Õppetöö korraldusest 2.-6. oktoobril 2017

Õppetöö korraldusest 2.-6. oktoobril 2017

2.-6. oktoobri tunniplaan 5.-9. klassidele

5.-9. klasside klassijuhatajad/asendusklassijuhatajad

Esmaspäev, 2. oktoober toimub õppetöö ajutise tunniplaani aluses (2.oktoobri tunniplaan)
Teisipäev, 3. oktoober toimub õppetöö ajutise tunniplaani alusel (3.oktoobri tunniplaan)
Kolmapäev, 4. oktoober Tähistame ÕPETAJATE päeva :

  • 1.-4. klassidel toimub tunniplaanijärgselt 1.-4. tund.
  • 5.-8. klassidel toimub tunniplaanijärgselt 1.-5.tund (4.oktoobri tunniplaan).
  • Tunde annavad sel päeval Põlva Kooli 9. klasside ja 8.a klassi õpilased ning Põlva Gümnaasiumi abituriendid.
  • Klassiga koos on sel päeval tundides klassijuhataja või asendusklassijuhataja!
Neljapäev, 5. oktoober toimub õppetöö ajutise tunniplaani alusel (5.oktoobri tunniplaan)
Reede, 6. oktoober E-õppe päev:

  • Kõigil klassidel on e-õppe päev. Toimub iseseisev õppimine kodus. Vastavad juhised ja ülesanded on Stuudiumis.
  • Kellel ei ole kodus arvuti kasutamise võimalust, siis sel päeval on avatud kooli arvutiklassid, kus saab soovi korral e-õppe ülesannetega tegeleda.

Huvialaringidesse registreerimine

Huvialaringidesse registreerimine

Põlva Kooli kodulehel on väljas käesoleva õppeaasta huvialaringide töögraafik. Ringidesse registreerimine toimub algklasside õpilastele Stuudiumi kaudu (link on leitav Stuudiumi menüüs “Registreeri”) alates 12.09 kell 18.00 – 17.09 kell 23.59. Lapsevanema konto alt registreerimisel lisada kommentaari lahtrisse lapse nimi.
5. – 9. klasside õpilased saavad ringidesse registreeruda juhendaja juures või kirjutades tema meiliaadressile.
Ringid alustavad tööd alates 18. septembrist.
Kutsume kõiki õpilasi aktiivselt osalema!

Lastevanemate koosolek

Lastevanemate koosolek (25.09.2017)

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 56 kutsun kokku Põlva Kooli õpilaste vanemate koosoleku 25. septembril 2017.a. algusega kell 17.30 Koolimaja tee 1 aulas.

Päevakord:

  1. Uusi andmeid õppimise rindelt: kuidas pidevalt uuenevad teadmised aitavad selgitada õppimismuresid, millega ajast aega oleme maadelnud – Grete Arro (PhD), TLÜ Haridusteaduste Instituudi teadur
  2. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook, õppejuhid Aigi Sikkal ja Kaie Lõhmus
  3. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse (II ja III kooliaste) – direktor Koit Nook

Tunniplaan 2017/18

Tunniplaan 2017/18. õa

2017/18. õa tunniplaaniga saad tutvuda siin.
Tunniplaan hakkab kehtima alates 04.09.17.
NB! Palun jälgi kindlasti esimese nädala jooksul tunniplaani, tunniplaanis võib tulla muudatusi!

Õpikute ja töövihikute väljastamine

Õpikute ja töövihikute väljastamine

Õpilastele, kes õpivad Kesk tn 25 õppehoones, väljastab Põlva Kooli raamatukogu 2017/2018. õa õpikud ja töövihikud järgmiselt:

päev

kuupäev

klass

kellaaeg

T

22. august

III

9.00 – 14.00

K

23. august

V

9.00 – 14.00

N

24. august

IV

9.00 – 14.00

R

25. august

VI

9.00 – 14.00

E

28. august

VII

9.00 – 14.00

T

29. august

VIII

9.00 – 14.00

K

30. august

IX

9.00 – 14.00

Õpilased, kes õpivad Lina tn 21 ja Koolimaja tee 1 (Mammaste) õppehoonetes, saavad õpikud ja töövihikud klassijuhatajalt esimestel koolipäevadel.

Lisainfo tel 799 9208