Info

Kiiremaks õpilaspiletite vormistamiseks palume juba 2. septembri klassijuhataja tunniks kaasa tuua õpilase dokumendifoto suuruses 3×4 cm.


Põlva Koolis on kõigis õppehoonetes nõutud vahetusjalatsite kasutamine. Lapsevanemad, palun muretsege lastele vahetusjalanõud.


Kooli vastuvõtutaotlused

1.klassi vastuvõtt 

Hiljemalt 31. maiks 2018 esitada Põlva Kooli direktorile järgmised dokumendid:
1) taotlus; pdf/doc
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
6) lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Põlva Kooli vastuvõtutaotlus 2-9.klassi doc

 

Avaldus koolivälise nõustamismeeskonna soovituse rakendamiseks pdf/doc

Avaldus õpilase iseloomustuse koostamiseks ja väljastamiseks pdf/doc