arvestuses luule kategoorias II koha Osvald Nigola ja III koha Maara Parhomenko. Joonistuste kategoorias saavutas II koha Merlis Musting.

Koolide arvestuses sai kõige enam punkte ja rändauhinna “Põlvamaa aasta isamaalisuse kandja” Juhani enda hoolde Põlva Kool. Juhaniga saab kohtuda Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone fuajees.
Täpsemalt saad lugeda Põlva Maavalituse kodulehelt.

Palju õnne kõigile osalejatele!

Infoleht 8

10/03/2017

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 8 (10.03.2017).

Aktus

21/02/2017

Infoleht 7

17/02/2017

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 7 (17.02.2017).

Infoleht 6

27/01/2017

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 6 (27.01.2017).

RIKS

26/01/2017

RIKSWEB on Põlva kooliraamatukogude info- ja kataloogisüsteem.

Kliki ikoonile ja tutvu!

Rikswebis on võimalik sirvida raamatukogu e- kataloogi, kasutada erinevaid otsivõimalusi, vaadata statistikat, sirvida uudiskirjandust jpm.

Täpsema juhendi andmebaasi kasutamiseks leiad RIKSWEBI menüüst Kasutusjuhend.

Põlva Kool võtab tööle koolipsühholoogi

24/01/2017

Kandidaadilt ootame:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni
 • soovi panustada uue kooli arengusse
 • usaldusväärsust ja algatusvõimet
 • suhtlemisoskust ja pingetaluvust
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet
 • rõõmsameelsust ja sõbralikkust

Pakume eneseteostusvõimalust suures (850 õpilasega) põhikoolis, toetavat meeskonda.

Kandideerimiseks palume esitada elulookirjeldus koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega ja motivatsioonikiri 20.veebruariks aadressile info@polvakool.ee.
Lisainfo telefonil 513 4363.

Uus tunniplaan 23.01-17.03.2017

19/01/2017

Esmaspäevast (23.01) hakkab kehtima uus tunniplaan. Palun jälgi esimese nädala jooksul tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi.

Infoleht 5

22/12/2016

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 5 (22.12.2016).

Jõululaat Kesk 25

19/12/2016

joululaat

1.-4.kl jõulupeod

11/12/2016

Jõuluetendus 22.12

08/12/2016

Piletid müügil huvijuhi kabinetis B-35 (Kesk 25).

Infoleht 4

02/12/2016

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 4 (02.12.2016).

info4

Põlvas peeti noorte ideede turgu

29/11/2016

24.novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus“ osalevad võistkonnad „müüsid“ ideid oma tulevastele mentoritele. 

Ideede turu tulemusena on oma ideede edasiarendamiseks 12 võistkonda endale mentorid leidnud, nende seas ka Põlva Kooli minifirma Puujuurikas: tindi-, pudru- ja konksujuurika tootmine, mentor: Jaan Konks (Sodalis OÜ)

Koolikontsert “Vask jääb”

28/11/2016

vaskjaab

Võõrkeelte nädal

11/11/2016

voorkeelte-nadal

Infoleht nr 3

11/11/2016

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 3 (11.11.2016).

info3

Mardipäeva karneval

10/11/2016

mardipaev1

 

BUSSISÕIDUST JAAMA JA LINA TÄNAVA PIIRKONNA ÕPILASTELE

07/11/2016
04.11.2016

Õpilased, kes elavad Jaama ja Lina bussipeatuste piirkonnas, saavad alates 10.11.2016 kasutada hommikuti kooli sõitmiseks liini nr 20 bussile lisaks liini 16A (Jaama peatuses kell 7.34 ja Lina peatuses kell 7.37) ja liini 22B (Jaama peatuses kell 7.44 ja Lina peatuses kell 7.46) busse. Sõita saab olemasoleva sõidukaardiga.

Allikas: Põlva valla koduleht

Etluskonkursi “Tahan Sulle öelda…” tulemused

26/10/2016

Laupäeval, 22.oktoobril Põlva Koolis toimunud vabariikliku etluskonkursi  „Tahan Sulle öelda…“ tulemustega saad tutvuda siin.
Aitäh korraldajatele ja osalejatele, palju õnne võitjatele!

 

Infoleht nr 2

14/10/2016

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 2 (14.10.2016).

Ansambel Tomlun

10/10/2016

Etluskonkurss “Tahan Sulle öelda”

03/10/2016

Täpsem info etluskonkursi kohta on siin.

Kesk 25 söögivahetundide aja muudatus

28/09/2016
Alates esmaspäevast, 3.oktoobrist on Kesk 25 koolihoones söögivahetunni pikkus 30 minutit.
2. – 6. klassil 10.35 – 11.05, 4. tund 11.05 kuni 11.50,
7.- 9. klassil on 4. tund 10.45 kuni 11.30 ning söögivahetund 11.30 – 12.00.
Ülejäänud tundide aeg ei muutu.

Infoleht 1

23/09/2016

Kui Sind huvitab, mida põnevat Põlva Kooli õpilased ja õpetajad teinud on ning mis lähiajal plaanis on, siis loe kooli infolehte. Tutvu infolehe esimese numbriga:

polvakooliinfo

Lastevanemate üldkoosolek

21/09/2016

Põlva Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 13.oktoobril algusega kell 17.30 Kesk t. 25 aulas.

Päevakorras koolielu ülevaated ja vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse.

Spordipäev

12/09/2016

spordipaev

Põlva valla koolibuss

02/09/2016

Põlva valla koolibuss sõidab liinile alates 2. septembrist ja esialgu kehtib eelmise aasta sõidugraafik. Buss on käigus ainult koolipäevadel.

Koolibussi sõidugraafik

Sõidugraafikus võib tulla muudatusi, jälgige infot valla kodulehel ja Facebookis.

Allikas: Põlva valla koduleht

2.september

31/08/2016

Reede, 2. september 2016 – tervisepäev „Reipalt koolipinki“

Kl 8.00 toimub klassijuhatajatund.

Kl 9.00 kogunevad klassid koos klassijuhatajatega Põlva randa, sealt algab ühine rongkäik Mammaste Tervisespordikeskusesse. Selga ilmastikule vastav riietus.

1. september – aktus

24/08/2016

Põlva Kooli õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 12.00 Mesikäpa Hallis.
Kogunemine Kesk 25 koolimajja:
1. klasside õpilased kell 11.15 koolimaja A-korpuse I korruse järgmistesse ruumidesse:
1. A – A 116
1. B – A 115
1. C – A 114
1. D – A 112
1. E – A 111
1. F – A 110
9. klasside õpilased kell 11.20 vastavalt klassijuhatajaga kokkulepitud ruumi.
2. – 8. klasside õpilased kogunevad kooli vastavalt klassijuhataja infole.
Mesikäpa Hallis on kõikidele õpilastele, õpetajatele ja külalistele reserveeritud istumiseks kohad.
Fotografeerimine toimub peale aktust õues koolimaja peaukse ees. (Vihma korral Mesikäpa Hallis)

1. september

24/08/2016

1. september 2016

Põlva Kooli töötajad

24/08/2016

Põlva Kooli töötajad

Info

23/08/2016

Kiiremaks õpilaspiletite vormistamiseks palume juba 2. septembri klassijuhataja tunniks kaasa tuua õpilase dokumendifoto suuruses 3×4 cm.


Põlva Koolis on kõigis õppehoonetes nõutud vahetusjalatsite kasutamine. Lapsevanemad, palun muretsege lastele vahetusjalanõud.


Õpikute ja töövihikute väljastamine

03/08/2016

opikud

Õpikute ja töövihikute jagamise eelinfo

02/08/2016

Põlva Kooli õpikute ja töövihikute jagamine algab alates 22.augustist 2016.
Täpsem graafik ilmub kodulehele lähiajal.

Kooli kantselei avatud

30/06/2016

Juulikuus on Põlva Kooli kantselei (Kesk t. 25) avatud

tööpäeviti kell 9.00-14.00. 

Telefon 799 9200

Esimeste klasside lastevanemate koosolekud

20/06/2016

23.august 2016 kell 17.30, Lina tn 21

24.august 2016 kell 17.30, Koolimaja tee 1

1.klasside nimekirjad

05/05/2016

Põlva vallas 2016/2017 õppeaastal esimesse klassi astujate nimekirjad leiab Põlva Vallavalitsuse kodulehelt.
Link: www.polva.ee/nimekirjad

Nimekirjad klasside kaupa