Tööpakkumised tugikeskuse meeskonda

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

 • LOGOPEEDI (1,0 koormusega)
 • PSÜHHOLOOGI (1,0 koormusega)
 • ERIPEDAGOOGI (1,0 koormusega)
 • SOTSIAALPEDAGOOGI (0,7 koormusega, õppekoht Tilsi)
 • TUGIISIKUT ERIVAJADUSEGA LAPSELE (1,0 koormusega)
 • ÕPETAJA ABISID (kahte õpetaja abi, 1,0 koormusega)

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • varasem erialane töökogemus
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • positiivne hoiak ja valmidus töötama tugimeeskonnas ühise eesmärgi nimel
 • oskus iseseisvalt töötada ja samas ka koostöisus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Mari-Liis Mugra (tugikeskuse juht), telefon 5885 9270