„The power of initiative” 2017/18

Nordplus Junior projekt

Projektipartnerid:
1) Põlva Kool, Eesti, koordinaator;
2) Meiranu Kalpaka põhikool, Läti;
3) Koli kool, Soome;

Projekt kestab 1 õppeaasta. Õpilaste sihtrühm Põlva Koolis:  5. – 8. .klass.

Projekti raames toimub kolm projektikohtumist: 2017 sügisel Põlva Koolis, 2018 kevad-talvel Lätis ja kevadel Soomes. Igast kohtumisest võtab partnerkoolidest osa 10 õpilast ja 2 õpetajat.

Projekti eesmärk ja sisu: õpilaste silmaringi laiendamine, kogemuste saamine ettevõtluse ja ettevõtlikkuse teemadel ning kokkuvõtteks karjäärivõimaluste avardamine. Õpilased ja õpetajad külastavad erinevaid ettevõtteid ja võtavad osa erinevatest ettevõtlikkuse ja initsiatiivikusega seotud tegevustest. Kuna tegevused toimuvad kolmel erineval maal, siis  on projektist osavõtjatel võimalus võrrelda erinevate maade ettevõtluskultuuri ja -kogemusi.