“Uurimislabor Põlvamaale”

EL Sotsiaalfond  

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” oli avatud 28. juunist kuni 2. oktoobrini 2017.
Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.

Sihtasutus INNOVE rahuldas taotlusvoorus “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine”  Põlva Kooli projektitaotluse „Uurimislabor Põlvamaale“.

Toetuse saaja: Põlva Kool
Projekti nimetus: “Uurimislabor Põlvamaale”
Toetuse summa: 178 999,50 € (100% abikõlbulikest kuludest)
Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on teaduse populariseerimine ja võrdsete võimaluste pakkumine kõigile õpilastele kaasaegse tehnoloogia ja teaduse toomisega kohapeale. Uurimislabor pakub häid võimalusi teadmiste kinnistamiseks ja uute teadmiste omandamiseks, lisaks saavad õpilased uurimuslikke oskusi, arendavad käelist osavust ja koostööd, õpivad seostama füüsikat, keemiat, bioloogiat, geograafiat ja loodusõpetust omavahel ning matemaatika ja infotehnoloogia võimalustega.
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.02.2018-31.10.2021
Projekti elluviimise koht: Põlva, Eesti

Toetatud projektid ja toetuse summad.
Täpsem info taotlusvooru kohta Innove kodulehelt.

Andmed uuendatud 15.01.2018