Õppesuunad III kooliastmes

Õppesuunad Põlva Kooli III kooliastmes

Et õpilastel oleks võimalik teha valikuid ja harjuda täitma valikutega kaasnevaid kohustusi ning võtta vastutust, saavad kõik 6. klasside õpilased valida III kooliastmeks oma huvidest ja võimetest lähtuvalt erinevaid õppesuundi ja jätkata õpinguid reaal-, reaal-loodus-, humanitaar- või üldklassis.

Reaalsuund

Kui

 • Sa tunned, et mõtelda on mõnus
 • matemaatika õppimine huvitab Sind
 • Sa ei heida ülesannet kõrvale, kui see kohe arusaadav ei tundu
 • oled valmis uurima ja lahendama keerukamaid ülesandeid
 • oled nõus kooli esindama reaalainete olümpiaadidel ja võistlustel,

siis tule reaalklassi.

Pakume

 • süvendatud õpetust matemaatikas, st teemasid õppekavaväliselt
 • põhjalikumat tegelemist nuputamisülesannetega
 • võimalust lahendada matemaatikat arvuti abil (Geogebra, Scratch jne)
 • osalemist erinevatel koolivälistel võistlustel

Reaal-loodussuund

Kui

 • Sa huvitud ja hoolid loodusest
 • Sulle meeldib vaadelda, katsetada, uurida ja avastada
 • Sa ei heitu mõttest kirjeldada loodust matemaatika abil
 • Sa soovid kaasa aidata, et Põlvamaal oleks rohelisem elu
 • Sulle meeldib looduses viibida
 • Sa oled nõus kooli esindama loodusainete olümpiaadidel, viktoriinidel ja projektides,

siis tule reaal-loodusklassi.

Pakume

 • süvendatud õpet bioloogias ja geograafias
 • võimalust õppida matemaatikat tasemerühmas
 • õppekäike loodusesse, looduskeskustesse ja muuseumidesse
 • praktilisi töid loodusainete tundides

Humanitaarsuund

Kui

 • Sa armastad lugeda, jutustada, rääkida ja oma seisukohti kaitsta
 • oled valmis oma mõtteid ja tähelepanekuid ka kirja panema
 • tahad ja julged publiku ees esineda, Sulle meeldib näidelda
 • Sind huvitavad ka minevikus toimunud sündmused ja tahad nendest rohkem teada
 • soovid arendada oma praktilist inglise keele oskust ning laiendada silmaringi seoses inglise keelt kõnelevate maadega,

siis tule humanitaarklassi.

Pakume

 • süvendatud õpetust eesti keeles ja kirjanduses, võõrkeeles ja ajaloos
 • omandatakse teadmisi teatrikunstist ja praktilisi oskusi näitekunstist
 • keskendutakse info otsingule ja uuritakse erinevaid tekste
 • huvitavaid teadmisi kirjandusest, ajaloost ja inglise keelt kõnelevatest maadest
 • saadakse võõrkeelse kirjanduse lugemise ja sellest arusaamise kogemus

Üldklass

Kui

 • sul ei ole välja kujunenud kindlaid meelisaineid või –tegevusi,

siis tule üldklassi.

Pakume

 • kõiki õppeaineid võrdselt vastavalt riiklikule õppekavale.