ICT&Technology Invasion (2019 – 2021)

Erasmus+ 229 koolidevaheline strateegiline koostöö 2019-21

Projekti partnerid Poola (Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, koordinaator), Rumeenia (Scola Gimnaziala nr 4 Moreni), Bulgaaria (136 Primary school “Luben Karavelov”), Eesti (Põlva Kool).

Projekti eesmärgiks on anda õpilastele võimalus rakendada infotehnoloogiat nii igapäevastes kui ka uutes innovaatilistes tegevustes. Projekti tegevused on tihedalt seotud looduskeskkonna kaitsmise ja inimese ökoloogilise jalajälje vähendamisega. Näiteks õpitakse valmistama päikesepaneele, taas- ja uuskasutama rõivaid, kasutama vanapaberimassi uute toodete arendamiseks jne. Lisaks praktilistele tegevustele toimuvad loengud ja arutelud. Projektikohtumised nii õpetajatele kui ka õpilastele toimuvad kõigis koolides.
Kohtumine Põlvas toimus detsembris 2019.
Veebi teel toimus õppimis- ja õpetamisüritus Rumeenias juunis 2021.