„Parem võõrkeeleoskus professionaalsete oskuste ja rahvusvaheliste projektide teenistuses“

Erasmus+ KA1 õpiränne 2018/19

Projekt „Parem võõrkeeleoskus professionaalsete oskuste ja rahvusvaheliste projektide teenistuses“. Projekti eesmärk on kooli töötajate võõrkeeleoskuse paranemine ja selle läbi kõrgem professionaalsus oma erialal. Parema keeleoskuse ja  suuremate professionaalsete oskustega on võimalik rahvusvaheliste projektide läbiviimiseks laiema ning tugevama meeskonna loomine. 

Projekti õpiränded: 4 õpetajat erialasele koolitusele Ühendkuningriikidesse (a´14 päeva) ja 1 õpetaja Kreekasse (5 päeva).

Projekti tulemusena paraneb oluliselt õpetajate võõrkeeleoskus ja õppetundide kvaliteet ning tekib rohkem rahvusvahelisi suhteid, mis omakorda rikastavad õpilaste ja õpetajate keeloskust ning maailmavaadet.

Projekti tulemusi levitatakse organisatsiooni sees, kohalikus ja-  sotsiaalmeedias.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

Koolituste kokkuvõtted on kättesaadavad Põlva Kooli õpirände blogis.