„Sünergia koostööst ja lõimitud õppest“

Erasmus+ KA1 õpiränne 2017/18

Põlva Kool on asutatud 2016. aastal. Põlva Kooli missioon on pakkuda väärtusi toetavat lõimitud ainealast õppe- ja kasvatustööd, kus arvestatakse erinevate huvide, sotsiaalse ning kultuurilise taustaga õpilaste vajadusi, tehakse koostööd lastevanemate ja kogukonnaga. Kooli põhiväärtustena on esimesel kohal koostöö.

Õpirände projekti peaeesmärk on toetada Põlva kooli õppe- ja kasvatusprotsessi arengut kooli töötajatele loodud professionaalse arengu võimaluste mitmekesistamise kaudu. Projekti peaeesmärki toetav olulisim tegevus on õpirännetel omandatud teadmiste ja kogemuste abil koostöö arendamine koolis.

Õppeaastal 2017/2018 viibivad Põlva Kooli õpetajad järgmistel õpirännetel:

  • 2.-15. juuli 2017 Suurbritannia, London – inglise keele õpetaja
  • 29. juuli – 5. august 2017 Küpros. Limassol – „EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM–Learning from sites, museums, monuments & natuure“, ajalooõpetaja
  • 30. juuli – 12. august 2017 Suurbritannia, Brighton – inglise keele õpetaja
  • 5.-18. august 2017 Horvaatia, Pula – „DRAMA IN EDUCATION: A HOLISTIC APPROACH TO TEACHING WITH DRAMA TECHNIQUES“, draamaringi juhendaja
  • 15.-21. oktoober 2017 Portugal – OUTDOOR LEADERSHIP, bioloogiaõpetaja
  • 15.-28. oktoober 2017 Malta, St.Julian’s – inglise keele õpetaja
  • Märts 2018 töövarjuprojekt Itaalias (3 õpetajat – klassiõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, loodusainete õpetaja)

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

Koolituste kokkuvõtted on kättesaadavad Põlva Kooli õpirände blogis.