“Üheskoos tugevamalt edasi”

Põlva Kooli uue meeskonna loomise koostöökoolitus “Üheskoos tugevamalt edasi”

(2014-2020.1.02.16-0233)

Määruse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevuse 5 “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused”

          

Koolituse eesmärk:
Põlva Kooli meeskonnakoolitus „Üheskoos tugevamalt edasi“ toimub elamusliku meeskonnatreeningu ning aktiivõppena. Kasutatakse grupiarutelusid, videoanalüüsi, praktiliste situatsioonide lahendamist, erinevaid loovmeetodeid. Koolitus läbi praktilise tegevuse tõstab oluliselt koolituse kasutegurit edasiseks.

Õpitakse märkama juba olemasolevaid positiivseid ressursse ning õpitakse neid oskusi rakendama ka oma tööelus nii töökaaslaste motiveerijana kui üldise õhkkonna parandajana.

Koolituse teemad:

 • meeskonnaliikme vastutus
 • planeerimisoskuste arendamine
 • usalduse ja selge eneseväljenduse ning infoliikumise treenimine
 • edasiviivad ja taksitavad hoiatused ja usukumused igapäevatöös
 • jne

Koolituse tulemus:

 • kollektiivi koostoimevõimekus ja ühtekuuluvustunne on suurenenud
 • osalejate koostöö-oskused on suurenenud
 • teadvustatakse koostöö olulisust ühtsete eesmärkide saavutamisel
 • on loodud usalduslik õhkkond
 • enesemotivatsiooni suurenemine
 • koostööd soodustavate käitusmiskokkulepete sõlmimine