Tööpakkumine juhiabile

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

JUHIABI

Põlva Kooli kooliperre on väga oodatud juhiabi, kes vastutaks kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamise eest. Peamisteks ülesanneteks teabevahetuse ja dokumendihalduse (Delta) korraldamine, juhi toetamine tema ülesannete täitmisel, koosolekute ja külalistega seotud asjaajamine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus või kutseharidus tööd toetaval erialal
 • omad töökogemust sarnasel ametikohal tunned hästi dokumendihalduse valdkonda ning soovid kaasa aidata kooli igapäevatöö ladusale toimimisele
 • tunned asjaajamise häid tavasid ja Sulle on oluline korrektne dokumendihaldus (sh andmekaitse)
 • oskused korraldada arhiivitööd
 • baasteadmised personalitööst
 • oled kohusetundlik ja usaldusväärne ning Sind iseloomustavad täpsus, korrektsus ja süsteemsus
 • hea planeerimise ja prioriteetide seadmise oskus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab Sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume saata hiljemalt 28.07.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee.

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 517 7818