Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 6.

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klassidele (21.02.2024)

21.02.2024 toimus Räpina Ühisgümnaasiumis 71. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. klassidele. Osales 50 õpilast seitsmest maakonna koolist. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 15 õpilast.

Seekordsed tulemused olid:

4. klasside arvestuses:
II koht Kaisa Ojasoo (4.a)

Tublid osalejad: Kenneth Hani (4.a), Maribel Lepp (4.b), Kalju Järv (4.b), Iti Mari Sarapuu (4.a), Mairiin Rattus (4.c).

5. klasside arvestuses:
I koht Ott Kaspar Kahre (5.c)

II koht Bert Luts (5.c)

Tublid osalejad: Matilda Nuuma (5.b), Karmen Lõbu (5.c), Hanna Avikson (5.c), Andri Hindrikson (5.a).

6. klasside arvestuses:
II koht Artur Leppik (6.a)

Tublid osalejad: Kerret Matto (6.c) ja Marvin Mahla (6.b).

„Suurim võitudest on eneseületamine“ (Platon)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Sille Malvik, Eha Kraav, Piia Liblik, Kristi Kurg, Annika Muuga ja Ene Rattur-Kübar, kes olete oma õpetusega panustanud õpilaste matemaatilistesse teadmistesse.

„NUPUTA 2024“ vabariiklik lõppvõistlus (17.02.2024)

17.02.2024 toimus Ülenurme Gümnaasiumis matemaatikaviktoriin „NUPUTA 2024“ vabariiklik lõppvõistlus. Matemaatikaalaseid teadmisi panid proovile 5.-6. klasside neljaliikmelised võistkonnad ja 7. klasside kolmeliikmelised võistkonnad. 7. klasside arvestuses osales kokku 34 võistkonda 102 õpilasega. Meie koolist osales võistkond, kuhu kuulusid:

Kirke Jaakmees (7.a)
Pärtel Gross (7.a)
Magnus Pala (7.a)

Üldarvestuses saavutas meie kooli võistkond eduka 10. koha.
Kiitus võistkonnale ja aitäh õpetaja Annika Muuga võistlusele kaasaaitamise ja õpilaste toetamise eest!

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (13.02.2024)

13.02.2024 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad viidi läbi arvutipõhiselt HARNO moodli keskkonnas. Olümpiaadil osales 8-st maakonna koolist kokku 51 õpilast. Arvestust peeti neljas vanuserühmas – 7., 8., 9. klass ja gümnaasiumiaste. Meie koolist osales 20 õpilast.

Tulemused:

7. klasside arvestuses:
II koht Isabel Amelii Valli  (7.a)

Tublid osalejad: Mari-Elle Kont (7.b), Karl Kintsiraud (7.a), Kirke Jaakmees (7.a), Lagle Kenk (7.b), Pärtel Gross (7.a), Magnus Pala (7.a).

8. klasside arvestuses:
II koht Berit Vasser (8.a)

Tublid osalejad: Karmo Kosk (8.b), Laura Lanno (8.b), Samuel Linnus (8.b), Kertu Kepp (8.b), Mihkel Padar (8.a).

9. klasside arvestuses:
I koht Tristan, Leppik (9.a)
III koht Johanna Oras (9.b)

Tublid osalejad: Marit Lõbu (9.a), Anti Tohva (9.a), Regor Janson (9.b), Kristiin Piirsalu (9.a), Joonas Leis (9.b).

„Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav“ (Albert Einstein)

Palju õnne võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Katrin Savi õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise ja õpetamise eest!

Õpilasetlejate riigikonkurss (16.02.2024)

Vabariikliku etluskonkursi „Tahan sulle öelda …“ laureaadid Kirke Gross (5.b) ja Kristiin Piirsalu (9.a) esindasid Põlvamaad 16.02.2024 toimunud õpilasetlejate riigikonkursil Palamusel, kus osales 31 õpilast 25-st Eestimaa koolist. Konkurss toimus kolmes vanuseastmes. Ürituse korraldajad olid Eesti Harrastusteatrite Liit ja Palamuse muuseum. Meie õpilastega jäädi väga rahule ja märgiti ära, kui tublid osalejad.

Aitäh juhendajad õpetajad Imbi Vent ja Viive Rätsep.

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (07.02.2024)

07.02.2024 toimus Eesti koolinoorte 71. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Osales kokku 26 õpilast maakonna kuuest koolist (24 põhikooli- ja 2 gümnaasiumiastmes). Olümpiaad toimus kolmes vanuserühmas – 8. klass, 9. klass ja gümnaasiumiaste.
Meie koolist osales 7 õpilast. Tulemused:

8. klasside arvestuses:
I-II koht Tim-Samuel Hõbemägi (8.a)
III koht Berit Vasser (8.a)

Tubli osaleja: Kertu Kepp (8.b).

9. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (9.a)
II koht Annabel Kolsar (9.a)
III koht Marit Lõbu (9.a)

Tubli osaleja: Kristiin Piirsalu (9.a).

„Kvaliteet ei ole teguviis, vaid harjumus“ (Aristoteles)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele! Aitäh aineõpetajad Eve Laasik ja Inga Tiivoja!

Muusikaolümpiaadi piirkonnavoor (10.02.2024)

10.02.2024 toimus Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones muusikaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil tuli vastata kirjalikult küsimustele, esitada omaloominguline teos, laulda noodist, tulla toime rütmiharjutusega ja loomulikult ühe eesti helilooja laulu või rahvalaulu esitamisega.

Meie koolist osales Samuel Linnus ( 8.b), kes saavutas väärika II koha.

Selgituseks:
Omaloomingulise pala esitas Samuel saksofonil.
Lauluks oli Untsakate repertuaari kuuluv “Harmoonika”, mida saatis lõõtsaga Samueli vend Mihkel. Suur tänu ja kiitus ka temale!

„Kõik kunstid lähtuvad muusikast“. (Arthur Schopenhauer)

Palju õnne võitjale! Aitäh juhendaja Merje Gross!

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor (26.01.2024)

26.01.2024 toimus 39. emakeeleolümpiaadi veebipõhine piirkonnavoor. Osales 31 õpilast (7.-12.kl.) maakonna üheksast koolist. Arvestust peeti vanuseastmeti – noorem 7.-8. klassid, keskmine 9.-10. klassid ja vanem 11.-12. klassid. Meie koolist osales 6 õpilast.

Tulemused:

Noorem vanuseaste:
I koht Kirke Jaakmees (7.a)
II koht Grete Kuldmets (8.a)

Tublid osalejad: Mari-Elle Kont (7.b), Berit Vasser (8.a), Eliise Vaaks (7.c).

Keskmine vanuseaste:
III koht Maarja Oras (9.a)

„Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel“ (Paul Ariste)

Õnnitlused võitjale ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Maarika Asi-Lang, Maia Punak, Viive Rätsep ja Merili Ermel, kes olete õpilasi õpetanud, aidanud ja teadmisi jaganud! Aitäh olümpiaadi läbiviimisele kaasaaitamise eest!

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor (10.02.2024)

10.02.2024 toimus Põlva Kunstikoolis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. 7.-9. klasside arvestuses osales 13 õpilast maakonna viiest koolist. Põlva Koolist osales kuus õpilast.

Tulemused:
II koht Kirke Jaakmees (7.a)
III koht Petra Viilop (9.c)

Tublid osalejad: Mari-Elle Kont (7.b), Veronika Krantsiveer (7.a), Mari Merili Pilliroog (7.a), Mariliis Sabre (8.b).

„Kunst seisneb selles, et leida ebatavalist tavalises ja tavalist ebatavalises“ (Denis Diderot)

Palju õnne võitjatele! Kiitus tublidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Yyhely Hälvin ja Anne Prangel!

Inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele (09.02.2024)

09.02.2024 a. toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 21 õpilast 7.a, 7.b, 7.c, 7.d ja 7.e klassidest.

Tulemused:
I koht Lagle Kenk (7.b)
II koht Isabel Amelii Valli (7.a)
III – IV koht Ott Nuuma (7.a)
III – IV koht Liisa Kaljuvee (7.c)

Tublid osalejad: Helena Hakk (7.a), Kirke Jaakmees (7.a), Hannes Sander Jaanus (7.d), Karl Kintsiraud (7.a), Gertrud Kolsar (7.a), Mari-Elle Kont (7.b), Veronika Krantsiveer(7.a), Jan Rasmus Käis (7.c), Kristofer Mandel (7.a), Marek Nemvalts  (7.a), Eliine Pille (7.c), Mari Merili Pilliroog (7.a),  Elisabet Podekrat (7.e), Oliver Pärna (7.e), Andreas Suvi (7.b), Grete Liis Traagel (7.c), Eliise Vaaks (7.c).

„Aeg ja harjutamine annavad kokku saavutused“ (Andre Agassi)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Aitäh aineõpetajad Kaire Hakk, Elerin Helde, Ülle Sarapik, Rael Anijalg ja Katrin Valdma olümpiaadi eduka kordamineku eest!

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor (09.02.2024)

09.02.2024 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 10 põhikooli õpilast, kahest maakonna koolist. Meie koolist osales kaheksa õpilast.

Tulemused:

8. klasside arvestuses:
I koht Mihkel Padar(8.a)
II koht Tim-Samuel Hõbemägi (8.a)
III koht Berit Vasser (8.a)

9. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (9.a) (esindab Põlvamaad lõppvoorus, mis toimub 6.-7.04.2024 Tartus)
II koht Rasmus Villako (9.a)
III koht Richard Pukk (9.c)

Tublid osalejad: Marit Lõbu (9.a), Kristiin Piirsalu (9.a).

„Suurteks tegudeks on vaja väsimatut järjekindlust“. (Voltaire)

Õnnitlused võitjatele! Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetaja Jaak Kepp, õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!

Ajaloo-olümpiaadi koolivoor 6., 8. ja 9. klassidele (01.02.2024)

01.02.2024 toimus ajaloo-olümpiaadi koolivoor 6., 8. ja 9. klassidele. Kokku osales 23 õpilast. Arvestust peeti klasside kaupa.

Tulemused:

6. klasside arvestuses:
I koht Artur Leppik (6.a)
II koht Emili Kaskla (6.b)
III koht Brita Truus (6.b)

Tublid osalejad: Tiiu-Liisa Juks (6.C), Ruudi Kattai (6.c), Jan Johan Mõtsar (6.d), Mihkel Paekivi (6.c).

8. klasside arvestuses:
I koht Devon Kuur (8.c)
II koht Ken-Marten Viru (8.b)
III koht Maia Helmoja (8.a)

Tublid osalejad: Karmo Kosk (8.b), Grete Kuldmets (8.a), Kaia Peterson (8.a), Reimo Repp (8.b), Mariliis Sabre (8.b), Berit Vasser (8.a).

9. klasside arvestuses:
I koht Anti Tohva (9.a)
II koht Kristiin Piirsalu (9.a)
III koht Simo Gross (9.a)

Tublid osalejad: Tristan Leppik (9.a), Marit Lõbu (9.a), Ranet Viru (9.c), Getter Väisa (9.c).

„Kogemustega on juba kord nii, et neid leiab ainult minevikust“ (Lennart Meri)

Palju õnne võitjatele, aitäh kõikidele osalejatele!
Aitäh õpetajad Jaana Aedmäe, Grete Kärmas ja Mait Kuusik olümpiaadi eduka õnnestumise eest!

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. klassidele (31.01.2024)

31.01.2024 toimus 71. matemaatikaolümpiaadi Põlvamaa piirkonnavoor 7.-9. klassidele. Osales 42 õpilast seitsmest maakonna koolist. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 12 õpilast. Seekordsed tulemused olid:

7. klasside arvestuses:
III koht
Magnus Pala (7.a)

Tublid osalejad: Pärtel Gross (7.a), Kirke Jaakmees (7.a), Isabel Amelii Valli (7.a).

8. klasside arvestuses:
I koht Tim-Samuel Hõbemägi (8.a)

Tublid osalejad: Markkus Meelis Kokkmaa (8.a), Johannes Kübar (8.a), Berit Vasser (8.a).

9. klasside arvestuses:
I koht
Annabel Kolsar (9.a)
III koht Kristiin Piirsalu (9.a)

Tublid osalejad: Maarja Oras (9.a), Marit Lõbu (9.a).

„Teadmiste ja teadmatuse vahel paikneb arvamus“ (Platon)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Inga Varusk, Annika Muuga ja Age Priimus, kes olete oma tööga motiveerinud õpilasi matemaatikaolümpiaadil osalema.

Lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoor (29.11.2023)

29.11.2023 toimus lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoor. Osales 6 õpilast kahest Põlvamaa koolist. Meie koolist osales 5 õpilast.

Tulemused:

II-III koht Berit Vasser (8.a)
II-III koht Timofii Nelyn (8.c)

Tublid osalejad: Devon Kuur (8.c), Mihkel Padar (8.a), Kaia Peterson (8.a).

„Mis vaevata kirjutatakse, seda rõõmuta loetakse“. (Samuel Johnson 1709-1784)

Palju õnne võitjatele, kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu emakeele õpetaja Maia Punak!

Piparkoogikrõbin 2023

Mooste Mõisakool on juba mitmendat talve korraldanud luulekonkurssi „Piparkoogikrõbin“. Konkursile on oodatud osalema kõiki Põlvamaa koolide õpilasi ja õpetajaid.

„Piparkoogikrõbin 2023“ konkursil osales Põlva Koolist 12 õpilast. Konkursilt pudenes auhindu ka meie kooli.

I koht Mattias Raamik (3.d)
III koht Heti Liblik (3.d)

Tublid osalejad: Hendrik Karuse (2.b), Morten Mahla (2.b), Madis Paekivi (2.b), Tristan Pilv (2.b), Roben Tint (3.c), Cassandra Ojaste (3.c), Eliise Kattai (3.d), Markus Raamik (3.d), Lisann Haidak (3.d), Lisete Liisi Puna (3.d).

„Pane ennast proovile. See on ainus tee, mis aitab sul edasi areneda“. (Morgan Freeman)

Palju õnne võitjatele, kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Suur tänu õpetajad Kristi Puna, Ruth Raudsepp ja Katrin Veskioja õpilaste eduka juhendamise eest!

Infoleht nr 5

Valminud on Põlva Kooli 2023/24 õppeaasta infoleht nr 5.

Füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele (29.01.2024)

29.01.2024 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Osales 14 õpilast. Arvestust peeti 8. ja 9. klassidele eraldi. Tulemused:

8. klasside arvestuses:
I koht Tim-Samuel Hõbemägi (8.a)
II koht Berit Vasser (8.a)
III koht Mihkel Padar (8.a)

Tubli osaleja: Erik Jaakmees (8.a)

9. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (9.a)
II koht Kristiina Piirsalu (9.a)
III koht Marit Lõbu (9.a)

Tublid osalejad: Annabel Kolsar (9.a), Romet Nõmme (9.c), Maarja Oras (9.a), Richard Pukk (9.c), Rasmus Villako (9.a), Ranet Viru (9.c), Raimond Änilane (9.b).

„Ärge ajage elus taga edu, vaid väärtusi“ (Albert Einstein)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus kõikidele tublidele osalejatele!
Aitäh aineõpetaja Jaak Kepp!