Õppeprotsesside täiendamine lõimimisega erinevatel tasanditel

Erasmus+ KA1 õpiränne 2022-2023

Projekt „Õppeprotsesside täiendamine lõimimisega erinevatel tasanditel”  (10.01.2022 kuni 09.07.2023)
Projekti nr 2021-2-EE01-KA122-SCH-000041920

Projekti eesmärgid ja sisu:

  1. Haridusuuendus ja parem juhtimine erinevatel tasanditel. Külastades erinevate riikide koole ja kohates kolleege teistelt maadelt on võimalik õppida teiste vigadest ja tuua oma kooli parimad praktikad. Põlva Koolile on oluline väärtuskasvatus ja õpilaste individuaalse arengu ning hariduslike erivajaduste arvestamine õppeprotsessis. Soovime laiendada teadmisi digivaldkonnas ning kasutada neid uute juhtimismudelite kasutuselevõtuks.
  2. Ainete lõimimine. Paari viimase õppeaasta jooksul on õppetöös olnud palju individuaalset lähenemist ja sellest tulenevalt on koostööoskused jäänud tahaplaanile. Soovime, et terve kooli kogukond suhtleks, õpiks ja õpetaks omavahel tõrgeteta ning arukalt. Soovime rohkem tuua esile koos töötamist ja sellega kaasnevaid tegevusi.
  3. Tervisliku ja säästliku mõtte- ning teguviisi juurutamine ja parem vaimne ning füüsiline tasakaal. Eesmärgiks on saada teadmisi, kuidas rakendada õues õppimise ja mitteformaalse õppimise tehnikaid, arendada õpilaste kriitilist mõtlemist ja tõhustada õpetajate- ja õpilastevahelist koostööd. Õpime paremini kasutama väikelinna võimalusi õppimiseks nii looduses kui ka teistes meie linnas asuvates organisatsioonides. Väljaspool kooli, teistes asutustes toimuv õpe aitab kaasa ka õpilaste ettevõtliku elulaadi kujunemisele. Põlva Kooli eesmärk on õpetada õpilasi väärtustama kodukohta: et hinnataks vääriliselt kodukoha läheduses kasvanud ja valminud toitu, töö- ja õppimisvõimalusi.

10 õpetajal on võimalus minna õpirändele Euroopa riikidesse.
2022-2023 viibivad Põlva Kooli õpetajad projekti toel järgmistel koolitustel Kreekas, Itaalias ja Hispaanias:

  • INNOVATIVE TEACHING METHODS, Hispaania – klassiõpetaja, saksa keele õpetaja
  • “Kreeka keel, ajalugu ja kultuur“, Kreeka – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
  • “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools”, Holland – ajalooõpetaja
  • “STE[A]M in Classroom – Multiple Intelligences – Gamification – Microlearning – Flipping Classrooms – CLIL”, Kreeka – kaks klassiõpetajat
  • “OUTDOOR RECREATION, FITNESS AND NATURE FOR A HEALTHY LIFESTYLE IN ALICANTE”, Hispaania – inglise ja saksa keele õpetaja
  • “The Irish Education System: Study Visits in Dublin”, Iirimaa – inglise keele õpetaja
  • “Effective Self-Management with outdoor activities”, Hispaania – arendusjuht, haridustehnoloog

Õpilastele on selle projekti juures alamprojekt “Living for tomorrow”. 10 õpilast käivad Saksamaal ja 10 õpilast Prantsusmaal, et täita projekti 3.eesmärk, mis hõlmab tervislikke eluviise ja nende väärtustamist.

Projekti tulemusi levitatakse organisatsiooni sees, kohalikus ja – sotsiaalmeedias.
Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

Koolituste kokkuvõtted on kättesaadavad Põlva Kooli õpirände blogis.