“Tugev ja efektiivselt toimiv meeskond”

                   

Sihtasutuse Innove 2016-2018 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ taotlusvooru eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Sihtasutus INNOVE rahuldas tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks Põlva Kooli projekti taotluse „Tugev ja efektiivselt toimiv meeskond“.

Toetuse saaja: Põlva Kool
Projekti nimetus: “Tugev ja efektiivselt toimiv meeskond”
Toetuse summa: 4426 € (100% abikõlbulikest kuludest)
Projekti kokkuvõte: Koolituse peamiseks eesmärgiks on tugeva ja efektiivselt toimiva meekonna kujundamine läbi kollektiivi iga liikme isikliku arengu ja nende tugevuste kasutamise. Koolituse tulemusel õpivad osalejad paremini tundma iseennast, teadvustavad oma tugevusi, nende sisemine motivatsioon tõuseb. Läbi meeskonnarollide analüüsi õpitakse paremini tundma ka oma kolleege, mis loob eelduse usalduslike suhete ja tulemusliku koostöö tekkimiseks.
Projekti abikõlblikkuse periood: 03.04.-10.07.2017
Projekti elluviimise koht: Põlva, Eesti

Andmed uuendatud 03.04.17