„Professionaalsete oskuste täiendamine iseseisva õppija toetamiseks“

Erasmus+ KA1 õpiränne 2019/20

Projekt „Professionaalsete oskuste täiendamine iseseisva õppija toetamiseks“

Peamised suunad selles projektis on õpilase individuaalsus, initsiatiivikus, digilahendused ja õppeainete lõiming. Projekti kitsam eesmärk on koolis ümberpööratud klassiruumi rakendamine koolis.

Projekti õpiränded: füüsika ja ajaloo õpetaja töövarjutus Itaalias (5 päeva), inglise keele, matemaatika ja informaatika õpetaja ning 2 sotsiaalpedagoogi töövarjutus Rootsis (5 päeva), bioloogia õpetaja koolitus Küprosel (5 päeva), eesti keele, kirjanduse ja draama õpetaja koolitus Hispaanias (5 päeva).

Projekti tulemusi levitatakse organisatsiooni sees, kohalikus ja-  sotsiaalmeedias.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

Koolituste kokkuvõtted on kättesaadavad Põlva Kooli õpirände blogis.