„Kuidas teha arukamalt, mitte rohkem“

(2014-2020.1.02.19-0668)

Pildiotsingu el sotsiaaltoetus tulemus

Meede „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu
toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“

Toetuse saaja: Põlva Kool
Projekti nimetus: „Kuidas teha arukamalt, mitte rohkem“
Toetuse summa: 4970 € (100% abikõlbulikest kuludest)
Projekti kokkuvõte: Põlva Kooli meeskonnakoolitus “Kuidas teha arukamalt, mitte rohkem” keskendub sellele, kuidas aega efektiivsemalt ja tulemuslikult kasutada. Koolituse käigus viiakse läbi interaktiivseid harjutusi, ajurünnakuid, teste ja grupitöid. Ajajuhtimise koolitus annab töövahendid oma tegevuste korrastamiseks, paremaks planeerimiseks ning tulemuslikumaks ja sihikindlamaks elluviimiseks.
Projekti abikõlblikkuse periood: 02.05.2019 – 31.10.2019
Projekti elluviimise koht: Põlva, Eesti

Andmed uuendatud 02.04.2019